3. Állampolgári Ismeretek

17 krds | Total Attempts: 1362

SettingsSettingsSettings
Please wait...
3. llampolgri Ismeretek

teszt


Questions and Answers
 • 1. 
  Mi a közvetlen demokrácia lényege?  A nép az általa választott képviselők révén alkotja a törvényeket, gyakorolja a közhatalmat.  Falugyűlés Környén
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  Hol valósult meg a közvetlen demokrácia elve? görög népgyűlés     római népgyűlés színtere
  • A. 

   ókori Athén

  • B. 

   ókori Róma

  • C. 

   Kálvin János genfi egyházalkotmánya 1541

  • D. 

   USA föderatív alkotmánya, 1787

 • 3. 
  Ki fogalmazta meg a  képviseleti demokrácia intézményeinek, az intézményi garanciák megteremtésének fontosságát, a hatalommegosztás elvét?
  • A. 

   Kálvin

  • B. 

   Montesquieu

  • C. 

   Rousseau

 • 4. 
  Melyik a legrégibb ma is hatályban lévő polgári alkotmány?    
  • A. 

   1215. évi Magna Charta (angol)

  • B. 

   1787. USA alkotmánya

  • C. 

   1831-es belga alkotmány

 • 5. 
  Mikor születtek az első szociális alkotmányok , amelyekbe bekerültek a gazdasági, szociális és kulturális jogok (például a munkához való jog)?
  • A. 

   A francia forradalom után

  • B. 

   Az I. világháború után

  • C. 

   A II. világháború után

 • 6. 
  Melyek az alkotmányosság követelményei  (klasszikus alapelvei)?
  • A. 

   Népszuverenitás elve és népképviselet

  • B. 

   A hatalmi ágak szétválasztásának és egyensúlyának elve

  • C. 

   Törvények uralma, a jogállam megvalósítása

  • D. 

   Anyagi egyenjogúság elve

  • E. 

   Emberi jogok deklarálása (kinyilvánítása)

 • 7. 
  Melyik a demokratikus állam törvényhozó szerve?
 • 8. 
  Melyek a felsoroltak közül az állampolgári kötelességek? választójog, adózás, iskolába járás, szabad véleménynyilvánításhoz való jog, egészséghez és szociális biztonsághoz való jog
 • 9. 
  Mit jelent a nyilvánosság? Vilmos herceg és Kate Middleton esküvője
  • A. 

   A) az az intézményesült társadalmi szféra, amelyben a polgárok a közügyekről értesülhetnek, azokat megvitathatják, és kialakíthatják álláspontjukat.

  • B. 

   Magánszféra

 • 10. 
  Melyik választási rendszer biztosítja a legjobban a politikai stabilitást? A választási rendszereket három alaptípusba sorolhatjuk: a többségi rendszerekben a választásokat egyéni választókerületekben bonyolítják le  („a győztes mindent visz” pl. Anglia, USA),  az arányos rendszereknél vagy pártlistákra, vagy többmandátumos választó­kerületekben induló jelöltekre lehet szavazni; míg a vegyes rendszerek ezeket változatos arányban ötvözik.
 • 11. 
  Melyik állami szerv gyakorolja a végrehajtói hatalmat?
 • 12. 
  Ki emel vádat büntetőperben?
  • A. 

   A rendőrnyomozó

  • B. 

   Az ügyész

  • C. 

   A bíró

 • 13. 
  Mi volt jellemző a sztálini és a hitleri diktatúrára egyaránt?
  • A. 

   Csak egy párt működött.

  • B. 

   A vállalatok állami tulajdonban voltak.

  • C. 

   A vezetők körül személyi kultusz volt.

  • D. 

   Az embereket fajokra osztották. A cél az volt, hogy az értékes faj uralkodjon.

  • E. 

   A rendőrség üldözte azokat, akiknek más volt a véleménye.

 • 14. 
  Melyik korszakra volt érvényes, hogy Magyarország államfője a kormányzó volt?      Ferenc József           Horthy Miklós           Kádár János
  • A. 

   Dualizmus kora (1867-1918)

  • B. 

   Horthy-korszak (1920-44)

  • C. 

   Kádár-korszak (1956-1989)

  • D. 

   III. Magyar Köztársaság (1989-

 • 15. 
  Melyek tekinthetők civil szervezeteknek a felsoroltak közül?   
  • A. 

   Kézenfogva Összefogás a Fogyatékos Emberekért Alapítvány

  • B. 

   Magyar Máltai Szeretetszolgálat

  • C. 

   Egyiksem Párt

  • D. 

   Magyar Írószövetség

  • E. 

   Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége

 • 16. 
  Melyek az önkormányzati szervezet részei ma Magyarországon?
  • A. 

   Község, a város, a főváros és kerületei, valamint a megye

  • B. 

   Kistelepülés, község, a város, a főváros és kerületei, valamint a megye

  • C. 

   Község, a város, a főváros, valamint a megye

 • 17. 
  Mit jelent a szubszidiaritás elve?
  • A. 

   Az EU-nak is fontos alapelve, azt jelenti, hogy a problémáknak lehetőleg azok keletkezési helyén kell megoldódnia, és a felsőbb szintek beavatkozásának a szükséges minimumra kell korlátozódnia, de a szükséges segítséget meg kell adnia.

  • B. 

   Azoknak, akik magasabb egészségügyi járulékot fizetnek – a természetbeni ellátásokban – semmilyen többlet nem jár azokkal szemben, akik kevesebbet fizetnek, vagy aktuálisan – önhibájukon kívül –, nem is fizetnek járulékot. B) Azoknak, akik magasabb egészségügyi járulékot fizetnek – a természetbeni ellátásokban – semmilyen többlet nem jár azokkal szemben, akik kevesebbet fizetnek, vagy aktuálisan – önhibájukon kívül –, nem is fizetnek járulékot.

Back to Top Back to top