รอบรู้ ชุด 312 ปีใหม่ 2559 มีสยูนิเวอร์ส 2015 สังฆราช 4g อุทยานราชภักดิ์ รธน.

11 Questions | Total Attempts: 478

SettingsSettingsSettings
Please wait...
  312 2559 2015 4g .

ข้อสอบออนไลน์  รอบรู้ ชุด 312 ปีใหม่ 2559 มีสยูนิเวอร์ส 2015 สังฆราช 4G อุทยานราชภักดิ์ รธน. โดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  มีสยูนิเวอร์ส 2015 คือชาติใด
  • A. 

   ไทย

  • B. 

   ฟิลิปปินส์

  • C. 

   โคลัมเบีย

  • D. 

   สหรัฐอเมริกา

 • 2. 
  ผู้ชนะชุดประจำชาติมีสยูนิเวอร์ส 2015 คือชาติใด
  • A. 

   ไทย

  • B. 

   ฟิลิปปินส์

  • C. 

   สหรัฐฯ

  • D. 

   โคลัมเบีย

 • 3. 
  ชุดประจำชาติที่ชนะการประกวดมีสยูนิเวอร์ส 2015 ชื่อว่าอย่างไร
  • A. 

   ตุ๊กตุ๊ก

  • B. 

   ตุ๊กตุ๊กไทย

  • C. 

   ตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์

  • D. 

   ตุ๊กตุ๊กไทยแลนด์แอนด์สไมล์

 • 4. 
  โครงการใดที่ช่วยให้ครูได้สอนนักเรียนอย่างเต็มที่เต็มเวลาเต็มความสามารถในปี 2558
  • A. 

   โครงการคืนให้นักเรียน

  • B. 

   โครงการคืนครูให้โรงเรียน

  • C. 

   โครงการคืนครูสู่ห้องเรียน

  • D. 

   โครงการครูธุรการ

 • 5. 
  ข้อใดไม่ใช่ผู้ชนะการประมูลคลื่น 4G
  • A. 

   AIS

  • B. 

   TRUE

  • C. 

   DTAC

  • D. 

   JASMINT

 • 6. 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันจะเป็นองค์ที่เท่าไร
  • A. 

   18

  • B. 

   19

  • C. 

   20

  • D. 

   21

 • 7. 
  ใจความสำคัญใน ส.ค.ส.พระราชทาน พ.ศ.2559 มีรูปคนยิ้มกี่หน้า
  • A. 

   395

  • B. 

   396

  • C. 

   397

  • D. 

   398

 • 8. 
  คำขวัญวันเด็ก 2559 (จากนายกรัฐมนตรี) มีว่าอย่างไร 
  • A. 

   เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต

  • B. 

   เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ นำสู่อนาคต

  • C. 

   เด็กดี ขยัน หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต

  • D. 

   เด็กดี ขยัน หมั่นเพียร เรียนรู้ นำนำอนาคต

 • 9. 
  คำขวัญวันครู 2559 โดยนายกรัฐมนตรี มีว่าอย่างไร 
  • A. 

   อนาคต ก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ

  • B. 

   อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ

  • C. 

   อนาคต ก้าวไกล ด้วยครูดีมีคุณภาพ

  • D. 

   อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดีและมีคุณภาพ

 • 10. 
  หนังสือวันเด็กแห่งชาติ 2559 มีชื่อว่าอย่างไร 
  • A. 

   ร้อยรักเป็นหนึ่งเดียว

  • B. 

   รักร้อยให้เป็นหนึ้งเดียว

  • C. 

   เมล็ดพันธ์ุแห่งความดี

  • D. 

   เมล็ดพันธ์ความดี

 • 11. 
  ว่าที่สมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่จะเป็นองค์ที่เท่าไร
  • A. 

   8

  • B. 

   9

  • C. 

   10

  • D. 

   11

Back to Top Back to top