ข้อสอบ ภาค กขค ชุด 341 ความรอบรู้ทั่วไป ปี 2561 โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม

9 Questions | Total Attempts: 828

SettingsSettingsSettings
  341  2561 . - Quiz

(ฟรี) ข้อสอบ ภาค กขค ชุด 341 ความรอบรู้ทั่วไป ปี 2561 โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม  www.tuewsob.com เป็น 1 ใน 1,000 ชุด ประกอบการสอบราชการ/ท้องถ ่น/เอกชน ใช้ได้ทุกสังกัด


Questions and Answers
 • 1. 
  ฟุตบอลโลก 2018 จัดขึ้นที่ประเทศใดในเดือน มิถุนายน 
  • A. 

   อังกฤา

  • B. 

   รัสเซีย

  • C. 

   สเปน

  • D. 

   เนเธอร์แลนด์

 • 2. 
  2018 FIFA World Cup มีกี่ทีม
  • A. 

   28

  • B. 

   30

  • C. 

   32

  • D. 

   34

 • 3. 
   "ซาบิวากา" หรือมาสคีอต ฟุตบอลโลก 2018 คือสัตว์ใด 
  • A. 

   หมี

  • B. 

   สุนัข

  • C. 

   บีเวอร์

  • D. 

   ยูนิคอร์น

 • 4. 
  โลโก้ ฟุตบอลโลก 2018 ไม่มีสีใด
  • A. 

   แดง

  • B. 

   น้ำเงิน

  • C. 

   ทอง

  • D. 

   เหลือง

 • 5. 
  ทรัมป์-คิม ลงนามปลดอาวุธนิวเคลียร์  เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ใด
  • A. 

   สหรัฐอเมริกา

  • B. 

   เกาหลีเหนือ

  • C. 

   เกาหลีใต้

  • D. 

   สิงคโปร์

 • 6. 
  ข้อใดไม่อยู่ในโครงสร้างการบริหารจัดการของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
  • A. 

   หมู่บ้าน

  • B. 

   ตำบล

  • C. 

   อำเภอ

  • D. 

   จังหวัด

 • 7. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด

  • B. 

   15 กันยายน วันโอโซนโลก

  • C. 

   29 กรกฎาคม วันภาษาไทย

  • D. 

   16 สิงหาคม วันสันติภาพไทย

 • 8. 
  โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโดย สพฐ. นักเรียนได้รับคนละกี่บาทต่อมื้อ
  • A. 

   13

  • B. 

   15

  • C. 

   20

  • D. 

   25

 • 9. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
  • A. 

   สมาชิกรัฐสภามี 750 คน

  • B. 

   กกต. มี 7 คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ 7 ปี

  • C. 

   รัฐมนตรีต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด อายุ ไม่ต่ำกว่า 35 ปี การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป

  • D. 

   อํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย

Back to Top Back to top