ข้อสอบออนไลน์ ชุด 306 ว P.A.วิทยฐานะแบบใหม่
10 Questions
ข้อสอบออนไลน์  ภาค ข ชุด 307 วิทยฐานะแบบใหม่ P.A. วิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน  โดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโดยใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com