Αρχαϊκή εποχή - 2. Η πόλη-κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματος - Ιστορία Α' Γυμνασίου

7 | Total Attempts: 864

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Αρχαϊκή εποχή - 2. Η πόλη-κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματος - Ιστορία Α

Ιστορία Α' Γυμνασίου - Αρχαϊκή εποχή


Questions and Answers
 • 1. 
  Πυρήνας του θεσμού της πόλης-κράτους υπήρξε:
  • A. 

   η φυλή

  • B. 

   ο συνοικισμός

  • C. 

   ο βασιλιάς

 • 2. 
  Στην οπλιτική φάλαγγα συμμετείχαν:
  • A. 

   όλοι οι πολίτες που είχαν συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας τους

  • B. 

   οι άριστοι που ήταν οι παλιοί σύμβουλοι του βασιλιά.

  • C. 

   όσοι μπορούσαν να αγοράσουν την στρατιωτική πανοπλία με δική τους δαπάνη

 • 3. 
  Η νέα τάξη που αφαίρεσε την εξουσία από τους αριστοκράτες μετέβαλε το πολίτευμα σε:
  • A. 

   ολιγαρχικό

  • B. 

   δημοκρατικό

  • C. 

   τυραννικό

 • 4. 
  Οι τύραννοι συνέδεσαν συχνά το όνομα τους:
  • A. 

   με δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις

  • B. 

   με την κατασκευή μεγάλων έργων

  • C. 

   την ιδιοκτησία γης

 • 5. 
  Μετά τις τυραννίδες στην Αθήνα είχε ανοίξει ο δρόμος για:
  • A. 

   την βασιλεία

  • B. 

   τη δημοκρατία

  • C. 

   την ολιγαρχία

 • 6. 
  Ο θεσμός της πόλης-κράτους εμφανίστηκε τον 8ο αι. π.Χ. και αντικατέστησε το φυλετικό κράτος
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top