3.1 środki Ochrony Podczas Prac Związanych Z Uruchamianiem Komputera

10 Pyta | Total Attempts: 33

SettingsSettingsSettings
Please wait...
3.1 środki Ochrony Podczas Prac Związanych Z Uruchamianiem Komputera

Questions and Answers
 • 1. 
  Przy wymianie któregoś z podzespołów w jednostce centralnej ,wymieniający powinien użyć:
  • A. 

   Okularów ochronnych

  • B. 

   Kasku

  • C. 

   Opaski antyelektrostatycznej

  • D. 

   Rękawic ochronnych

 • 2. 
  Przy wymianie np.dysku twardego podstawową rzeczą zabezpieczająca nas przed porażeniem prądem jest:
  • A. 

   Wyłączenie komputera

  • B. 

   Odłączenie zasilania od komputera

  • C. 

   Zastosowanie butów ochronnych

  • D. 

   Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 • 3. 
  W razie zapalenia się sprzętu komputerowego 1 czynnością jaką należy zrobić jest:
  • A. 

   Polać woda palący się sprzęt

  • B. 

   Odłączyć sprzęt od prądu

  • C. 

   Odsunąć się i spokojnie poczekac na zagaśnięcie ognia

  • D. 

   żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

 • 4. 
  Przy wymianie tuszu musimy założyć
  • A. 

   Okulary ochronne

  • B. 

   Fartuch

  • C. 

   Ubranie robocze

  • D. 

   Rękawiczki gumowe

 • 5. 
  Podczas wiercenia nie można użyć
  • A. 

   Kasku ochronnego

  • B. 

   Rękawic ochronnych

  • C. 

   Butów ochronnych

  • D. 

   Okularów ochronnych

 • 6. 
  W pracowni komputerowej należy stosować:
  • A. 

   Fartuch kretonowy

  • B. 

   Okulary ochronne

  • C. 

   rękawice gumowe

  • D. 

   Ubranie robocze

 • 7. 
  Środkiem ochrony indywidualnej przy pracy z komputerem jest:
  • A. 

   Opaska magnetyczna

  • B. 

   Okulary ochronne

  • C. 

   Rękawice ochronne

  • D. 

   Buty ochronne

 • 8. 
  Opaskę antystatyczną stosujemy w celu
  • A. 

   Polepszenia sprawności rąk

  • B. 

   Ochrony Urządzeń elektronicznych przed ładunkami elektrostatycznym

  • C. 

   W celu ochrony przed porażeniem prądem

  • D. 

   Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

 • 9. 
  Monitor crt może spowodować
  • A. 

   Suchość rogawki oka

  • B. 

   Jaskrę

  • C. 

   Krótkowzroczność

  • D. 

   Dalekowzroczność

 • 10. 
  Do gaszenia palącego sie sprzętu komputerowego nalezy użyć
  • A. 

   Wody

  • B. 

   Gaśnicy proszkowej

  • C. 

   Koca

  • D. 

   Wszytkie odpowiedzi są prawidłowe

Back to Top Back to top