3.3 Orgaznizować Stanowiska Pracy Zgodnie Z Wymogami Ergonomii

10 Pyta

SettingsSettingsSettings
Please wait...
3.3 Orgaznizować Stanowiska Pracy Zgodnie Z Wymogami Ergonomii

Questions and Answers
 • 1. 
  Odległość użytkownika od ekranu powinna wynosić
  • A. 

   Około 70 cm

  • B. 

   Około 80 cm

  • C. 

   Około 90 cm

  • D. 

   Około 100 cm

 • 2. 
  Odległość pomiędzy sąsiednimi monitorami powinna wynosić minimum
  • A. 

   60 cm

  • B. 

   70 cm

  • C. 

   80 cm

  • D. 

   90 cm

 • 3. 
  W okresie zimowym temperatura w pomieszczeniach pracy powinna wynosić
  • A. 

   Od 20 do 24 C

  • B. 

   Od 34 do 44 C

  • C. 

   Od 10 do 24 C

  • D. 

   Od 23 do 34 C

 • 4. 
  Srednie natężenie oświetlenia na klawiaturę powinno wynosić
  • A. 

   700 lx

  • B. 

   500 lx

  • C. 

   600 lx

  • D. 

   111 lx

 • 5. 
  Biurko powinno mieć blat o szerokości
  • A. 

   Do 90 cm

  • B. 

   Do 1 m

  • C. 

   Do 70 cm

  • D. 

   D0 0,8 m

 • 6. 
  Biurko powinno mieć blat o długości minimum od?
  • A. 

   120 cm

  • B. 

   130 cm

  • C. 

   140 cm

  • D. 

   110 cm

 • 7. 
  Pomiędzy przednią krawędzią blatu biurka a klawiaturą musi pozostać
  • A. 

   Od 5 do 10 cm wolnej przestrzeni

  • B. 

   Od 10 do 20 cm wolnej przestrzeni

  • C. 

   Od 15 do 20 cm wolnej przestrzeni

  • D. 

   Od 25 do 30 cm wolnej przestrzeni

 • 8. 
  Na 1 stanowisko pracy przy monitorze ekranowym powinno przypadać?
  • A. 

   6 m2

  • B. 

   8 m2

  • C. 

   10 m2

  • D. 

   12 m2

 • 9. 
  Najkorzystniejszym jest oświetlenie w przedziale
  • A. 

   300-700 lx

  • B. 

   300-900 lx

  • C. 

   200-500 lx

  • D. 

   500-700 lx

 • 10. 
  Wilgotność powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić:
  • A. 

   Poniżej 10 %

  • B. 

   30%

  • C. 

   Powyżej 40 %

  • D. 

   25 %

Back to Top Back to top