ข้อสอบออนไลน์ 308 นโยบาย รมว.ศธ.ดาว์พงษ์

9 Questions | Total Attempts: 1511

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 308 ..

ข้อสอบออนไลน์  ภาค ก ชุด 308 นโยบาย รมว.ศธ.ดาว์พงษ์  รอบรู้เด่น โดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   2 เน้น 17 ทั่วไป 3 อาชีว 3 อุดม 9 พื้นฐาน 6 อัธยาศัย 3 แนวทาง

  • B. 

   3 เน้น 17 ทั่วไป 3 อาชีว 9 อุดม 9 พื้นฐาน 6 อัธยาศัย 2 แนวทาง

  • C. 

   2 เน้น 17 ทั่วไป 3 อาชีว 3 อุดม 9 พื้นฐาน 6 อัธยาศัย 2 แนวทาง

  • D. 

   3 เน้น 17 ทั่วไป 3 อาชีว 9 อุดม 9 พื้นฐาน 6 อัธยาศัย 3 แนวทาง

 • 2. 
  นโยบายการศึกษาโดย รมว.ศธ.ดาว์พงษ์ ของ สพฐ.มีกี่ข้อ
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

 • 3. 
  DLTV อยู่ในนโยบายใดของรัฐมนตรี
  • A. 

   นโยบายทั่วไป

  • B. 

   นโยบายด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • C. 

   นโยบายทั่วไปและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   อยู่ในทุกนโยบาย

 • 4. 
  Take Action อยู่ในนโยบายใด
  • A. 

   จุดเน้น

  • B. 

   ทั่วไป

  • C. 

   สพฐ.

  • D. 

   อาชีวศึกษา

 • 5. 
  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับทวิศึกษา
  • A. 

   สพฐ.

  • B. 

   กอศ.

  • C. 

   สสศ.

  • D. 

   สกอ.

 • 6. 
  BBL อยู่ในนโยบายใดของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ สพฐ.
  • A. 

   การแก้ไขปัญหาเด็กประถม อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

  • B. 

   ปรับปรุงหลักสูตร

  • C. 

   การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก

  • D. 

   การดูแลเรื่องสวัสดิการ

 • 7. 
  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล DLTV และผ่าน ICT ด้วย DLIT เกี่ยวข้องกับนโยบายใดมากที่สุด
  • A. 

   การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

  • B. 

   การดูแลเรื่องสวัสดิการ

  • C. 

   การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก

  • D. 

   ปรับปรุงหลักสูตร

 • 8. 
  นโยบาย การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดมากที่สุด
  • A. 

   สพฐ.

  • B. 

   สกอ.

  • C. 

   สสศ.

  • D. 

   กศน.

 • 9. 
  ข้อใดไม่ใช่นโยบายการศึกษาของ สพฐ. โดย รมว.ศธ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
  • A. 

   เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา

  • B. 

   การขยายโครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา

  • C. 

   การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

  • D. 

   การดูแลเด็กออกกลางคัน

Back to Top Back to top