ქართული ენა და ლიტერატურა #4

20 | Total Attempts: 663

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ქართული ენა და ლიტერატურა #4

.


Questions and Answers
 • 1. 
  001. ვისთან ერთად გაიპარა გრიგოლი სახლიდან უდაბნოებში ეკლესია-მონასტრების ასაშენებლად?
  • A. 

   თეოდორესთან, ქრისტეფორესთან და საბასთან ერთად.

  • B. 

   ზენონთან ,ამბა გიორგისთან მატოსთან და ილარიონთან ერთად

  • C. 

   ნერსე ერისთავთან და გაბრიელ დაფანჩულთან ერთად

  • D. 

   არცერთი პასუხი არ არის სწორი

 • 2. 
  002. რომელი დაწერილობაა სწორი:
  • A. 

   ქალს უსიტყვოდ ჩაუცვამს და წასულა.

  • B. 

   ქალს უსირყვოთ ჩაუცვამს და წასულა

  • C. 

   ქალს უსიტყვოდ ჩაუცვია და ქასულა.

  • D. 

   ქალს უსიტყოდ ჩაუცვამს და წასულა.

 • 3. 
  003.როგორ შეხვდა სპარსეთიდან დაბრუნებული ვარსქენი სასულიერო პირებს?
  • A. 

   განრისხებულმა მორჩილება უბრძანა

  • B. 

   გალანძღა და ერთ-ერთ დიაკვანს კვართხიც კი გადაჰკრა

  • C. 

   თბილად მიიღო და სთხოვა ნურც მომერიდებით და ნურც შემიძულებთო

  • D. 

   სპარსი გაუგზავნა და უბრძანა სასახლეში არ მისულიყვნენ

 • 4. 
  004.მოცემულ რთულ ქვეწყობილ წინადადებაში რა სახისაა დამოკიდებული წინადადება?            მცენარეებს ისე გამოეშვირათ ტოტები,თითქოს შიშველი და გამხდარი ხელებით                მოწყალებას ითხოვდნენ.
  • A. 

   ქვემდებარული

  • B. 

   დამატებითი

  • C. 

   განსაზღვრებითი

  • D. 

   გარემოებითი

 • 5. 
  005. რა არის "ჯაყოს ხიზნების" მთავარი თემა?
  • A. 

   თავადაზნაურობის გაღატაკება ბატონყმობის გადავარდნის შემდეგ.

  • B. 

   განათლებული ,პატიოსანი,მაგრამ უნიათდა უპრინციპო პიროვნების დეგრადაცია.

  • C. 

   ახალი სოციალისტური წყობილებისა და ძველის შერწყმა

  • D. 

   ფუქსავატი, ავხორცი ქალის თავგადასავალი.

 • 6. 
  006. რომელი გვარის ზმნაა     დაალაგა
  • A. 

   მოქმედებითი

  • B. 

   ვნაბითი

  • C. 

   საშუალი

 • 7. 
  007. რა მხატვრული ფორმაა:          "შუა ძოწსა და აყიყსა სჭვირს მარგალიტი ტყუბები"
  • A. 

   შდარება

  • B. 

   ალეგორია

  • C. 

   ტმესი

  • D. 

   მეტაფორა

 • 8. 
  008. რას ნიშნავს   არც აცივა ,არც აცხელა
  • A. 

   გაბრაზდა

  • B. 

   ჩუმად იდგა

  • C. 

   ეშმაკურად დაიძვრინა თავი

  • D. 

   სწრაფად,ანაზდად (ჩაიდინა რამე)

 • 9. 
  009.ვინ დაამტკიცა სამსჯავროზე გუგუა ფიჩიტაურის უდანაშაულობა? ("ხევისბერი გოჩა")
  • A. 

   გოჩამ

  • B. 

   თოლიკამ

  • C. 

   ონისემ

  • D. 

   ძიძიამ

 • 10. 
  010. რომელია შუალობითი კონტაქტის ფორმა?
  • A. 

   წერს

  • B. 

   ხატავდა

  • C. 

   ააშენებს

  • D. 

   ალაგებინებს

 • 11. 
  011. როგორ დასაჯეს თალაგვა კოლონკელიძე?(დიდოსტატის მარჯვენა")
  • A. 

   მეფე გიორგის ბრძანებით თავი მოჰკვეთეს

  • B. 

   კვეტარის ციხის დარბევის დროს შეიპყრეს და თვალები დასთხარეს

  • C. 

   კვეტარის ციხის დარბევის დროს შეიპყრეს და მცხეთაში დილეგში ჩააგდეს

  • D. 

   საქართველოდან გააძევეს.

 • 12. 
  012. ჩამოთვლილ ფორმათაგან რომელია მართებული?
  • A. 

   ბუტ-ბუტი

  • B. 

   კაშ-კაში

  • C. 

   ბაჯბაჯი

  • D. 

   ერთერთი

 • 13. 
  013. ვისთან ერთად იმგზავრა ილია სტეფანწმინდიდან ფასანაურამდე?("მგზავრის წერილები")
  • A. 

   რუს ოფიცერთან

  • B. 

   რუს იამშჩიკთან

  • C. 

   მოხევე ლელთ ღუნიასთან

  • D. 

   ახალგაცნობილ ფრანგთან

 • 14. 
  014. ჩამოთვლილ ფორმათაგან რომელია მართებული?
  • A. 

   ჩემს ამხანაგს

  • B. 

   შენ ამხანაგს

  • C. 

   ჩემს გამო

  • D. 

   ჩვენ ამხანაგს

 • 15. 
  015. რით პასუხობდა გერის-პლატონის ავკაცობას "სამანიშვილის დედინაცვლის"                პერსონაჟი ელენე, ,ქმრის გარდაცვალები შემდეგ?
  • A. 

   დაყვავებით ცდილობდა პლატონის გულის მოგებას

  • B. 

   გაეცალა პლატონს და არისტო ქვაშავიძის ოჯახს შეაფარა თავი

  • C. 

   ხან სასამართლოში უჩიოდა,ხან- ბოქაულთან

  • D. 

   ბრეგაძეებთან დაბრუნდა

 • 16. 
  016. რომელი წევრებით არის შერწყმული წინადადება:   ბარდებში,ეკლებში,ღიკიანში იკაფავს გზას არზაყანი.
  • A. 

   ქვემდებარით

  • B. 

   ადგილის გარემოებით

  • C. 

   განსაზღვრებით

  • D. 

   ირიბი დამატებით

 • 17. 
  017. რომელი ისტორიული ფაქტია აღწერილი ვაჟა-ფშაველას პოემა"ბახტრიონში"?
  • A. 

   1795 წლის კრწანისის ბრძოლა

  • B. 

   1804 წლის მთიულეთის აჯანყება

  • C. 

   1659 წლის კახეთის აჯანყება

  • D. 

   1811 წლის მთიულთა აჯანყება

 • 18. 
  018. რომელია სწორი
  • A. 

   ათას სამას ორი

  • B. 

   ათასსამას ორი

  • C. 

   ათას სამასორი

  • D. 

   ათასსამასორი

 • 19. 
  019. რუსთაველის აზრით,ვის უნდა ახასიათებდეს"სიბრძნე,სიმდიდრე, სიუხვე,სიყრმე    და მოცალეობა"? 
  • A. 

   მეფეს

  • B. 

   რაინდს

  • C. 

   მიჯნურს

  • D. 

   მოყვარეს

 • 20. 
  020. რომელი სწორი დაწერილობა:
  • A. 

   დედა-შვილი მუშაობს

  • B. 

   დედა-შვილი მუშაობენ

  • C. 

   დედაშვილი მუშაობს

  • D. 

   დედაშვილი მუშაობენ

Back to Top Back to top