2.9 Stosować Zasady Administrowania Sieci Lokalną

10 Pyta | Total Attempts: 25

SettingsSettingsSettings
Please wait...
2.9 Stosować Zasady Administrowania Sieci Lokalną

Questions and Answers
 • 1. 
  Adres IP w wersji 4 składa się z czterech oktetów. Ile bitów zawieta ten adres?
  • A. 

   32

  • B. 

   64

  • C. 

   128

  • D. 

   16

 • 2. 
  Wskaż urządzenie, które należy wykorzystać, aby podłączyć dwa komputery do sieci Internet z dostępem przez sieć lokalną Ethernet, w której mamy do dyspozycji tylko jeden adres IP:
  • A. 

   Przełącznik LAN

  • B. 

   Moden ISDN

  • C. 

   Spliter ADSL

  • D. 

   Router LAN

 • 3. 
  Która warstwa modelu ISO/OSI jest związana z protokołem IP?
  • A. 

   Sieciowa

  • B. 

   Fizyczna

  • C. 

   Łącza danych

  • D. 

   Transportowa

 • 4. 
  Adres sieci dla adresu 10.0.0.127 to:
  • A. 

   10.0.0.0

  • B. 

   10.0.0.255

  • C. 

   10.0.0.1

  • D. 

   10.0.0.254

 • 5. 
  Jakie połączenie z Internetem można udostępniać sieci lokalnej?
  • A. 

   Wszystkie połączenia oprócz połączeń modemem analogowym

  • B. 

   Połączenie o szybkości transmisji co najmniej 56 kb/s

  • C. 

   Jedynie tzw. szybkie połączenia, tzn. powyżej 64 kb/s

  • D. 

   Wszystkie rodzaje połączeń

 • 6. 
  IP v6 składa się z
  • A. 

   256 bitów

  • B. 

   128 bitów

  • C. 

   64 bity

  • D. 

   32 bity

 • 7. 
  Który adres protokołu IP w wersji 4 ma prawidłową strukturę?
  • A. 

   192.21.140.16

  • B. 

   192.10.255.3A

  • C. 

   192.0.FF.FF

  • D. 

   192.309.1.255

 • 8. 
  Adres IP 192.0.0.1 należy do klasy?
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 9. 
  Adres IP urządzenia umożliwiającego innym komputerom w sieci lokalnej dostęp do Internetu, to adres:
  • A. 

   Bramy (routera)

  • B. 

   WINS

  • C. 

   DNS

  • D. 

   Proxy

 • 10. 
  Klasa B może pomieścić następującą liczbę hostów:
  • A. 

   65534

  • B. 

   254

  • C. 

   65535

  • D. 

   255

Back to Top Back to top