Ξενοφώντος «Ελληνικά» - Κεφάλαιο 3. §§ 50-51 - Αρχαία Α' Λυκείου

9 | Total Attempts: 85

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Avatar The Last Airbender Quizzes & Trivia

Αρχαία Α' Λυκείου - Κεφάλαιο 3. pp 50-51


Questions and Answers
 • 1. 
  Η λέξη προστάτου είναι ουσ.:
  • A. 

   α´ κλίσης

  • B. 

   β´ κλίσης

  • C. 

   γ´ κλίσης

 • 2. 
  Η λέξη προστάτου είναι:
  • A. 

   γενική κτητική

  • B. 

   γενική διαιρετική

  • C. 

   γενική υποκειμενική

 • 3. 
  Η λέξη τῶν ὄντων είναι:
  • A. 

   γενική κτητική

  • B. 

   γενική διαιρετική

  • C. 

   γενική υποκειμενική

 • 4. 
  Η λέξη ἅπασιν είναι επιθ.:
  • A. 

   β´ κλίσης

  • B. 

   γ´ κλίσης

 • 5. 
  Το ρ. ἐγένετο είναι χρόνου παρατατικού: 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Η λέξη ἐπιθορηβήσασα είναι επίθετο:
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Το ρ. ἀναφεύξοιτο είναι χρόνου μέλλοντα:
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Η λέξη ἡγησάμενος είναι επίθετο:
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 9. 
  Η λέξη βιωτόν είναι ρηματικό επίθετο:
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top