ჰიგიენა- კვება და ჯანმრთელობა 3 (671-731)

61 Questions | Total Attempts: 45

SettingsSettingsSettings
Please wait...
-  3 (671-731)

ნაწილი 3 


Questions and Answers
 • 1. 
  კვერცხი შედარებით ნაკლები რაოდენობით შეიცავს:
  • A. 

   ფოსფორს

  • B. 

   გოგირდს

  • C. 

   რკინას და სპილენძს

  • D. 

   კალციუმს

 • 2. 
  კვერცხის გული დიდი რაოდენობით შეიცავს:
  • A. 

   შეუნაცვლად ამინომჟავებს

  • B. 

   დეჰიდროქოლესტერინს

  • C. 

   არაქიდონის მჟავას

  • D. 

   კაროტინოიდებს

 • 3. 
  პური იძლევა აუცილებელი კალორიულობის:
  • A. 

   30%-მდე

  • B. 

   40%-მდე

  • C. 

   50%-მდე

  • D. 

   60%-მდე

 • 4. 
  ყველაზე მეტი ბიოლოგიური ღირებულება აქვს პურს, დამზადებულს შემდეგი სახის ფქვილისაგან:
  • A. 

   უმაღლესი ხარისხის

  • B. 

   პირველი ხარისხის

  • C. 

   რუხი ან შავი

  • D. 

   უხეში დაფქვის

 • 5. 
  ათვისების თვალსაზრისით პირველ ადგილზე დგას პური, რომელიც ცხვება შემდეგი სახის ფქვილისაგან:უმაღლესი ხარისხის
  • A. 

   უმაღლესი ხარისხის

  • B. 

   პირველი ხარისხის

  • C. 

   უხეში დაფქვის

  • D. 

   რუხი ან შავი

 • 6. 
  პურის ვიტამინურ აქტივობას განსაზღვრავენ შემდეგი ვიტამინები:
  • A. 

   ცხიმში ხსნადი

  • B. 

   K, P, C

  • C. 

   A, D

  • D. 

   B ჯგუფის

 • 7. 
  ორცხობილას უკეთესი ათვისება განპირობებულია მასში შემდეგი ნივთიერებების არსებობით:
  • A. 

   მონოსაქარიდების

  • B. 

   სახამებლის

  • C. 

   დექსტრინების

  • D. 

   პექტინების

 • 8. 
  კვებითი მოწამვლები იყოფა შემდეგ 3 ჯგუფად:
  • A. 

   მიკრობული, არამიკრობული, დაუდგენელი ეტიოლოგიის

  • B. 

   მიკრობული, მწვავე, ქრონიკული

  • C. 

   ტოქსიკოინფექცია, ტოქსიკოზი, მიკოტოქსიკოზი

  • D. 

   მიკრობული, არამიკრობული, მიკოტოქსიკოზი

 • 9. 
  მიკრობული ეტიოლოგიის მოწამვლები იყოფა შემდეგ ჯგუფებად:
  • A. 

   მწვავე, ქრონიკული

  • B. 

   მწვავე, ქრონიკული, მიკოტოქსიკოზი

  • C. 

   ტოქსიკოინფექცია, ინტოქსიკაცია

  • D. 

   ტოქსიკოინფექცია, ინტოქსიკაცია, მიკოტოქსიკოზი

 • 10. 
  არამიკრობული ეტიოლოგიის მოწამვლები იყოფა შემდეგ ჯგუფებად:
  • A. 

   მწვავე, ქრონიკული, მიკოტოქსიკოზი

  • B. 

   მწვავე, ქრონიკული

  • C. 

   ტოქსიკოინფექცია, ინტოქსიკაცია

  • D. 

   ტოქსიკოინფექცია, ინტოქსიკაცია, მიკოტოქსიკოზი

 • 11. 
  ტოქსიკოინფექციების პათოგენეზში გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ორგანიზმში შეჭრას:
  • A. 

   ცოცხალი მიკრობების

  • B. 

   მიკრობების ტოქსინების

  • C. 

   შხამიანი ქიმიური ნივთიერებების

  • D. 

   ორგანული მტვრის

 • 12. 
  ტოქსიკოინფექციებს იწვევს:
  • A. 

   ეგზოტოქსინი

  • B. 

   ენდოტოქსინი

  • C. 

   მიკოტოქსინი

  • D. 

   აფლატოქსინი

 • 13. 
  ტოქსიკოინფექციების კლინიკურ სურათში დომინირებს შემდეგი სიმპტომები:
  • A. 

   ნერვული

  • B. 

   ინტოქსიკაციის

  • C. 

   კატარალური

  • D. 

   ვაზომოტორული

 • 14. 
  ტოქსიკოინფექციის პროფილაქტიკა გულისხმობს:
  • A. 

   საყოველთაო აცრების ჩატარებას

  • B. 

   შეზღუდული კონტინგენტის აცრას

  • C. 

   ვეტერინარულ-სანიტარიული კონტროლის დაწესებას ფერმებში და სასაკლაოზე

  • D. 

   ვეტერინარულ-სანიტარიული კონტროლის დაწესებას ენდემურ კერებში

 • 15. 
  ტოქსიკოინფექციის პროფილაქტიკა გულისხმობს:
  • A. 

   საყოველთაო აცრების ჩატარებას

  • B. 

   შეზღუდული კონტინგენტის აცრას

  • C. 

   ვეტერინარულ-სანიტარიული კონტროლის დაწესებას ენდემიურ კერებში

  • D. 

   ჰიგიენური წესების დაცვას საზოგადოებრივი კვების ობიექტებზე

 • 16. 
  ხორცი გაუვნებლობის მიზნით უნდა იხარშებოდეს:
  • A. 

   1,5 სთ-ის განმავლობაში (400 გ-მდე წონის და 9 სმ-მდე სისქის ნაჭრები)

  • B. 

   2 სთ-ის განმავლობაში (500 გ-მდე წონის და 11 სმ-მდე სისქის ნაჭრები)

  • C. 

   2,5 სთ-ის განმავლობაში (450 გ-მდე წონის და 12 სმ-მდე სისქის ნაჭრები)

  • D. 

   3 სთ-ის განმავლობაში (450 გ-მდე წონის და 10 სმ-მდე სისქის ნაჭრები)

 • 17. 
  ტოქსიკოზს იწვევს ორგანიზმში შეჭრა:
  • A. 

   ცოცხალი მიკრობების

  • B. 

   მიკრობების ტოქსინების

  • C. 

   მიკოტოქსინების

  • D. 

   ძლიერმოქმედი შხამიანი ნივთიერებების

 • 18. 
  ტოქსიკოზს იწვევს:
  • A. 

   ენდოტოქსინი

  • B. 

   ეგზოტოქსინი

  • C. 

   მიკოტოქსინი

  • D. 

   აფლატოქსინი

 • 19. 
  ტოქსიკოზებს მიეკუთვნება შემდეგი სახის ინტოქსიკაციები:
  • A. 

   სტაფილოკოკური

  • B. 

   სტრეპტოკოკული

  • C. 

   სალმონელური

  • D. 

   ენტეროვირუსული

 • 20. 
  ტოქსიკოზს იწვევს:
  • A. 

   სტრეპტოკოკები

  • B. 

   პირობითპათოგენური ბაქტერიები

  • C. 

   სტაფილოკოკები

  • D. 

   სალმონელები

 • 21. 
  ტოქსიკოზების პროფილაქტიკა გულისხმობს:
  • A. 

   ვეტერინარულ-სანიტარიული კონტროლის დაწესებას ენდემიურ კერებში

  • B. 

   კვებითი ობიექტების სანიტარიულ კეთილმოწყობას

  • C. 

   შეზღუდული კონტინგენტის აცრას

  • D. 

   საყოველთაო აცრების ჩატარებას

 • 22. 
  ბოტულიზმი წარმოადგენს შემდეგი სინდრომით მიმდინარე დაავადებას:
  • A. 

   სიმპატიკო-ადრენალური

  • B. 

   ვაზომოტორული დაზიანების

  • C. 

   ნერვულ-პარალიზური

  • D. 

   ენტერიტის

 • 23. 
  ბოტულიზმის ადრეულ სიმპტომებს ეკუთვნის შემდეგი მოვლენები:
  • A. 

   ნერვულ-პარალიზური

  • B. 

   ოფტალმოპლეგიის

  • C. 

   ენტეროკოლიტის

  • D. 

   სიმპატიკო-ადრენალური

 • 24. 
  ბოტულიზმის მოგვიანებით სიმპტომებს ეკუთვნის:
  • A. 

   ზედა და ქვედა კიდურების დამბლა

  • B. 

   რბილი სასის, ენის, ხახის, ხორხის კუნთების დამბლა

  • C. 

   გონების დაკარგვა

  • D. 

   ეპილეპტოიდური გულყრები

 • 25. 
  ბოტულიზმის დროს სიკვდილის მიზეზს წარმოადგენს:
  • A. 

   ორგანიზმის გაუწყლოება

  • B. 

   სუნთქვის ან გულის გაჩერება

  • C. 

   ტოტალური დამბლა

  • D. 

   ეპილეპტოიდური სტატუსის ჩამოყალიბება

Back to Top Back to top