ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (ΜΑΘΗΜΑΤΑ 33-36)

11 | Total Attempts: 37

SettingsSettingsSettings
Please wait...
  ( 33-36)


Questions and Answers
 • 1. 
  Στους κατακτημένους λαούς οι Τούρκοι επέβαλαν:
  • A. 

   Βαριά φορολογία.

  • B. 

   Τον εξισλαμισμό.

  • C. 

   Το παιδομάζωμα.

  • D. 

   Όλα τα παραπάνω.

 • 2. 
  Ο Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος στέφθηκε αυτοκράτορας από τον επίσκοπο του Μιστρά με μια απλή τελετή στη μικρή πολιτεία του Μοριά.
  • A. 

   ΣΩΣΤΟ

  • B. 

   ΛΑΘΟΣ

 • 3. 
  Βρες τα σωστά:Ο Μωάμεθ ο Β' προετοιμάστηκε για την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης....
  • A. 

   Ετοίμασε μεγάλο στρατό και στόλο.

  • B. 

   Πλήρωσε τον Ουρβανό για να του κατασκευάσει 70 κανόνια.

  • C. 

   Έχτισε στο Βόσπορο το φρούριο Ρούμελη Χισάρ.

  • D. 

   Απέκλεισε όλους τους δρόμους που οδηγούσαν στην Κωνσταντινούπολη από στεριά και θάλασσα.

 • 4. 
  Βρες τα σωστά: Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος για να σώσει την Πόλη .......
  • A. 

   Οργάνωσε τη φρουρά,επισκεύασε τα τείχη και έφραξε τον Κεράτιο με αλυσίδα.

  • B. 

   Ζήτησε βοήθεια από τη Δύση.

  • C. 

   Πήρε συνεργάτες του Ενωτικούς και Ανθενωτικούς.

  • D. 

   Έκλεισε ειρήνη με τους Τούρκους.

 • 5. 
  Στις 20 Απριλίου 1453 ο πλοίαρχος Φλαντανελάς έσπασε τον ναυτικό αποκλεισμό και πέρασε στον Κεράτιο κόλπο, μεταφέροντας εφόδια στην Πόλη.
  • A. 

   ΣΩΣΤΟ

  • B. 

   ΛΑΘΟΣ

 • 6. 
  Ο Μωάμεθ με ένα τολμηρό σχέδιο πέρασε σε μια νύχτα εβδομήντα πλοία στον Κεράτιο κόλπο και η πολιορκία της Κωνσταντινούπολης έγινε ολική.
  • A. 

   ΣΩΣΤΟ

  • B. 

   ΛΑΘΟΣ

 • 7. 
  Λίγο πριν από τη μεγάλη επίθεση της 29ης Μαΐου 1453, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος δέχτηκε την πρόταση ειρήνης αλλά ο Μωάμεθ την απέρριψε.
  • A. 

   ΣΩΣΤΟ

  • B. 

   ΛΑΘΟΣ

 • 8. 
  Στα τελευταία χρόνια της βυζαντινής ιστορίας που μελετήσαμε οι Βυζαντινοί χωρίστηκαν σε:
  • A. 

   πλούσιους και φτωχούς.

  • B. 

   εικονομάχους και εικονολάτρες.

  • C. 

   ενωτικούς και ανθενωτικούς.

  • D. 

   ειδωλολάτρες και χριστιανούς.

 • 9. 
  Βρες τα σωστά:Βοήθεια στον Κωνσταντίνο για να σώσει την Πόλη πρόσφεραν:
  • A. 

   Ο Πάπας με στρατό και στόλο.

  • B. 

   Οι Βενετοί με πλοία,μαχητές και τεχνίτες για την επισκευή των τειχών.

  • C. 

   Οι Γενουάτες στέλνοντας επτακόσιους πολεμιστές με επικεφαλή τον Ιωάννη Ιουστινιάνη.

  • D. 

   Εθελοντές Έλληνες και ξένοι.

 • 10. 
  Βρες τα σωστά: Πολιόρκησαν την Πόλη .....
  • A. 

   Ο Μουράτ ο Β'

  • B. 

   Ο Βαγιαζήτ

  • C. 

   Ο Μωάμεθ ο Β'

  • D. 

   Ο Ταμερλάνος

Back to Top Back to top