ข้อสอบออนไลน์ ชุด 300 รอบรู้ ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

28 Questions | Total Attempts: 1686

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 300

ข้อสอบออนไลน์ ชุด 300 รอบรู้ ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง ับการปฏิบัติงาน  โดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  รัฐธรรมนูญ ฉบับ ใหม่ ปี 2558 เป็นฉบับที่เท่าใด
  • A. 

   18

  • B. 

   19

  • C. 

   20

  • D. 

   21

  • E. 

   22

 • 2. 
  วันครู ปี 2559 เป็นครั้งที่เท่าใด
  • A. 

   58

  • B. 

   59

  • C. 

   60

  • D. 

   61

  • E. 

   62

 • 3. 
  คำขวัญวันครู และ วันเด็ก ปี 2558 เข้ากับค่านิยม 12 ประการข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   ความรักชาติ

  • B. 

   ความกตัญญู

  • C. 

   คุณธรรม

  • D. 

   ความเสียสละ

  • E. 

   การใฝ่หาความรุู้

 • 4. 
  นิตยสารที่ล้อเลียนศาสดาอิสลาม ชาร์ลีเอบโด เป็นของชาติใด
  • A. 

   ฝรั่งเศส

  • B. 

   อิตาลี

  • C. 

   อังกฤษ

  • D. 

   สหรัฐฯ

  • E. 

   รัสเซีย

 • 5. 
  ข้อใดไม่ใช่ 4 ป. ปราบโกง
  • A. 

   ป้องปราบ

  • B. 

   ปราบปราม

  • C. 

   ปลูกจิตสำนึก

  • D. 

   ประชาสัมพันธ์

  • E. 

   ปกป้อง

 • 6. 
  นางสงกรานต์ ปี 2558 ชื่อว่าอย่างไร
  • A. 

   ทุงษ

  • B. 

   รากษส

  • C. 

   มัณฑา

  • D. 

   กิริณี

  • E. 

   กิมิทา

 • 7. 
  ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  ของ ศธ. หมายถึงข้อใด
  • A. 

   2557 - 2558

  • B. 

   2558

  • C. 

   2558-2559

  • D. 

   2552-2561

  • E. 

   2559

 • 8. 
  ข้อใด ไม่ใช่ 6 เขตเศณษฐกิจชายแดนไทย
  • A. 

   ตรัง

  • B. 

   ตาก

  • C. 

   ตราด

  • D. 

   สระแก้ว

  • E. 

   สงขลา

 • 9. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ PISA
  • A. 

   Programme for International Student Assessment

  • B. 

   เกี่ยวข้องกับ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

  • C. 

   โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ

  • D. 

   ประเมิน (Reading Literacy) (Mathematical Literacy) (Scientific Literacy)

  • E. 

   นักเรียนอายุ 15 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป

 • 10. 
  วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2015 - 2020 โดยนายกรัฐมนตรีตู่ 
  • A. 

   มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

  • B. 

   ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

  • C. 

   วิกฤต โอกาส และความท้าทาย

  • D. 

   มั่งคัง มั่นคง ยั่งยืน

  • E. 

   ยั่งยืน มั่งคั่ง มั่นคง

 • 11. 
  A statement from the article you read, do you think it is right or wrong." Education Policy Plan Administration And the national agenda should be caused by participation." 
  • A. 

   Right

  • B. 

   Wrong

 • 12. 
  Politics should be the duty of the government. People should be the practice of law.
  • A. 

   Right

  • B. 

   Wrong

 • 13. 
  Administrators should have good management principles and theories that fit the school.
  • A. 

   Right

  • B. 

   Wrong

 • 14. 
  Sufficiency Economy should be implemented to happen to every student and every school.
  • A. 

   Right

  • B. 

   Wrong

 • 15. 
  In some stories do not have to follow any law. 
  • A. 

   Right

  • B. 

   Wrong

 • 16. 
  The Ministry of Education is at the heart of education of Thailand.
  • A. 

   Right

  • B. 

   Wrong

 • 17. 
  Kurusapa are central to my teacher and educational personnel.
  • A. 

   Right

  • B. 

   Wrong

 • 18. 
  Teacher is the spiritual leader
  • A. 

   Right

  • B. 

   Wrong

 • 19. 
  Administrative order is in effect for all teachers.
  • A. 

   Right

  • B. 

   Wrong

 • 20. 
  Information of the government to publicly disclose certain matters. But it should not be disclosed.
  • A. 

   Right

  • B. 

   Wrong

 • 21. 
  Education for the disabled should be a form appropriate to the characteristics of each type of disability.
  • A. 

   Right

  • B. 

   Wrong

 • 22. 
  Child is a person under 18 years of age, excluding those with legal age of marriage.
  • A. 

   Right

  • B. 

   Wrong

 • 23. 
  The administration is good, what is important is not corruption.
  • A. 

   Right

  • B. 

   Wrong

 • 24. 
  Administrators should act as a role model to his subordinates.
  • A. 

   Right

  • B. 

   Wrong

 • 25. 
  The Prime Minister is the leader, the leader of the students, teachers, administrators, teachers are the leaders.
  • A. 

   Right

  • B. 

   Wrong

Back to Top Back to top