รอบรู้ ชุด 313 บันทึก สพฐ. 2559 รอบรู้เด่น ก.พ.-มี.ค.2559

11 Questions

Settings
Please wait...
 313 . 2559 ..-..2559

ข้อสอบออนไลน์  รอบรู้ ชุด 313 บันทึก สพฐ. 2559 รอบรู้เด่น ก.พ.- มี.ค. 2559 โดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  สพฐ. ย่อมาจากอะไร
  • A. 

   สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • B. 

   สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

  • C. 

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

 • 2. 
  ข้อใดหมายถึง สพฐ.
  • A. 

   SPT

  • B. 

   OBEC

  • C. 

   STP

  • D. 

   BECO

 • 3. 
  เว็บไซต์ สพฐ. คือข้อใด
  • A. 

   Www.moe.go.th

  • B. 

   Www.meo.ac.th

  • C. 

   Www.obec.go.th

  • D. 

   Www.onescs.co.th

 • 4. 
  ข้อใดไม่ใช่รัฐมนตรกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

  • B. 

   นายสุรัฐ ศิลปอนันต์

  • C. 

   พลเอกสุรเชษฐ์ ไชยวงศ์

  • D. 

   นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

 • 5. 
  ใครไม่ใช่ผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   ร.ศ.นายแพทย์กำจร ตติยกวี

  • B. 

   นายกมล รอดคล้าย

  • C. 

   นายสุรัฐ ศิลปอนันต์

  • D. 

   นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์

 • 6. 
  ปัจจุุบัน กพฐ.มีกี่คน
  • A. 

   25

  • B. 

   26

  • C. 

   27

  • D. 

   28

 • 7. 
  ประธาน กพฐ. คือใคร
  • A. 

   นายสุรัฐ ศิลปอนันต์

  • B. 

   นายกมล รอดคล้าย

  • C. 

   นายการุณ สกุลประดอษฐ์

  • D. 

   นายพินิจศักดิ์ สัวรรณรังค์

 • 8. 
  ปัจจุบันมีเขตพื้นที่การศึกษากี่เขต
  • A. 

   185

  • B. 

   158

  • C. 

   225

  • D. 

   252

 • 9. 
  นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประกาศใช้พร้อมกันทั่วประเทศปีการศึกษาใด
  • A. 

   2558

  • B. 

   2559

  • C. 

   2560

  • D. 

   2561

 • 10. 
  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
  • A. 

   HEAD

  • B. 

   HARD

  • C. 

   HAND

  • D. 

   HEATH

 • 11. 
  สพฐ.ประกาศให้ปี 2559 เป็นปีอะไร
  • A. 

   ปีแห่งความร่วมมือในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

  • B. 

   ปีแห่งระบบดูแลช่วยเหลือ

  • C. 

   ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

  • D. 

   ปีท่องเที่ยววิถีไทย