თავის მიდამო 31-60

30 | Total Attempts: 763

SettingsSettingsSettings
Please wait...
თავის მიდამო 31-60

Questions and Answers
 • 1. 
  შუბლ-თხემ-კეფის მიდამოს სისხლძარღვები მოთავსებულია:  
  • A. 

   მყესოვანი აბჯრის ქვეშ განივად

  • B. 

   მყესოვანი აბჯრის ზევით გასწვრივად

  • C. 

   მყესოვანი აბჯრის ზევით რადიალურად

  • D. 

   მყესოვანი აბჯრის ზევით სპირალურად

 • 2. 
  დვრილისებრი გამოსაშვები ვენა გაივლის:  
  • A. 

   საფეთქლის ძვლის ხვრელში

  • B. 

   დვრილისებრ ხვრელში

  • C. 

   სახის ნერვის არხში

  • D. 

   კეფის ხვრელში

 • 3. 
  კეფის გამოსაშვები ვენა ერთმანეთთან აკავშირებს:  
  • A. 

   კეფის ვენასა და სწორ სინუსს

  • B. 

   კეფის ვენას და განივ სინუსს

  • C. 

   საფეთქლის ზედაპირულ ვენას და განივ სინუსს

  • D. 

   ყურის უკანა ვენას და განივ სინუსს

 • 4. 
  ყურ-საფეთქლის ნერვი გამოეყოფა:  
  • A. 

   ზედაყბის ნერვს

  • B. 

   ქვედაყბის ნერვს

  • C. 

   ყვრიმალის ნერვს

  • D. 

   ლოყის ნერვს

 • 5. 
  შუა მენინგეალური არტერია ქალას ღრუში შედის:  
  • A. 

   წვეტიანი ხვრელით

  • B. 

   მრგვალი ხვრელით

  • C. 

   ოვალური ხვრელით

  • D. 

   კეფის დიდი ხვრელით

 • 6. 
  რა დანიშნულება აქვს ტვინისათვის მაგარი გარსის მორჩებს:  
  • A. 

   იცავენ სისხლძარღვებს და ნერვებს

  • B. 

   იცავენ ლიმფურ ძარღვებს

  • C. 

   გამოყოფენ თავ-ზურგ-ტვინის სითხეს

  • D. 

   ასრულებენ ამორტიზატორის როლს

 • 7. 
  ტვინის მაგარ გარსს კვებავს:  
  • A. 

   შუა მენინგეალური, ხერხემლის და ტვინის შუა არტერიები

  • B. 

   წინა მენინგეალური და ხახის დასწვრივი არტერიები

  • C. 

   უკანა მენინგეალური, ხერხემლის და ტვინის უკანა არტერიები

  • D. 

   წინა, შუა და უკანა მენინგეალური არტერიები

 • 8. 
  ზედა საგიტალური სინუსი ვრცელდება:  
  • A. 

   ბრმა ხვრელიდან მღვიმოვან სინუსამდე

  • B. 

   გლაბელადან ქედის ქვედა ხაზამდე

  • C. 

   ნაზიონიდან თურქულ კეხამდე

  • D. 

   ბრმა ხვრელიდან კეფის შიგნითა შემაღლებამდე

 • 9. 
  კეფის სინუსი გაივლის:  
  • A. 

   ნათხემის ნამგლის ძირში

  • B. 

   სიგმოიდური ღარის გასწვრივ

  • C. 

   განივი ღარის პარალელურად

  • D. 

   მღვიმოვანი სინუსის ლატერალურად

 • 10. 
  ცენტრალური ღარი გამოყოფს:  
  • A. 

   შუბლის წილს თხემის წილისაგან

  • B. 

   თავის თვინის ჰემისფეროებს ერთმანეთისაგან

  • C. 

   შუბლის წილს საფეთქლის წილისაგან

  • D. 

   თხემის წილს კეფის წილისაგან

 • 11. 
  ქალა-ტვინის ტოპოგრაფიას შეისწავლიან:  
  • A. 

   ჯანელიძის სქემით

  • B. 

   ბურდენკოს სქემით

  • C. 

   კრონლეინის სქემით

  • D. 

   ჩიქოვანის სქემით

 • 12. 
  სახის გვერდითი მიდამო მოისაზღვრება ზევიდან:  
  • A. 

   ცხვირ-ტუჩის ნაოჭით

  • B. 

   ყვრიმალის რკალით და თვალბუდის ქვედა კიდით

  • C. 

   წარბების დონეზე გავლებული ჰორიზონტალური სიბრტყით

  • D. 

   ყვრიმალის რკალით და თვალბუდის Eზედა კიდით

 • 13. 
  სახის გვერდითი მიდამოს კანქვეშა ქსოვილში განლაგებულია:  
  • A. 

   საღეჭი კუნთები

  • B. 

   სანერწყვე ჯირკვლები

  • C. 

   ცხიმისა და ოფლის ჯირკვლები

  • D. 

   სისხლძარღვები და ნერვები

 • 14. 
  ქვედა ყბის უკანა ფოსო შემოსაზღვრულია, ზევიდან:  
  • A. 

   გარეთა სასმენი ხვრელით

  • B. 

   შიგნითა სასმენი ხვრელით

  • C. 

   ფრთისებრი მორჩით

  • D. 

   სადგისისებრი მორჩით

 • 15. 
  ყბა-ყურის ჯირკვლის კაფსულისათვის დამახასიათებელია:  
  • A. 

   მჭიდროდაა დაკავშირებული ორგანოს სტრომასთან და ლატერალურ ზედაპირზე შეიცავს დეფექტს

  • B. 

   მჭიდროდაა დაკავშირებული ორგანოს სტრომასთან და მედიალურ ზედაპირზე შეიცავს დეფექტს

  • C. 

   შეიცავს პარიესულ და ვისცერულ ფურცლებს

  • D. 

   ორგანოს სტრომასთან მჭიდროდ არ არის დაკავშირებული

 • 16. 
  ყბა-ყურის ჯირკვლის სისქეში გარეთა საძილე არტერიას გამოეყოფა:  
  • A. 

   ხახის ასწვრივი არტერია, ხორხის ზედა არტერია

  • B. 

   საფეთქლის ზედაპირული არტერია, ზედა ყბის არტერია

  • C. 

   სახის არტერია, თვალბუდის ქვედა არტერია

  • D. 

   ენის არტერია, ზედა ყბის არტერია

 • 17. 
  ყბა-ყურის ჯირკვლის სადინარი იხსნება პირის კარიბჭეში:  
  • A. 

   ზედა ეშვის დონეზე

  • B. 

   ზედა მეორე დიდი ძირითადი კბილის დონეზე

  • C. 

   მედიალური საჭრელი კბილის დონეზე

  • D. 

   ლატერალური საჭრელი კბილის დონეზე

 • 18. 
  სახის არტერია პროექცირდება ხაზზე, რომელიც გაივლის საღეჭი კუნთის წინა კიდისა და ქვედა ყბის ქვედა კიდის გადაკვეთის წერტილიდან:  
  • A. 

   ცხვირის ფრთამდე

  • B. 

   პირის კუთხემდე

  • C. 

   თვალის ნაპრალის შიგნითა კუთხემდე

  • D. 

   თვალის ნაპრალის გარეთა კუთხემდე

 • 19. 
  სახის ღრმა მიდამოში ზედა ყბის არტერიას გამოეყოფა:  
  • A. 

   შუა მენინგეალური არტერია, კბილბუდეთა ზედა უკანა არტერიები

  • B. 

   წინა და უკანა მენინგეალური არტერიები, საღეჭი არტერია

  • C. 

   უკანა მენინგეალური არტერია, კბილბუდეთა ქვედა არტერია, საღეჭი არტერია, საფეთქლის ღრმა არტერიები, ლოყის არტერია

  • D. 

   შუა მენინგეალური არტერია, კბილბუდეთა ქვედა არტერია, საღეჭი არეტრია, საფეთქლის ღრმა არტერიები, ლოყის არტერია

 • 20. 
  თავი იყოფა  
  • A. 

   ტვინისა და კისრის ნაწილებად

  • B. 

   ქალასარქველად და ქალას ფუძედ

  • C. 

   ტვინისა და სახის ნაწილებად

  • D. 

   სახისა და პირის ნაწილებად

 • 21. 
  რომელი ნერვია თხემის მიდამოში:  
  • A. 

   საფეთქლის ზედაპირული ნერვი

  • B. 

   ყურის უკანა ნერვი

  • C. 

   ყურ-საფეთქლის ნერვი

  • D. 

   ყურის წინა ნერვი

 • 22. 
  საფეთქლის მიდამო წინიდან მოისაზღვრება:  
  • A. 

   საფეთქლის ზედა ხაზი და ყვრიმალის რკალი

  • B. 

   შუბლის ძვლის ყვრიმალის მორჩი და ყვრიმალის ძვლის შუბლის მორჩი

  • C. 

   ყვრიმალის ძვლის შუბლის მორჩი და ყვრიმალის რკალი

  • D. 

   შუბლის ძვლის ყვრიმალის მორჩი და ყვრიმალის რკალი

 • 23. 
  ქალასარქველის რბილი საფარველიდან სისხლის დენას აჩერებენ:  
  • A. 

   სისხლძარღვების მომჭერით

  • B. 

   ვაზელინის პასტით

  • C. 

   სტეარინის სანთლის პასტით

  • D. 

   თაფლის სანთლის პასტით

 • 24. 
  ქსელქვეშა სივრცე მდებარეობს:  
  • A. 

   რბილი გარსის ქვეშ

  • B. 

   ქსელისებრ და რბილ გარსებს შორის

  • C. 

   მაგარ გარსსა და ქსელისებრ გარსებს შორის

  • D. 

   მაგარ გარსსა და ძვალს შორის

 • 25. 
  თხემის მიდამოს სისხლით ამარაგებს:  
  • A. 

   თხემის და შუბლის უკანა არტერიები

  • B. 

   საფეთქლის გარეთა და ყურის გარეთა არტერიები

  • C. 

   საფეთქლის ზედაპირული და ყურის უკანა არტერიები

  • D. 

   ყურის წინა და უკანა არტერიები

Back to Top Back to top