თავის ტვინის სისხლძარღოვანი პათოლოგია. ნაწილი 2

36 Questions | Total Attempts: 109

SettingsSettingsSettings
  . 2 - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  -ჩამოთვლილიდან რომელი არ წარმოადგენს ჰემორაგიული ინსულტის რისკფაქტორს?
  • A. 

   -არტერიული ჰიპერტენზია

  • B. 

   -ამილოიდური ანგიოპათია

  • C. 

   -ინტრაცერებრული არტერიო-ვენოზური მალფორმაცია

  • D. 

   -სისხლის შედედების დარღვევა

  • E. 

   -რევმატიზმი

 • 2. 
  -ჩამოთვლილიდან რომელია სუბარაქნოიდული სისხლჩაქცევის რისკ-ფაქტორი?
  • A. 

   -შაქრიანი დიაბეტი

  • B. 

   -ჰიპერქოლესტერინემია

  • C. 

   -მოციმციმე არითმია

  • D. 

   -ორალური კონტრაცეპტივების მიღება

  • E. 

   -მაღალი არტერიული წნევა

 • 3. 
  -რომელია დამახასიათებელი ლაკუნური ინსულტისათვის?
  • A. 

   -სახის ნერვის პერიფერიული დამბლა და კონტრალატერალური ჰემიპარეზი

  • B. 

   -ფსევდობულბური დამბლა

  • C. 

   - ფოვილის ალტერნაციული დამბლა

  • D. 

   -ტეტრაპარეზი

  • E. 

   -ჰემიპარეზი

 • 4. 
   -ტვინის რომელ არტერიაში აღინიშნება სისხლის მიმოქცევის მოშლავალენვბერგ-ზახარჩენკოს სინდრომის დროს?
  • A. 

   -ნათხემის ქვედა წინა არტერია

  • B. 

   -საძილე არტერია

  • C. 

   -ტვინის წინა არტერია

  • D. 

   -ნათხემის ქვედა უკანა არტერია

 • 5. 
  -განმეორებითი ტრანზიტორული იშემიების შემთხვევაში კვლევის რომელიმეთოდია უსარგებლო?
  • A. 

   -ტრანსკრანიული დოპლეროგრაფია

  • B. 

   -კოაგულოგრამა

  • C. 

   -ელექტროენცეფალოგრაფია

  • D. 

   -ექოკარდიოგრაფია

  • E. 

   -კომპიუტერული ტომოგრაფია

 • 6. 
  -ინსულტის განვითარებიდან რამდენ ხანში უნდა ჩატარდესთრომბოლიზური თერაპია?
  • A. 

   -არაუმეტეს სამი საათისა

  • B. 

   - 3 საათის შემდეგ

  • C. 

   -6 საათის შემდეგ

  • D. 

   -72 საათში

  • E. 

   - 24 საათში

 • 7. 
   -რომელ პრეპარატებს არ იყენებენ იშემიური ინსულტების სამკურნალოდ?
  • A. 

   -სისხლის შემადედებლებს

  • B. 

   -დაბალი მოლეკულური წონის ჰეპარინებს

  • C. 

   -ანტიაგრეგანტებს

  • D. 

   -საინფუზიო ხსნარებს

  • E. 

   -ოსმოსურ დიურეტიკებს

 • 8. 
  -ჰემორაგიული ინსულტების სამკურნალოდ იყენებენ ყველა ჩამოთვლილს,გარდა ერთისა:
  • A. 

   -ოსმოსური დიურეტიკებს

  • B. 

   -საინფუზიო ხსნარებს

  • C. 

   -კალციუმის ანტაგონისტებს

  • D. 

   -სისხლის შემადედებლებს

  • E. 

   -ანტიკოაგულანტებს

 • 9. 
  -რომელი პრეპარატი გამოიყენება სუბარაქნოიდულისისხლჩაქცევისას მეორადი სპაზმის პრევენციისათვის?
  • A. 

   - ნიმოდიპინი

  • B. 

   -კალიუმის არხის ბლოკატორი

  • C. 

   -ლაბეტალოლი

  • D. 

   -ფენობარბიტალი

 • 10. 
  ჩამოთვლილი მოსაზრებებიდან რომელია მართებული?
  • A. 

   სუბარაქნოიდული სისხლჩაქცევა უფრო ხშირია მამაკაცებში

  • B. 

   სუბარაქნოიდული სისხლჩაქცევის უხშირეს მიზეზს ანევრიზმის გასკდომა წარმოადგენს

  • C. 

   თავის ტვინში ანევრიზმების ლოკალიზაციის ძირითად ადგილს ვერტებრული არტერია წარმოადგენს

  • D. 

   ცერებრული ვაზოსპაზმი არ წარმოადგენს სუბარაქნოიდული ჰემორაგიის ძირითად გართულებას

 • 11. 
  -ეპიდურული ჰემატომა ვითარდება:
  • A. 

   -ქალას სარქვლის ლატერალური ძვლების მოტეხილობისას

  • B. 

   -შუა მენინგური არტერიის ან ვენის გაგლეჯვისას

  • C. 

   -ხშირად, ტრავმიდან რამდენიმე საათიანი ნათელი პერიოდის შემდგომ

  • D. 

   -ყველა სწორია

 • 12. 
  -ლიქვორში სისხლის არსებობა დამახასიათებელია:
  • A. 

   -მენინგიტისათვის

  • B. 

   -სუბარაქნოიდული სისხლჩაქცევისათვის

  • C. 

   -ეპილეფსიური სტატუსისათვის

  • D. 

   -იშემიური ინსულტისათვის

 • 13. 
  -ანევრიზმული სუბარაქნოიდული სისხლჩაქცევის გართულებასწარმოადგენს:
  • A. 

   -ცერებრული ვაზოსპაზმი

  • B. 

   - მწვავე ოკლუზური ჰიდროცეფალია

  • C. 

   - რეჰემორაგია

  • D. 

   -ყველა ჩამოთვლილი

 • 14. 
  -არტერიული ანევრიზმების მკურნალობა ხორციელდება:
  • A. 

   -ენდარტერექტომიით

  • B. 

   -ჰემოდილუციით

  • C. 

   -კონსერვატული თერაპიით

  • D. 

   -ანევრიზმის კლიპირებით

 • 15. 
  -ჩაკეტილი კაცის სინდრომი ვითარდება:
  • A. 

   -შუა ცერებრული არტერიის დაზიანების შედეგად

  • B. 

   -ორივე წინა არტერიის ოკლუზიის შედეგად

  • C. 

   -ტვინის უკანა არტერიის დაზიანებისას

  • D. 

   -ბაზილური არტერიის ოკლუზიის დროს

 • 16. 
  -ჩამოთვლილთაგან, ცერებრული ინსულტის შემდეგ რა შემთხვევაშიაღმოცენდება ეპილეფსიური გულყრები?
  • A. 

   -მყარი მოტორული დეფიციტი

  • B. 

   -ქერქული ინფარქტი

  • C. 

   -სისხლჩაქცევა ტვინის ღეროში

 • 17. 
  -ნათხემის უკანა ქვედა არტერიის ოკლუზია იწვევს:
  • A. 

   -ვალენბერგის სინდრომის განვითარებას

  • B. 

   -“ჩაკეტილი კაცის” სინდრომის განვითარებას

  • C. 

   -ფოკალური ეპილეფსიური გულყრების გაბვითარებას

  • D. 

   -მონოოკულურ სიბრმავეს

 • 18. 
  -იშემიური ინსულტის გამომწვევი ყველაზე ხშირი მიზეზია
  • A. 

   -კარდიოგენული ემბოლია

  • B. 

   -მცირე კალიბრის არტერიების დაავადება

  • C. 

   -დიდი არტერიების ათეროთრომბოზი ან თრომბოემბოლიზმი

  • D. 

   -ჰემატოლოგიური დარღვევები

 • 19. 
  -ჩამოთვლილთაგან რომელი მოსაზრებაა მცდარი?
  • A. 

   -ჰემორაგიული ინსულტი შეადგენს ინსულტების 20-30%-ს

  • B. 

   -სუპრატენტორიული ჰემორაგია უმთავრესად ლოკალიზებულია შუბლის წილში

  • C. 

   -სუბტენტორიული ჰემორაგია ვითარდება ან ვაროლის ხიდში ან ნათხემიში

  • D. 

   -ინტრაცერებრული ჰემორაგიის განვითარების ერთ-ერთ მიზეზს წარმოადგენს ტვინის სისხლძარღვთა მალფორმაციები

 • 20. 
  -ინტრაკრანიული წნევის ნორმალიზაციისათვის მიმართავენ შემდეგღონისძიებებს, გარდა ერთისა:
  • A. 

   -ოსმოსური დიურეზი

  • B. 

   -ჰიპერვენტილაცია

  • C. 

   -ქირურგიული დეკომპრესია

  • D. 

   - ჰიპერკაპნია

 • 21. 
  -სუბარაქნოიდული ჰემორაგიის სიმძიმისა და პროგნოზის შესაფასებლადმოზოდებულია:
  • A. 

   -ჰანტ-ჰესის სკალა

  • B. 

   -ჰაჩინსკის სკალა

  • C. 

   -ფიშერის სკალა

  • D. 

   -ინსულტის გამოსავლის სკალა

 • 22. 
  -გარდამავალ მონოოკულურ სიბრმავეს იწვევს:
  • A. 

   -თვალბუდის არტერიის ოკლუზია

  • B. 

   - წინა ცერებრული არტერიის ოკლუზია

  • C. 

   - შუა ცერებრული არტერიის ოკლუზია

  • D. 

   -წინა ქოროიდული არტერიის ოკლუზია

 • 23. 
  -ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია სწორი მოსაზრება?ლაკუნური ინფარქტები:
  • A. 

   -დიამეტრით 15-30 სანტიმეტრია

  • B. 

   - გამოწვეულია მაპენეტრირებელი არტერიების ოკლუზიით

  • C. 

   -იდენტიფიცირდება ტვინის აუტოფსიული მასალის 80%-ში

  • D. 

   -ხშირად რთულდება ჰემორაგიული ტრანსფორმაციით

 • 24. 
  - იშემიური ნახევარჩრდილი (პენამბრა) წარმოადგენს:
  • A. 

   -ტვინის ქსოვილის დაზიანების შეუქცევად არეს

  • B. 

   -ტვინის ნეკროზულ ქსოვილს

  • C. 

   - ტვინის იმ უბანს, სადაც ადგილი აქვს ნეირონთა ელექტრული აქტივობის დაქვეითების შექცევად სტადიას

  • D. 

   - ტვინის იმ უბანს, სადაც ადგილი აქვს ნეირონთა დაზიანებას ნეკროზისა და აპოპტოზის სახით

 • 25. 
  - ინტრაცერებრული ჰემორაგიის განვითარების მიზეზს არ წარმოადგენს:
  • A. 

   -არტერიული ჰიპერტენზია

  • B. 

   -ტვინის სისხლძარღვთა მალფორმაცია

  • C. 

   - ამილოიდური ანგიოპათია

  • D. 

   -ორალური კონტრაცეპტივების მიღება

Back to Top Back to top