3.4 Dobierac Srodki Ochrony Indywidualnej Podczas Uruchamiania Komputera

10 Pyta | Total Attempts: 75

SettingsSettingsSettings
Please wait...
3.4 Dobierac Srodki Ochrony Indywidualnej Podczas Uruchamiania Komputera

Questions and Answers
 • 1. 
  Do gaszenia pożaru urządzeń elektrycznych nie stosuje się:
  • A. 

   Gaśnice pianową

  • B. 

   Gaśnicę proszkową

  • C. 

   Koc termiczny

  • D. 

   Wodę

 • 2. 
  Podczas wymiany podzespołów systemu komputerowego należy używać 
  • A. 

   Opaski antyelektrostatycznej

  • B. 

   Opaski elektrostatycznej

  • C. 

   Opaski antystatycznej

  • D. 

   Wyłącznika prądowego

 • 3. 
  Przed pracami demontażowymi komputera należy w pierwszej kolejności
  • A. 

   Odłączyć zasilanie komputera

  • B. 

   Ubrać rękawice gumowe

  • C. 

   Założyć opaskę antyelektrostatyczną

  • D. 

   Nałożyć fartuch kretonowy

 • 4. 
  środkiem ochrony indywidualnej jest
  • A. 

   Fartuch kretonowy

  • B. 

   Wyłącznik różnicowoprądowy

  • C. 

   Rękawice gumowe

  • D. 

   Okulary

 • 5. 
  Zasilanie komputera powinno posiadać 
  • A. 

   Cienki kabel

  • B. 

   Masę

  • C. 

   Uziemienie

  • D. 

   żadne z powyżwszych

 • 6. 
  Odzież robocza pracownika pracującego w serwisie komputerowym powinna być:
  • A. 

   Elektrostatyczna

  • B. 

   Statyczna

  • C. 

   Antyizolacyjna

  • D. 

   Antystatyczna

 • 7. 
  Podczas wymiany kart graficznej  bezpośrednio po ich wyjęciu nie należy dotykać styków karty ponieważ,
  • A. 

   Karta ulegnie uszkodzeniu

  • B. 

   Karta będzie działać niepoprawnie

  • C. 

   Po ponownym montażu i włączeniu komputera będzie wyświetlany niepełny obraz

  • D. 

   żadne z powyższych

 • 8. 
  Podczas montażu sieci komputerowej i przy tym wierceniu otworów w scianach nie należy używać do tego 
  • A. 

   Rękawic

  • B. 

   Okularów

  • C. 

   Butów z gumową podeszwą

  • D. 

   Fartucha

 • 9. 
         Podczas wymiany modułów wrażliwych na ładunki elektrostatyczne należy:
  • A. 

   Używać opasek antyelektrostatycznych

  • B. 

   Używać opasek elektrostatycznych

  • C. 

   Rękawic

  • D. 

   Okularów

 • 10. 
  Gdy nie użyjemy opaski antyelektrostatycznej przy wymianie podzespołów komputera
  • A. 

   Uszkodzimy podzespół

  • B. 

   Nic się nie stanie

  • C. 

   porazi nas prąd

  • D. 

   Spali się płyta główna

Back to Top Back to top