รอบรู้ ชุด 311 ปั่นเพื่อพ่อ เลือกตั้งพม่า สส มหิดล ไข้เลือดออก 4g

15 Questions | Total Attempts: 1179

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 311   4g

ข้อสอบออนไลน์  รอบรู้ ชุด 311 ปั่นเพื่อพ่อ เลือกตั้งพม่า สส มหิดล ไข้เลือดออก 58 59 โดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad ข้อใดไม่เกี่ยวข้อง
  • A. 

   Https://www.bikefordad2015.com

  • B. 

   1122

  • C. 

   5 ธันวาคม 2557

  • D. 

   11 ธันวาคม 2558

 • 2. 
  ระยะทางที่ใช้ปั่นเพื่อพ่อ 11 ธันวาคม 2558 
  • A. 

   5 กิโลเมตร

  • B. 

   29 กิโลเมตร

  • C. 

   9 กิโลเมตร

  • D. 

   11 กิโลเมตร

 • 3. 
  วีดิโอคลิปพระราชทาน ปั่นเพื่อพ่อชื่อว่าอย่างไร
  • A. 

   Clean Bike for Dad

  • B. 

   Bike for Dad

  • C. 

   Soldiers of the queen

  • D. 

   โปร่งใส บริสุทธิ์ สะอาด

 • 4. 
  ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษษไทยเพลงปั่นเพื่อพ่อคือใคร
  • A. 

   กิตตินันท์ ชินสำราญ

  • B. 

   ประภาส ชลศรานนท์

  • C. 

   อิศรา กิจนิตย์ชีว์

  • D. 

   จักรพัฒน์ เอี่ยมหนุน

 • 5. 
  ข้อใดไม่ใช่การแสดงโขน 5 องค์ ในงานปั่นเพื่อพ่อ
  • A. 

   พระรามคืนนคร

  • B. 

   นารายปราบนนทุก

  • C. 

   ทศกัณฑ์-พระราม-พระลักษณ์

  • D. 

   จองถนน

 • 6. 
  ข้อใดไม่มีในตราสัญลักษณ์ ปั่นเพื่อพ่อ
  • A. 

   มวก

  • B. 

   ภปร

  • C. 

   ปั่นเพื่อพ่อ

  • D. 

   Bike for dad

 • 7. 
  อักษร DAD ข้อใดไม่เกี่ยวข้อง
  • A. 

   พ่อหลวงของแผ่นดิน และ พ่อของเรา

  • B. 

   ปั่นเพื่อพ่อหลวงของแผ่นดิน

  • C. 

   ปั่นเพื่อพ่อของเรา

  • D. 

   พ่อของเรา และ พ่อหลวงของแผ่นดิน

 • 8. 
  สิ่งใดไม่มีในเข็มกลัดพระราชทาน ปั่นเพื่อพ่อ
  • A. 

   จักรยาน

  • B. 

   พระตำหนักจักรีมหาปราสาท

  • C. 

   พื้นสีฟ้าเหลือง

  • D. 

   BIKE FOR DAD

 • 9. 
  พรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งพม่าอย่างไม่เป็นทางการคือ
  • A. 

   NLD

  • B. 

   LND

  • C. 

   DNL

  • D. 

   UHDP

 • 10. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพม่าก่อนวันเลือกตั้ง 8 พย 2558
  • A. 

   สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

  • B. 

   เพลงชาติ คือ กะบามะเจ

  • C. 

   การปกครอง ได้แก่ รัฐเดี่ยว ระบบรัฐสภา สาธารณรัฐ

  • D. 

   นายกรัฐมนตรี คือ เต็ง เส่ง

 • 11. 
  โรคไข้เลือดออก คือ โรคติดเชื้อซึ่งมีสาเหตุมาจาก 
  • A. 

   แบคทีเรีย เดงกี่

  • B. 

   ไวรัส เดงกี่

  • C. 

   อะมีบ่า เดงกี่

  • D. 

   โคโรน่า เดงกี่

 • 12. 
  สรุปยอดรวมปั่นเพื่อพ่อ 11 ธ.ค.58
  • A. 

   99999 คน

  • B. 

   999999 คน

  • C. 

   568,427 คน

  • D. 

   655,427 คน

 • 13. 
  รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2558 ผู้ได้รับเป็นคนชาติใด
  • A. 

   ไทยและอินโดนีเซีย

  • B. 

   อังกฤษและสหรัฐอเมริกา

  • C. 

   ผรั่งเศสและอังกฤษ

  • D. 

   จีนและเวียดนาม

 • 14. 
  ชาติใดไม่อยู่ร่วมสายเดียวกับประเทศไทยในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มเอฟ
  • A. 

   เวียตนาม

  • B. 

   อิริก

  • C. 

   จีนไทเป

  • D. 

   ฟิลิปปินส์

 • 15. 
  ร่าง สส.ใหม่ แบบระบบจัดสันปันส่วนจะมีกี่คน
  • A. 

   400

  • B. 

   450

  • C. 

   500

  • D. 

   550

Back to Top Back to top