ბაქტერიოლოგია (331-360)

30 | Total Attempts: 250

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ბაქტერიოლოგია (331-360)

Questions and Answers
 • 1. 
  331. უპირატესად რომელ პრეპარატებს იყენებენ პროვიდენციას გვარის მიკრობებით  გამოწვეული ინფექციების საწინააღმდეგო ხელოვნური იმუნიტეტის შესაქმნელად?     
  • A. 

   მკვდარ ვაქცინას

  • B. 

   ცოცხალ ვაცინას

  • C. 

   ანატოქსინს

  • D. 

   პრეპარატი შემუშავებული არ არის

 • 2. 
  332. ჩამოთვლილი ორგანოებიდან უპირატესად სად ბინადრობენ Bacterodes fragilis ჯგუფის წარმომადგენლები?   
  • A. 

   ადამიანის პირის ღრუში

  • B. 

   ადამიანის კანზე

  • C. 

   ადამიანის ნაწლავებში

  • D. 

   ადამიანის ცხვირ-ხახის ლორწოვანზე

 • 3. 
   ჩამოთვლილთაგან რომელია Bacterodes fragilis ვირულენტობის ფაქტორი?   
  • A. 

   ეგზოტოქსინი

  • B. 

   ჰემოლიზინი

  • C. 

   პოლისაქარიდული კაფსულა

  • D. 

   პლაზმაკოაგულაზა

 • 4. 
  ჩამოთვლითაგან რომელი მორფოლგოიური თავისებურებით ხასიათდება Prevotella- ს გვარის მიკრობები?   
  • A. 

   გრამდადებითებია

  • B. 

   არ წარმოქნის სპორას

  • C. 

   იღებება ბიპოლარულად

  • D. 

   გააჩნიათ ვოლუტინის მარცვლები

 • 5. 
   ჩამოთვლილთაგან რომელი მიეკუთვენება ანაერობულ, გრამუარყოფით ჩხირებს?   
  • A. 

   Proteus

  • B. 

   Pseudomonas

  • C. 

   Prevotella

  • D. 

   Pasterorella

 • 6. 
  ჩამოთვლილთაგან ძირითადად რომელი პრეპარატი გამოიყენება Bacteroides fragilis მიერ გამოწვეული დაავადებების სამკურნალოდ?   
  • A. 

   მეტრონიდაზოლი

  • B. 

   პენიცილინი

  • C. 

   ნისტატინი

  • D. 

   რიფამპიცინი

 • 7. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელი პრეპარატი გამოიყენება B. fragilis-ით გამოწვეული  ინფექციების სპეციფიური პროფილაქტიკისათვის?   
  • A. 

   ცოცხალი ვაქცინა

  • B. 

   პრეპარატი შემუშვებული არ არის

  • C. 

   მკვდარი ვაქცინა

  • D. 

   ანატოქსინი

 • 8. 
   ჩამოთვლილთაგან რომელი პრეპარატი გამოიყენება Prevotella melaninogenica-თი  გამოწვეული ინფექციების სპეციფიური პროფილაქტიკისათვის?  .
  • A. 

   ცოცხალი ვაქცინა

  • B. 

   პრეპარატი შემუშვებული არ არის

  • C. 

   მკვდარი ვაქცინა

  • D. 

   ანატოქსინი

 • 9. 
   ჩამოთვლილთაგან რომელი ბრუცელოზის გამომწვევი ჩხირები?  . 
  • A. 

   B. melitensis

  • B. 

   B. fragilis

  • C. 

   B. pertusis

  • D. 

   B. henselae

 • 10. 
  რომელი მორფოლოგიური ნიშნებით ხასიათდებიან ბრუცელები?  
  • A. 

   გრამ-დადებითებია

  • B. 

   წარმოქმნიან სპორას

  • C. 

   გააჩანიათ კაფსულა

  • D. 

   არ გააჩნიათ შოლტები

 • 11. 
  რომელ საკვებ ნიადაგზე ახდენენ ბრუცელების კულტივირებას?  . 
  • A. 

   ხორც-პეპტონიან აგარზე

  • B. 

   გლუკოზიან-შრატიან აგარზე

  • C. 

   ტუტე აგარზე

  • D. 

   ბისმუტ-სულფიტ აგრზე

 • 12. 
  რომელი კულტურალური ნიშანია დამახასიათბელი ბრუცელებისთვის?   
  • A. 

   მომთხოვნებია არიან საკვები ნიადაგებისადმი

  • B. 

   მათთვის ელექტიურია რძე-მარილიანი აგარი

  • C. 

   ნელა იზრდებიან (2-4 კვირა)

  • D. 

   აგარზე წარმოქმნიან დიდი ზომის ხორკლიან კოლონებს

 • 13. 
  ბრუცელების გვარის რომელი წარმომადგენელია ადამიანისათვის ყველაზე უფრო  პათოგენური? .
  • A. 

   B. abortus

  • B. 

   B. suis

  • C. 

   B. melitensis

  • D. 

   B. canis

 • 14. 
   რით არის განპირობებული ბრუცელების პათოგენობა?   
  • A. 

   ციტოტოქსინით

  • B. 

   ენდოტოქსინი

  • C. 

   ენტეროტოქსინით

  • D. 

   ალფა-ტოქსინი

 • 15. 
  რომელი ფერმენტი განაპირობებს Brucella melitensis პათოგენობას?   
  • A. 

   ჰიალურონიდაზა

  • B. 

   ბეტა-ლაქტამაზა

  • C. 

   ურეაზა

  • D. 

   ოქსიდაზა

 • 16. 
  სად ხდება ე.წ. “პირველადი ბრუცელოზური კომპლექსის” წარმოქმნა?    
  • A. 

   მსხვილი ნაწლავის ენტეროციტებში

  • B. 

   პირის ღრუს ლიმფურ აპარატში

  • C. 

   თვალის კონიუნქტივაში

  • D. 

   კანის ეპითელიუმის უჯრედებში

 • 17. 
  რაზეა დამოკიდებული ე.წ. “პირველადი ბრუცელოზური კომპლექსის” წარმოქმნა?   
  • A. 

   შეჭრის კარიბჭეზე

  • B. 

   მაინფიცირებელ დოზაზე

  • C. 

   მიკრობის ვირულენტობაზე

  • D. 

   გარემოს ფაქტორებზე

 • 18. 
  დაინფიცირების შემდეგ რომელი სისტემის უჯრედებში ხდება ბრუცელების  ლოკალიზაცია და მათი ხანგრძლივი პერსისტირება?   
  • A. 

   სასუნთქ სისტემის

  • B. 

   შარდ გამომყოფი სისტემის

  • C. 

   რეტიკულურ-ენდოთელური სისტემის

  • D. 

   ენდოკრინული სისტემის

 • 19. 
  რა მეთოდი გამოიყენება ბრუცელოზის პრევენციისთვის?   
  • A. 

   დეზინსექცია

  • B. 

   დერატაცია

  • C. 

   ცხოველების იმუნიზაცია

  • D. 

   ფაგოთერაპია

 • 20. 
  რომელი ტიპის ვაქცინით ხორციელდება ბრუცელოზის სპეციფიური  პროფილაქტიკა?   
  • A. 

   ქიმიური

  • B. 

   გენურ-ინჟინერული

  • C. 

   ანატოქსინით

  • D. 

   მკვდარით

 • 21. 
   დაავადების რომელ ტიპის მიეკუთვნება ბრუცელოზი?   
  • A. 

   ზოონოზურს

  • B. 

   ანთროპონოზურს

  • C. 

   ნელი ტიპის

  • D. 

   პრიონულს

 • 22. 
  რა თავისებურებით ხასიათდება ანტიბრუცელოზური პოსტინეფქციური  იმუნიტეტი?   
  • A. 

   ხანმოკლე და ტიპოსპეციფიურია

  • B. 

   ხანგრძლივი და მყარია

  • C. 

   უპირატესად ანტიტოქსიური ანტისხეულების წარმოქნება

  • D. 

   ანტიბაქტერიული ანტისხეულები წარმოიქმნებიან, მაგრამ პროტექტული უნარი არ გააჩნიათ

 • 23. 
  რა მექანიზმი უდევს საფუძვლად იმას, რომ ბრუცელოზის მკურნალობა  გართულებულია?   
  • A. 

   პრეპარატი არ არის შექმნილი

  • B. 

   ბრუცელები სწრაფად გამოიმუშავებენ რეზისტენტობას ანტიბიოტიკებისადმი

  • C. 

   ბრუცელებს გააჩნიათ ფერმენტი, რომელიც ახდენენ ანტიბიოტიკების უტილიზაციას

  • D. 

   ბრუცელები უჯრედშიდა პარაზიტებია

 • 24. 
  რომელ გვარს მიეკუთვნება ტულარემიის გამომწვევი?  
  • A. 

   Bordetella

  • B. 

   Francisella

  • C. 

   Brucella

  • D. 

   Bacillus

 • 25. 
  რომელი მორფოლოგიური ნიშნით ხასიათდება ტულარემიის გამომწვევი?  
  • A. 

   გრამდადებითი კოკებია

  • B. 

   წარმოქმნის სპორას

  • C. 

   გააჩნია შოლტები

  • D. 

   გრამუარყოფითი კოკობაქტერიებია

Back to Top Back to top