รอบรู้ 302 รอบรู้ใหม่ + ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ชุด 5

17 Questions | Total Attempts: 1148

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 302 +  5

ข้อสอบออนไลน์ ชุด 302 รอบรู้ + ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง ับการปฏิบัติงาน ชุด 5  โดย  "ติวสอบดอทคอม" ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  สทศ. มีมติให้การสอบ O-Net ใหม่ประกอบด้วย 5 สาระการเรียนรู้ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   ภาษาไทย

  • B. 

   คณิตศาสตร์

  • C. 

   วิทยาศาสตร์

  • D. 

   สังคมศึกษา

  • E. 

   ภาษษอังกฤษ

 • 2. 
  คุรุสภาน้อมเกล้าขอพระราชทานถวายพระราชสมัญญานามสมเด็จพระเทพฯ ว่าอย่างไร
  • A. 

   บรมราชกุมารีครูศรีแผ่นดิน

  • B. 

   พระบรมราชกุมารีครูศรีแผ่นดิน

  • C. 

   สมเด็จพระบรมราชกุมารีครูศรีแผ่นดิน

  • D. 

   พระผู้ทรงเป็นบรมราชกุมารีครูศรีแผ่นดิน

  • E. 

   พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน

 • 3. 
  ชื่องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 มีว่าอย่างไร
  • A. 

   สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่สากล

  • B. 

   สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

  • C. 

   สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกล สู่สากล

  • D. 

   สุดยอดเด็กเด็กและเยาวชนไทย ก้าวไกลสู่สากล

  • E. 

   เด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซี่ยน และสากล

 • 4. 
  องค์คณะพิจารณาคดีจำนำข้าว นางสามยิ่งลักษณ์มีกี่คน
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

  • E. 

   11

 • 5. 
  Any written incorrectly.
  • A. 

   8.30 a.m., 15.00

  • B. 

   He stated that no one understood ‘debureaucratization’.

  • C. 

   Your work so far has been excellent; we know it will continue to be.

  • D. 

   It would seem, though, that the figures are wrong.

  • E. 

   I read .The Good Doctor . " in the New Yorker "

 • 6. 
  Any write incorrectly.
  • A. 

   I am a teacher.

  • B. 

   The sky

  • C. 

   The Nation

  • D. 

   He was made President.

  • E. 

   Oranges cost 50 baht an kilogram.

  • F. 

   The breakfast

 • 7. 
  Writing a noun clause is incorrect.
  • A. 

   Tomatoes

  • B. 

   Cities

  • C. 

   Benches

  • D. 

   Hair

  • E. 

   Coffees

 • 8. 
  Adjectives any written correctly.
  • A. 

   He is a strong man.

  • B. 

   She tall.

  • C. 

   Tom Yam Kung good smells.

  • D. 

   I make my happy mom .

 • 9. 
  Adverbs any written incorrectly.
  • A. 

   I love you so much.

  • B. 

   She likes it very much.

  • C. 

   He make sure he reached on time.

  • D. 

   We have breakfast at six o ’ clock.l

  • E. 

   She likes it very much.

 • 10. 
  Yesterday, I .... sick.
  • A. 

   Am

  • B. 

   -

  • C. 

   Is

  • D. 

   Was

  • E. 

   Were

 • 11. 
  .... Tuewsob have a fever yesterday?
  • A. 

   Do

  • B. 

   Did

  • C. 

   Done

  • D. 

   How

  • E. 

   Why

 • 12. 
  .... the train leaves Nakhonratchasima at 7.30. 
  • A. 

   Do

  • B. 

   Did

  • C. 

   Does

  • D. 

   Done

  • E. 

   Dint

 • 13. 
  We .... not draw thatpicture.
  • A. 

   Do

  • B. 

   Did

  • C. 

   Does

  • D. 

   Dont

 • 14. 
  .... one is best  ,  Best Books.
  • A. 

   Which

  • B. 

   Where

  • C. 

   When

  • D. 

   Why

  • E. 

   Who

 • 15. 
  I am ..... teacher.
  • A. 

   A

  • B. 

   An

  • C. 

   Is

  • D. 

   Was

  • E. 

   Were

 • 16. 
  I will have been ....
  • A. 

   Eat

  • B. 

   Ate

  • C. 

   Eatig

  • D. 

   Ating

  • E. 

   Be eating

 • 17. 
  She .... be a teacher soon.  
  • A. 

   Will

  • B. 

   Would

  • C. 

   Shall

  • D. 

   Should

  • E. 

   Can

Back to Top Back to top