Περίοδος της κρίσης του Βυζαντίου - Ενότητα Ι.3 - Ιστορία Β' Γυμνασίου

7 | Total Attempts: 330

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Περίοδος της κρίσης του Βυζαντίου - Ενότητα Ι.3 - Ιστορία Β

Ιστορία Β' Γυμνασίου - Περίοδος της κρίσης του Βυζαντίου


Questions and Answers
 • 1. 
  Με τη βοήθεια του βενετικού στόλου το Βυζάντιο νίκησε τους Σελτζούκους Τούρκους που είχαν αποβιβαστεί στα παράλια της Ηπείρου.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Ένα από τα προνόμια που παραχωρήθηκαν στους Βενετούς με το χρυσόβουλο ήταν η παραχώρηση σκάλων στην προκυμαία της Κωνσταντινούπολης.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Με την παραχώρηση των εμπορικών προνομίων στους Βενετούς, το Βυζάντιο ισχυροποίησε την εμπορική του θέση στη Μεσόγειο.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Το Σχίσμα των δύο Εκκλησιών έγινε κατά τη βασιλεία του Μανουήλ Α΄.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Το Σχίσμα προκάλεσε μεγάλη αντιπαλότητα ανάμεσα στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Το χρυσόβουλο επισφράγισε ο: 
  • A. 

   Μιχαήλ Κηρουλάριος

  • B. 

   Αλέξιος Α΄

  • C. 

   Μανουήλ Α΄

Back to Top Back to top