Περίοδος της κρίσης του Βυζαντίου - Ενότητα Ι.2 - Ιστορία Β' Γυμνασίου

7 | Total Attempts: 79

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Περίοδος της κρίσης του Βυζαντίου - Ενότητα Ι.2 - Ιστορία Β

Ιστορία Β' Γυμνασίου - Περίοδος της κρίσης του Βυζαντίου


Questions and Answers
 • 1. 
  Στα τέλη του 11ου αι. οι Σελτζούκοι Τούρκοι κατακτούν μέρος της Μ. Ασίας.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Οι Κομνηνοί παραχώρησαν ισόβια αγροκτήματα και φορολογικά έσοδα στους ευγενείς, με αντάλλαγμα τη συμμετοχή τους στις σταυροφορίες.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Οι αγρότες στα χρόνια των Κομνηνών ονομάστηκαν προνοιάριοι.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Ο Ιωάννης Κομνηνός βρέθηκε στον βυζαντινό θρόνο ως το 1143.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Ο εξισλαμισμός των χριστιανών στα σύνορα με το Ισλάμ έγινε με ειρηνικό τρόπο.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Ιδρυτής της δυναστείας των Κομνηνών ήταν:
  • A. 

   ο Βασίλειος Β΄

  • B. 

   ο Αλέξιος Α΄

  • C. 

   ο Μανουήλ Α΄

 • 7. 
  Οι Κομνηνοί για την εσωτερική τους πολιτική στηρίχθηκαν: 
  • A. 

   στον θεματικό στρατό

  • B. 

   στους αγρότες

  • C. 

   στους ευγενείς

Back to Top Back to top