მიკრობიოლოგია- რნმ-ის შემცველი ვირუსები (451-500)

50 Questions | Total Attempts: 38

SettingsSettingsSettings
Please wait...
- -  (451-500)

.


Questions and Answers
 • 1. 
  ჩამოთვლილი თავისებურებიდან რომელია დამახასიათებელი ლიმფოციტური ქორიონმენინგიტის გამომწვევის რეპროდუქციისათვის?
  • A. 

   რეპროდუცირდება უჯრედის ბირთვში

  • B. 

   პირველადი რეპროდუქციის გარეშე აღწევს სისხლში

  • C. 

   უჯრედების ციტოპლაზმაში წარმოქმნის ჩანართებს

  • D. 

   უჯრედებიდან გამოდის "აფეთქების" გზით

 • 2. 
  ჩამოთვლილი ეპიდემიოლოგიური თავისებურებიდან რომელია დამახასიათებელი ლიმფოციტური ქორინმენინგიტისთვის?
  • A. 

   ინფექციის კარიბჭე სასუნთქი გზები და საჭმლის მომნელებელი ტრაქტია

  • B. 

   ვირუსის ძირითადი მასპინძელი ადამიანია

  • C. 

   ინფექცია გადაეცემა ტრანსმისიული გზით

  • D. 

   დაავადება მიეკუთვნება საპრონოზებს

 • 3. 
  რა წარმოადგენს ლიმფოციტური ქორიონმენინგიტის გამომწვევის ძირითად მასპინძელს?
  • A. 

   ადამიანი

  • B. 

   სახლის თაგვი

  • C. 

   გარეული ფრინველები

  • D. 

   მგლები და ტურები

 • 4. 
  რით ხორციელდება ლიმფოციტური ქორიონმენინგიტის სპეციფიკური პროფილაქტიკა?
  • A. 

   ანატოქსინით

  • B. 

   პრეპარატი შემუშავებული არ არის

  • C. 

   დახოცილი ვაქცინები

  • D. 

   ცოცხალი ვაქცინები

 • 5. 
  რომელ ოჯახში შედის ლასას ვირუსი?
  • A. 

   Filoviridae-ს

  • B. 

   Bunyaviridae-ს

  • C. 

   Arenaviridae-ს

  • D. 

   Picornaviridae-ს

 • 6. 
  რა წარმოადგენს ბუნებაში ლასას ვირუსის ძირითად რეზერვუარს?
  • A. 

   ტანსაცმლის ტილი

  • B. 

   ადამიანი

  • C. 

   წითელტანიანი ტკიპები

  • D. 

   მრავლადვრილიანი ვირთაგვები

 • 7. 
  რას იყენებენ ლასას ვირუსით გამოწვეული დაავადების სამკურნალოდ?
  • A. 

   ფართო სპექტრის ანტიბიოტიკებს

  • B. 

   ბაქტერიოფაგს

  • C. 

   სულფანილამიდებს

  • D. 

   ჰიპერიმუნიზირებელ შრატს

 • 8. 
  რას იყენებენ ლასას ვირუსით გამოწვეული ინფექციების სპეციფიკური პროფილაქტიკისათვის?
  • A. 

   პრეპრატი შემუშავებული არ არის

  • B. 

   ცოცხალი ატენუირებული ვაქცინა

  • C. 

   დახოცილი ვაქცინა

  • D. 

   ანატოქსინი

 • 9. 
  რომელ ოჯახში შედის ხუნინის და მაჩუპოს ვირუსების?
  • A. 

   Arenaviridae-ს

  • B. 

   Adenovivirae-ს

  • C. 

   Parvoviridae-ს

  • D. 

   Filoviridae-ს

 • 10. 
  რას იწვევენ ხუნინის და მუჩუპოს ვირუსები?
  • A. 

   ჰერპანგინას

  • B. 

   ჰემორაგიულ ცხელებას

  • C. 

   ვეზიკულურ სტომატიტს

  • D. 

   წითურას და წითელას

 • 11. 
  ჩამოთვლილთაგან რა წარმოადგენს ხუნინის და მაჩუპოს ვირუსების რეზერვუარს?
  • A. 

   ადამიანი

  • B. 

   ტკიპები

  • C. 

   მღრღნელები

  • D. 

   ბუზები

 • 12. 
  რას იწვევს ხუნინის ვირუსი?
  • A. 

   ბრაზილიურ ჰენორაგიულ ცხელებას

  • B. 

   ვენესუელურ ჰემორაგიულ ცხელებას

  • C. 

   ბოლივიურ ჰემორაგიულ ცხელბას

  • D. 

   არგენტინულ ჰემორაგიულ ცხელებას

 • 13. 
  რომელი ვირუსი იწვევს არგენტინულ ჰემორაგიულ ცხელებას?
  • A. 

   ხუნინის ვირუსი

  • B. 

   მაჩუპოს ვირუსი

  • C. 

   გუანარიტოს ვირუსი

  • D. 

   საბიას ვირუსი

 • 14. 
  რომელი ვირუსი იწვევს ბოლივიურ ჰემორაგიული ცხელებას?
  • A. 

   საბიას ვირუსი

  • B. 

   მაჩუპოს ვირუსი

  • C. 

   ხუნინის ვირუსი

  • D. 

   გუანარიტოს ვირუსი

 • 15. 
  რომელი ვირუსი იწვევს ვენესუელური ჰემორაგიულ ცხელებას?
  • A. 

   ხუნინის ვირუსი

  • B. 

   საბიას ვირუსი

  • C. 

   გუანრიტოს ვირუსი

  • D. 

   მაჩუპოს ვირუსი

 • 16. 
  რომელი ვირუსი იწვევს ბრაზილიურ ჰემორაგიულ ცხელებას?
  • A. 

   გუანარიტოს ვირუსი

  • B. 

   ხუნინის ვირუსი

  • C. 

   მაჩუპოს ვირუსი

  • D. 

   საბიას ვირუსი

 • 17. 
  რა დაავადებას იწვევს მაჩუპოს ვირუსი?
  • A. 

   არგენტინულ ჰემორაგიულ ცხელებას

  • B. 

   ბოლივირუს ჰემორაგიულ ცხელებას

  • C. 

   ვენესულეის ჰემორაგიულ ცხელებას

  • D. 

   ბრაზილიურ ჰემორაგიულ ცხლებას

 • 18. 
  რა დაავადებას იწვევს გუანარიტოს ვირუსი?
  • A. 

   ბრაზილიურ ჰემორაგიულ ცხელებას

  • B. 

   არგენტინულ ჰემორაგიულ ცხელებას

  • C. 

   ბოლივიურ ჰემორაგიულ ცხელებას

  • D. 

   ვენესუელურ ჰემორაგიულ ცხელებას

 • 19. 
  რა წარმოადგენს გუანარიტოს ვირუსის რეზერვუარს?
  • A. 

   გარეული მღრღნელები

  • B. 

   შინაური ფრინველები

  • C. 

   ადამიანი

  • D. 

   პრიმატები

 • 20. 
  რა დაავადებას იწვევს საბიას ვირუსი?
  • A. 

   ვენესუელურ ჰემორაგიულ ცხელებას

  • B. 

   ბრაზილიურ ჰემორაგიულ ცხელებას

  • C. 

   არგენტინულ ჰამორაგიულ ცხელებას

  • D. 

   ბოლივიურ ჰემორაგიულ ცხელებას

 • 21. 
  რა წარმოადგენს საბიას ვირუსის რეზერვუარს?
  • A. 

   შინაური ფრინველები

  • B. 

   კოღოები

  • C. 

   მღრღნელები

  • D. 

   გარეული ფრინველები

 • 22. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელი ფილოვირუსების ოჯახის წარმომადგენელი?
  • A. 

   ებოლას ვირუსი

  • B. 

   ხუნინის ვირუსი

  • C. 

   გუანარიტოს ვირუსი

  • D. 

   ლასას ვირუსი

 • 23. 
  რომელი გვარი შედის Filoviridae-ს ოჯახში?
  • A. 

   Hepatovirusi

  • B. 

   Marburgvirus

  • C. 

   Hepaticivirus

  • D. 

   Enterovirusi

 • 24. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელი გვარი შედის Filoviridae-ს ოჯახში?
  • A. 

   Hantavirus

  • B. 

   Nairovirus

  • C. 

   Ebolavirus

  • D. 

   Enterovirus

 • 25. 
  რომელი მორფოლოგიურ თავისებურებით ხასიათდება ფილოვირუსების ოჯახი?
  • A. 

   შეიცავს ორძაფიან რნმ-ს

  • B. 

   მცირე ზომის (10-20 ნმ) არიან

  • C. 

   კუბოიდური სიმეტრიის ტიპის ნუკლეოკაფსიდი აქვთ

  • D. 

   გრძელი, დახვეული ძაფისებრი ფორმა აქვთ

Back to Top Back to top