รอบรู้ ชุด 308 วิธีจัดซื้อจัดจ้างแบบใหม่ E-maeket E-bidding

9 Questions | Total Attempts: 702

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 308 E-maeket E-bidding

ข้อสอบออนไลน์  กฎหมาย ชุด 308  e-maeket e-bidding  เขียนโดย อ.นิกร  ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com  


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับระบบจัดซื้อจัดจ้างแบบใหม่ที่มาแทน 12 วิธีเก่า
  • A. 

   E-Auction

  • B. 

   E-catalog

  • C. 

   E-market

  • D. 

   E-bidding

 • 2. 
  ใครเป็นผู้พัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างแบบใหม่
  • A. 

   กรมบัญชีกลาง

  • B. 

   ครม.

  • C. 

   กระทรวงการคลัง

  • D. 

   ส่วนราชการ

 • 3. 
  ข้อใดหมายถึงวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  • A. 

   Electronic Bidding

  • B. 

   E - market

  • C. 

   E - catalog

  • D. 

   Request for Quotation

 • 4. 
  การซื้อการจ้างตามแนวปฏิบัติใหม่มีกี่วิธี
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 5. 
  การจัดหาพัสดุที่มีรายที่มีรายละเอียดคุณลักษณะไม่ซับซ้อนเป็นสินค้าบริการทั่วไป มีมาตรฐาน ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการการจัดซื้อสินค้าหรืองานจ้างที่กำหนดไว้ ตรงกับข้อใด
  • A. 

   E - market

  • B. 

   RFQ

  • C. 

   E - bidding

  • D. 

   ถูกทั้งข้อ A , B

 • 6. 
  การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท คือวิธีใด
  • A. 

   E - bidding

  • B. 

   RFQ

  • C. 

   Thai Auction

  • D. 

   E - market

 • 7. 
  การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 5,000,000 บาท คือวิธีใด
  • A. 

   Thai Auction

  • B. 

   RFQ

  • C. 

   E - bidding

  • D. 

   E - market

 • 8. 
  การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท คุณลักษณะซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ คือวิธีใด
  • A. 

   E - bidding

  • B. 

   E - market

  • C. 

   E - katalog

  • D. 

   Thai Auction

 • 9. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

Back to Top Back to top