2.Yer’İn Geosfer’LERİ Hakkinda Genel BİlgİLER (Atmosfer, Lİtosfer, Hİdrosfer, Bİyosfer)

10 Questions | Total Attempts: 54

SettingsSettingsSettings
Please wait...
2.Yern GeosferLER Hakkinda Genel BlgLER (Atmosfer, Ltosfer, Hdrosfer, Byosfer)

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Coğrafya bir mekân bilimi olduğuna göre; insanın yaşadığı mekâna  ……………………….denir.
  • A. 

   Kent

  • B. 

   Mahalle

  • C. 

   Köy

  • D. 

   Doğal çevre

  • E. 

   Kasaba

 • 2. 
  Yerkürenin çevresini saran hava küredir. Oksijen ve azot gibi gazlaradan meydana gelmiştir. Bulutlar, hava kütleleri, ozon tabakası burada görülür? Yukarıda hangi sfer (=küreden) bahsedilmiştir?
  • A. 

   Atmosfer

  • B. 

   Litosfer

  • C. 

   Hidrosfer

  • D. 

   Biyosfer

  • E. 

   Antroposfer

 • 3. 
  Gezegenimizin tüm yaşayan canlı organizmalarını, yani canlı yaşamı kapsar. Doğal çevrede kaya, taş, toprak, su, hava gibi cansız ortamlardan başka mikroorganizmalar, bitkiler ve hayvanlar da bulunur. Yukarıda hangi sfer (=küreden) bahsedilmiştir?
  • A. 

   Atmosfer

  • B. 

   Litosfer

  • C. 

   Hidrosfer

  • D. 

   Biyosfer

  • E. 

   Antroposfer

 • 4. 
  Gezegenimizin tüm katı, sıvı ve gaz halindeki sularını içerir. Doğal çevremizde bulunan yüzeydeki büyük su kütlelerini oluşturan akarsular, göller, okyanuslar, denizler ve kaynakların tamamına ………………….. ya da suküre adını veririz.
  • A. 

   Atmosfer

  • B. 

   Litosfer

  • C. 

   Hidrosfer

  • D. 

   Biyosfer

  • E. 

   Antroposfer

 • 5. 
  Gezegenimizin yüzeyinde sert, soğuk ve katı kayadan oluşan yerkabuğunu, kabuk altında uzanan sıcak, yarı-katı kayalarını, merkeze yakın kesimde sıcak sıvı kayalarını, merkezde katı demir çekirdeğini  ………………….. kapsar. 
  • A. 

   Atmosfer

  • B. 

   Litosfer

  • C. 

   Hidrosfer

  • D. 

   Biyosfer

  • E. 

   Antroposfer

 • 6. 
  Aşağıdaki karşılıkları yazılı olan kürelerden hangisinin açılımı doğru değildir?
  • A. 

   Litosfer=Taşküre

  • B. 

   Atmosfer=Hava küre

  • C. 

   Biyosfer=Canlılar Küresi

  • D. 

   Hidrosfer=Ateş küre

  • E. 

   Antroposfer=İnsan küre

 • 7. 
  “Coğrafi olaylar, bir deprem veya kasırga gibi doğal olarak oluşabilir ya da böyle birpetrol sızıntısı veya hava kirliliği gibi insanlar da neden olabilir. Bir olay, bir ya da daha fazlakürede değişikliklere neden olabilir, bir veya birden fazla kürelerde daha fazlasındaoluşmasına neden olabilir ve /veya bir olay yeryüzünde bir veya birden çok dört kürede dedeğişikliklere etkili olabilir. Bir olay ve bir küre arasında ilişkide, iki yönlü neden ve sonuçoluşur ki, buna etkileşim ya da karşılık etkileşim adı verilir.” İfadesi sizce doğru mu, yanlışmı?
  • A. 

   Doğru

  • B. 

   Yanlış

 • 8. 
  Biyoloji, orman mühendisliği, botanik, zooloji ve çevre bilimleri gibi dallar ilgilenir, Buna hangi sfer örnek oluşturur? 
  • A. 

   Atmosfer

  • B. 

   Litosfer

  • C. 

   Hidrosfer

  • D. 

   Biyosfer

  • E. 

   Antroposfer

 • 9. 
  “Yeryüzünün 2/3 gibi önemli kısmını okyanus ve denizler oluşturur. Bunun yer yerderinliği deniz seviyesinden aşağılara doğru Büyük Okyanus’ta Mariana Çukurunda 11.000m’leri bulabilir. Dolayısıyla yeryüzündeki hidrosferi oluşturan suyun, % 50’si tuzludur. Bubüyük tuzlu su koleksiyonları “okyanuslar” olarak adlandırılır. Geriye kalan % 50’lik birkısmı tatlı suları, yani içilecek nitelikteki suları oluşturur.” İfadesi sizce doğru mu, yanlıştır?
  • A. 

   Doğru

  • B. 

   Yanlış

 • 10. 
  Jeoloji, mineraloji, sismoloji, coğrafya gibi dallar …………………. Küre ile yakından ilgilenir ve üzerinde çalışmalar yaparlar. İfadesindeki boşluğa aşağıdakilerdenhangisi konulmalıdır?
  • A. 

   Atmosfer

  • B. 

   Litosfer

  • C. 

   Hidrosfer

  • D. 

   Biyosfer

  • E. 

   Antroposfer

Back to Top Back to top