Οι ασθένειες και οι παράγοντες εμφάνισής τους - Βιολογία Γ' Γυμνασίου

10 | Total Attempts: 46

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Οι ασθένειες και οι παράγοντες εμφάνισής τους - Βιολογία Γ

Βιολογία Γ' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 4ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Τα κύτταρα μπορούν και φαγοκυτταρώνουν.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Το αίμα αποτελείται από:
  • A. 

   πλάσμα και ερυθροκύτταρα.

  • B. 

   λευκοκύτταρα και αιμοπετάλια.

  • C. 

   όλα τα παραπάνω.

 • 3. 
  Οι ζωντανοί οργανισμοί καταφέρνουν να διατηρούν το εσωτερικό τους περιβάλλον ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες σταθερό.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Το εσωτερικό περιβάλλον που πρέπει να διατηρείται σταθερό έχει να κάνει με:
  • A. 

   τη θερμοκρασία.

  • B. 

   τη σύσταση και ποσότητα υγρών.

  • C. 

   το pH.

  • D. 

   όλα τα παραπάνω.

 • 5. 
  Η ομοιόσταση δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς ενέργεια.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Με τους ομοιοστατικούς μηχανισμούς ρυθμίζεται:
  • A. 

   η θερμοκρασία.

  • B. 

   το pH του αίματος.

  • C. 

   η συγκέντρωση των αλάτων.

  • D. 

   τίποτα από τα παραπάνω.

 • 7. 
  Το όργανο που είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της ομοιόστασης του οργανισμού είναι:
  • A. 

   ο εγκέφαλος.

  • B. 

   η καρδιά.

  • C. 

   τα νεφρά.

  • D. 

   το πάγκρεας.

 • 8. 
  Για τον έλεγχο όλων των λειτουργιών του οργανισμού συνεργάζονται:
  • A. 

   το νευρικό με το αναπνευστικό σύστημα.

  • B. 

   το νευρικό με το ενδοκρινικό σύστημα.

  • C. 

   το ενδοκρινικό με το κυκλοφορικό σύστημα.

  • D. 

   το νευρικό με το αναπαραγωγικό σύστημα.

 • 9. 
  Αποτέλεσμα ομοιοστατικού μηχανισμού στον άνθρωπο είναι η θερμοκρασία σώματός του στους:
  • A. 

   40 οC.

  • B. 

   35 οC.

  • C. 

   36,6 οC.

 • 10. 
  Το νευρικό, το μυϊκό και το κυκλοφορικό σύστημα είναι αυτά που εμπλέκονται κυρίως στη ρύθμιση της θερμοκρασίας.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top