ข้อสอบ ภาค กข ชุด 322 พรบ.งบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.2561

12 Questions | Total Attempts: 488

SettingsSettingsSettings
Please wait...
  322 . ..2561

ข้อสอบ ภาค กข ชุด 322 พรบ.งบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.2561 โดย www.tuewsob.com ติวสอบดอทคอม (อ.นิกร) สอบรับราชการ - ครู - ผู้บริหาร - บุคลากร 


Questions and Answers
 • 1. 
  พะราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 มีจำนวนเท่าใด
  • A. 

   สองล้านเจ็ดแสนล้านบ้าท

  • B. 

   สองล้านเจ็ดแสนสามล้านบ้าท

  • C. 

   สองล้านเก้าแสนล้านบ้าท

  • D. 

   สองล้านเก้าแสนสามล้านบ้าท

 • 2. 
  พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 เป็นงบประมาณแบบใด
  • A. 

   สมดุล

  • B. 

   เกินดุล

  • C. 

   ขาดดุล

  • D. 

   สมดุลแบบขาดดุลดุล

 • 3. 
  เศรษฐกิจไทย ปี พ.ศ.2560 มีแนวโน้มการขยายตัวเท่าใด
  • A. 

   3.2 - 3.7

  • B. 

   3.3 - 3.8

  • C. 

   3.2 - 3.9

  • D. 

   3.3 - 3.9

 • 4. 
  เศรษฐกิจไทย ปี พ.ศ.2560 อัตราเงินเฟ้อเป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   0.8 - 3.1

  • B. 

   0.9 - 3.1

  • C. 

   0.8 - 3.2

  • D. 

   0.9 - 3.3

 • 5. 
  เศรษบกิจไทย ปี 2561 จะขยายตัวประมาณเท่าใด
  • A. 

   3.2–3.8

  • B. 

   3.3–4.2

  • C. 

   3.2–3.9

  • D. 

   3.3–4.3

 • 6. 
  เศรษบกิจไทย ปี 2561 มีอัตราเงินเฟ้อเป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   0.8-1.3

  • B. 

   3.3–4.3

  • C. 

   1.5–2.5

  • D. 

   3.3–4.3

 • 7. 
  ปี 2560 อัตราดอกเบี้ยตามนโยบายเป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   1.0

  • B. 

   1.5

  • C. 

   2.0

  • D. 

   2.5

 • 8. 
  ขใดกล่าวถูกต้องที่สุด ตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
  • A. 

   1 เป้าหมาย 2 หลักการ 3 มิติ 6 ยุทธศาสตร์ 1 รายการ

  • B. 

   2 เป้าหมาย 1 หลักการ 3 มิติ 9 ยุทธศาสตร์ 1 รายการ

  • C. 

   1 เป้าหมาย 1 หลักการ 3 มิติ 6 ยุทธศาสตร์ 1 รายการ

  • D. 

   2 เป้าหมาย 2 หลักการ 3 มิติ 9 ยุทธศาสตร์ 2 รายการ

 • 9. 
  ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์ตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.2561
  • A. 

   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  • B. 

   ความมั่นคง

  • C. 

   ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

  • D. 

   การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

 • 10. 
  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย มีกี่กลุ่ม
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 11. 
  ขดไม่ใช่ AREA การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้
  • A. 

   ยะลา

  • B. 

   ปัตตานี

  • C. 

   อ.จะนะ

  • D. 

   อ.หลังสวน

 • 12. 
  การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้า มนุษย์ อยู่ในส่วนใดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.2561
  • A. 

   Function

  • B. 

   Agenda

  • C. 

   Area

  • D. 

   Agenda & Area

Back to Top Back to top