3.4 środki Ochrony Z Wykorzystaniem Narzędzi I Urządzeń Zasilanych E. Elekt.

10 Pyta | Total Attempts: 103

SettingsSettingsSettings
Please wait...
3.4 środki Ochrony Z Wykorzystaniem Narzędzi I Urządzeń Zasilanych E. Elekt.

Questions and Answers
 • 1. 
  Odzież robocza pracownika serwisu komputerowego powinna być
  • A. 

   Elektroizolacyjna

  • B. 

   Elektrostatyczna

  • C. 

   Antystatyczna

  • D. 

   Magnetostatyczna

 • 2. 
  Podczas wymiany modułów wrażliwych na ładunki elektrostatyczne należy 
  • A. 

   Używać opasek antystatycznych

  • B. 

   Osłonić twarz

  • C. 

   Założyć okulary ochronne

  • D. 

   Założyć rękawice ochronne

 • 3. 
  Ochronę przed dotykiem bezpośrednim (podstawową) zapewnia się przez zastosowanie 
  • A. 

   Izolacji części czynnych

  • B. 

   Separacji elektrycznej

  • C. 

   Izolowania stanowiska komputerowego

  • D. 

   Nieuziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych

 • 4. 
  Podczas wymiany pamięci RAM w celu zabezpieczenia urządzeń przed działaniem ładunków elektrostatycznych należy zastosować
  • A. 

   Opaskę antystatyczną

  • B. 

   Matę izolacyjną

  • C. 

   Rękawice gumowe

  • D. 

   Wyłącznik różnicowoprądowy

 • 5. 
  Wskaż środek ochrony podstawowej podczas prac z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń zasilanych energią elektryczną
  • A. 

   Izolacja części czynnych narzędzi

  • B. 

   Wyłącznik różnicowoprądowy

  • C. 

   Separacja galwaniczna odbiorników

  • D. 

   Obniżenie napięcia do wartości bezpiecznej

 • 6. 
  Zasilanie komputera powinno posiadać ?
  • A. 

   Uziemienie

  • B. 

   Skrętke

  • C. 

   Dwie masy

  • D. 

   żadne z powyższych

 • 7. 
  Przy wymianie podzespolow plyty glownej komputera:
  • A. 

   Nalezy posiadac opaske antystayczna

  • B. 

   Nalezy miec rekawice robocze

  • C. 

   Nalezy miec okulary ochronne

  • D. 

   Nalezy miec ubranie robocze

 • 8. 
  Przed pracami demontażowymi komputera należy w pierwszej kolejności?
  • A. 

   Odłączyć zasilanie komputera

  • B. 

   Ubrać rękawice gumowe

  • C. 

   Założyć opaskę antyelektrostatyczną

  • D. 

   Nałożyć fartuch kretonowy

 • 9. 
  Do gaszenia pożaru urządzeń elektrycznych nie stosuje się:
  • A. 

   Gaśnicy halonowej

  • B. 

   Gaśnicy proszkowej

  • C. 

   Gaśnicy pianowej

  • D. 

   Gaśnicy śniegowej

 • 10. 
  Środkiem dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej (tzw. ochrony przed dotykiem pośrednim) – podczas montażu sieci komputerowej z wykorzystaniem narzędzi zasilanych energią elektryczną – jest
  • A. 

   Zabezpieczenie różnicowoprądowe

  • B. 

   Izolowanie części czynnych

  • C. 

   Stosowanie obudów lub osło

  • D. 

   Umieszczenie części czynnych poza zasięgiem ręki

Back to Top Back to top