ข้อสอบ ภาค กข ชุด 320 บันทึก สพฐ.2560

14 Questions | Total Attempts: 1196

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ ภาค กข ชุด 320 บันทึก สพฐ.2560

ข้อสอบภาค ก ความรอบรู้ ชุด 320 บันทึก สพฐ 2560 2017 โดย   "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดยอ. นิกร คลิ๊กสอบที่  www.tuewsob.com  


Questions and Answers
 • 1. 
  เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คือข้อใด
  • A. 

   Http://www.thaigove.go.th

  • B. 

   Http://www.moe.go.th

  • C. 

   Http://www.obec.go.th

  • D. 

   Http://obec.go.th

 • 2. 
  ข้อใดไม่ใช่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

  • B. 

   นายการุณ สกุลประดิษฐ์

  • C. 

   พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

  • D. 

   หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล

 • 3. 
  ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือใคร
  • A. 

   นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

  • B. 

   นายสุรัฐ ศิลปอนันต์

  • C. 

   นายพรเพชร วิชิตชลชัย

  • D. 

   นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์

 • 4. 
  วิสัยทัศน์ สพฐ.ปีงบประมาณ 2560 มีว่าอย่างไร
  • A. 

   การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

  • B. 

   การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

  • C. 

   การศึกษาขั้นพื้นฐานประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

  • D. 

   การศึกษาขั้นพื้นฐานประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

 • 5. 
  ยุทธศษสตร์พระราชของ สพฐ.ในปีงบประมาณ 2560 คือข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

  • B. 

   เข้าถึง เข้าใจ พัฒนา

  • C. 

   พัฒนา เข้าใจ เข้าถึง

  • D. 

   พัฒนา เข้าถึง เข้าใจ

 • 6. 
  ข้อใดสำคัญที่สุดในกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • A. 

   HEAD

  • B. 

   HEART

  • C. 

   HAND

  • D. 

   HEALTH

 • 7. 
  กิจกรรม สพฐ.ที่วัดครูได้รอบด้านคือข้อใด
  • A. 

   3D

  • B. 

   4H

  • C. 

   TEPE online

  • D. 

   CPLI

 • 8. 
  โครงการใดของ สพฐ.เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างศักยภาพการทำงานเป็นทีมมากที่สุด
  • A. 

   4H

  • B. 

   TEPE online

  • C. 

   CPLI

  • D. 

   โรงเรียนประชารัฐ

 • 9. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวันหยุดประจำปี 2560
  • A. 

   6 เมษายน วันจักรี

  • B. 

   2 พฤษภาคม วันแรงงาน

  • C. 

   5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

  • D. 

   10 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา

 • 10. 
  ข้อใดไม่ใช่สีประจำของ สพฐ.
  • A. 

   เขียว

  • B. 

   แสด

  • C. 

   เทา

  • D. 

   ขาว

 • 11. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสีประจำของ สพฐ.
  • A. 

   สีเขียว เป็นสีของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

  • B. 

   สีแสด เป็นสีของกรมสามัญศึกษา

  • C. 

   สีเทา เป็นสีของกรมวิชาการ

  • D. 

   สีขาว เป็นสีของกระทรวงศึกษาธิการ

 • 12. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ของ สพฐ.
  • A. 

   ตราเสมาธรรมจักร หมายถึง กระทรวงศึกษาธิการ

  • B. 

   อักษรทอง เป็นสีประจำกระทรวงศึกษาธิการ

  • C. 

   สีลายขอบบัวดอกขาวปลายกลีบชมพู หมายถึง ความเจริญทางพุทธิปัญญาและการศึกษา

  • D. 

   สีทองหมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองในด้านการจัดการเรียนการสอน

 • 13. 
  ต้นไม้ประจำสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือข้อใด
  • A. 

   ราชพฤกษณ์

  • B. 

   ชัยพฤกษ์

  • C. 

   กาลปพฤกษ์

  • D. 

   อินทรีย์

 • 14. 
  ข้ใดไม่ใช่จุดเน้น สพฐ.ปีงบประมาณ 2560 ตามยุทธศาสตร์ของ ศธ.
  • A. 

   หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

  • B. 

   การผลิตและพัฒนาครู

  • C. 

   สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • D. 

   การบริหารจัดการศึกษา

Back to Top Back to top