รอบรู้ ชุด 308 วิธีจัดซื้อจัดจ้างแบบใหม่ e-maeket e-bidding
9 Questions
ข้อสอบออนไลน์  กฎหมาย ชุด 308  e-maeket e-bidding  เขียนโดย อ.นิกร  ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโดยใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com