Λαοί στον περίγυρο του Βυζαντίου - Ενότητα Ι.2 - Ιστορία Β' Γυμνασίου

7 | Total Attempts: 84

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Λαοί στον περίγυρο του Βυζαντίου - Ενότητα Ι.2 - Ιστορία Β

Ιστορία Β' Γυμνασίου - Λαοί στον περίγυρο του Βυζαντίου - Ενότητα Ι.2


Questions and Answers
 • 1. 
  Οι Βούλγαροι ήταν λαός ουννικής καταγωγής.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Ο Κωνσταντίνος Δ’ υπέγραψε συνθήκη ειρήνης με τους Βούλγαρους, δίνοντας τους ετήσιο φόρο.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Οι Βούλγαροι αποτέλεσαν τη λαϊκή βάση του νέου κράτους που ίδρυσαν.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Οι σχέσεις του Βυζαντίου με τους Βούλγαρους χαρακτηρίζονται ως ειρηνικές.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Το 680 οι Βούλγαροι δέχτηκαν τον Χριστιανισμό από το Βυζάντιο.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Οι Βούλγαροι είχαν:
  • A. 

   καλή στρατιωτική και πολιτική οργάνωση

  • B. 

   ιδρύσει σκλαβηνίες

  • C. 

   αφομοιωθεί από τους Άβαρους και τους Σλάβους

 • 7. 
  Η συνθήκη ειρήνης ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Δ’ και τους Βούλγαρους αποτέλεσε:
  • A. 

   αίτιο μακραίωνης ειρήνης

  • B. 

   αίτιο του εκχριστιανισμού των Βουλγάρων

  • C. 

   έμμεση αναγνώριση του νέου κράτους

Back to Top Back to top