รอบรู้ ชุด 311 ปั่นเพื่อพ่อ เลือกตั้งพม่า สส มหิดล ไข้เลือดออก 4g

15 Questions

Settings
Please wait...
 311   4g

ข้อสอบออนไลน์  รอบรู้ ชุด 311 ปั่นเพื่อพ่อ เลือกตั้งพม่า สส มหิดล ไข้เลือดออก 58 59 โดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad ข้อใดไม่เกี่ยวข้อง
  • A. 

   Https://www.bikefordad2015.com

  • B. 

   1122

  • C. 

   5 ธันวาคม 2557

  • D. 

   11 ธันวาคม 2558

 • 2. 
  ระยะทางที่ใช้ปั่นเพื่อพ่อ 11 ธันวาคม 2558 
  • A. 

   5 กิโลเมตร

  • B. 

   29 กิโลเมตร

  • C. 

   9 กิโลเมตร

  • D. 

   11 กิโลเมตร

 • 3. 
  วีดิโอคลิปพระราชทาน ปั่นเพื่อพ่อชื่อว่าอย่างไร
  • A. 

   Clean Bike for Dad

  • B. 

   Bike for Dad

  • C. 

   Soldiers of the queen

  • D. 

   โปร่งใส บริสุทธิ์ สะอาด

 • 4. 
  ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษษไทยเพลงปั่นเพื่อพ่อคือใคร
  • A. 

   กิตตินันท์ ชินสำราญ

  • B. 

   ประภาส ชลศรานนท์

  • C. 

   อิศรา กิจนิตย์ชีว์

  • D. 

   จักรพัฒน์ เอี่ยมหนุน

 • 5. 
  ข้อใดไม่ใช่การแสดงโขน 5 องค์ ในงานปั่นเพื่อพ่อ
  • A. 

   พระรามคืนนคร

  • B. 

   นารายปราบนนทุก

  • C. 

   ทศกัณฑ์-พระราม-พระลักษณ์

  • D. 

   จองถนน

 • 6. 
  ข้อใดไม่มีในตราสัญลักษณ์ ปั่นเพื่อพ่อ
  • A. 

   มวก

  • B. 

   ภปร

  • C. 

   ปั่นเพื่อพ่อ

  • D. 

   Bike for dad

 • 7. 
  อักษร DAD ข้อใดไม่เกี่ยวข้อง
  • A. 

   พ่อหลวงของแผ่นดิน และ พ่อของเรา

  • B. 

   ปั่นเพื่อพ่อหลวงของแผ่นดิน

  • C. 

   ปั่นเพื่อพ่อของเรา

  • D. 

   พ่อของเรา และ พ่อหลวงของแผ่นดิน

 • 8. 
  สิ่งใดไม่มีในเข็มกลัดพระราชทาน ปั่นเพื่อพ่อ
  • A. 

   จักรยาน

  • B. 

   พระตำหนักจักรีมหาปราสาท

  • C. 

   พื้นสีฟ้าเหลือง

  • D. 

   BIKE FOR DAD

 • 9. 
  พรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งพม่าอย่างไม่เป็นทางการคือ
  • A. 

   NLD

  • B. 

   LND

  • C. 

   DNL

  • D. 

   UHDP

 • 10. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพม่าก่อนวันเลือกตั้ง 8 พย 2558
  • A. 

   สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

  • B. 

   เพลงชาติ คือ กะบามะเจ

  • C. 

   การปกครอง ได้แก่ รัฐเดี่ยว ระบบรัฐสภา สาธารณรัฐ

  • D. 

   นายกรัฐมนตรี คือ เต็ง เส่ง

 • 11. 
  โรคไข้เลือดออก คือ โรคติดเชื้อซึ่งมีสาเหตุมาจาก 
  • A. 

   แบคทีเรีย เดงกี่

  • B. 

   ไวรัส เดงกี่

  • C. 

   อะมีบ่า เดงกี่

  • D. 

   โคโรน่า เดงกี่

 • 12. 
  สรุปยอดรวมปั่นเพื่อพ่อ 11 ธ.ค.58
  • A. 

   99999 คน

  • B. 

   999999 คน

  • C. 

   568,427 คน

  • D. 

   655,427 คน

 • 13. 
  รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2558 ผู้ได้รับเป็นคนชาติใด
  • A. 

   ไทยและอินโดนีเซีย

  • B. 

   อังกฤษและสหรัฐอเมริกา

  • C. 

   ผรั่งเศสและอังกฤษ

  • D. 

   จีนและเวียดนาม

 • 14. 
  ชาติใดไม่อยู่ร่วมสายเดียวกับประเทศไทยในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มเอฟ
  • A. 

   เวียตนาม

  • B. 

   อิริก

  • C. 

   จีนไทเป

  • D. 

   ฟิลิปปินส์

 • 15. 
  ร่าง สส.ใหม่ แบบระบบจัดสันปันส่วนจะมีกี่คน
  • A. 

   400

  • B. 

   450

  • C. 

   500

  • D. 

   550