ტოპანატომია - ქირურგიული ნაწილი 2

34 | Total Attempts: 429

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ტოპანატომია - ქირურგიული ნაწილი 2

Questions and Answers
 • 1. 
  ოპერაციის დროს, ჩვეულებრივ, რა მიმართულებით კვეთენ ქსოვილებს:
  • A. 

   მარცხნიდან მარჯვნივ

  • B. 

   მარჯვნიდან ზემოთ

  • C. 

   მარჯვნიდან ქვემოთ

  • D. 

   მარცხნიდან ირიბად და ზემოთ

 • 2. 
  ღარიან ზონდზე ფასციის გაკვეთისას რომელ მხარეს არის მიმართული სკალპელის პირი:
  • A. 

   ზემოთ

  • B. 

   ქვემოთ

  • C. 

   გვერდზე

  • D. 

   კუნთებისაკენ

 • 3. 
   რა მიზნით ედება განივად გადაკვეთილი კუნთის ბოლოს პესებრი პროვიზორული ნაკერი:
  • A. 

   კუნთის გადაკვეთილი ბოლოების ადვილად მონახვის მიზნით

  • B. 

   ნაზი ნაწიბურის ჩამოყალიბეის მიზნით

  • C. 

   ნერვის დაზოგვის მიზნით

  • D. 

   არტერიის დაზოგვის მიზნით

 • 4. 
  ლიგატურის დადებისას როდის კეთდება პირველი ჩასკვნა:
  • A. 

   მომჭერის მოხსნამდე

  • B. 

   მომჭერის გახსნისას

  • C. 

   მომჭერის მოხსნის შემდეგ

  • D. 

   მომჭერით სისხლძარღვის გარემომცველი ქსოვილების აღების შემდეგ

 • 5. 
  თუ დაზიანებულ სისხლძარღვზე ლიგატურის დადება გაძნელებულია, ანდა მისი გამოცალკევება არ არის სასურველი, როგორ ხორციელდება ჰემოსტაზი::
  • A. 

   სისხლძარღვს დატოვებენ გადასკვნის გარეშე

  • B. 

   სისხლის დენის კერას დაადებენ კოხერის მომჭერს

  • C. 

   სისხლის დენის კერას შემოუჭერენ მარლის ნახვევს

  • D. 

   სისხლის დენის კერის ირგვლივ ამოკერავენ ქსოვილებს და ადებენ ქისისებრ ნაკერს

 • 6. 
  სისხლის დენის შემაჩერებელი იარაღებია:
  • A. 

   კოხერის, სპასოკუკოცკის და ჩაჩავას მომჭერები

  • B. 

   ბილროთის, პეანის და კოხერის მომჭერები

  • C. 

   პეანის, საპეჟკოს და ფიფიას მომჭერები

  • D. 

   ბილროთის, პეანის და პიროგოვის მომჭერები

 • 7. 
  როგორ არის დაფიქსირებული ნემსდამჭერით ნემსი:
  • A. 

   ნემსდამჭერის ბოლოთი

  • B. 

   ნემსდამჭერის შუაში

  • C. 

   უშუალოდ ხრახნთან

  • D. 

   ხრახნის მახლობლად

 • 8. 
  ჭრილობის კიდიდან რამდენი სმ-ის დაშორებით უჩხვლეტენ ნემსს კანის გაკერვისას:
  • A. 

   1,0 – 1,5 სმ

  • B. 

   1,5 _ 2,0 სმ

  • C. 

   2,0 _ 2,5 სმ

  • D. 

   2,5 _ 3,0 სმ

 • 9. 
  როდისაა მოსახერხებელი დანის ხელში დაჭერა ხემის პოზიციაში:
  • A. 

   პრეპარაციის დროს

  • B. 

   კანის გაკვეთისას

  • C. 

   ხრტილის გაკვეთისას

  • D. 

   თანაბარი სიღრმის ზედაპირული განაკვეთისას

 • 10. 
  რომელი ნაკერი გამოიყენება კანის გასაკერად:
  • A. 

   უწყვეტი

  • B. 

   კვანძოვანი

  • C. 

   ქისისებრი

  • D. 

   მულტანოვსკის

 • 11. 
  მიუთითეთ კვანძების სახეები:
  • A. 

   ქირურგიული, საზღვაო და სანაოსნო

  • B. 

   უბრალო (ქალური), ქირურგიული და საზღვაო

  • C. 

   საზღვაო, უბრალო და სტომატოლოგიური

  • D. 

   ქირურგიული, საზღვაო და გინეკოლოგიური

 • 12. 
  ჩამოთვალეთ კანის პლასტიკის სახეები:
  • A. 

   ადგილობრივი ქსოვილებით, ფეხიანი ნაფლეთით და თავისუფალი პლასტიკა

  • B. 

   ფეხიანი ნაფლეთის გადანერგვა, თავისუფალი და მარყუჟისებრი

  • C. 

   თავისუფალი, რკალოვანი დაარათავისუფალი

  • D. 

   ადგილობრივი ქსოვილებით, ფეხიანი ნაფლეთით და ელიფსური

 • 13. 
  ფილატოვის წესით კანის პლასტიკის შემთხვევაში რამდენი მკვებავი ფეხი აქვს კანის ნაფლეთს:
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 14. 
  როგორ გადააქვთ ყლორტისებრი ნაფლეთი შორეულ მიდამოში:
  • A. 

   ნავარჯიშებ ფეხს გადაკვეთენ და ჩააკერებენ ნების ზურგზე

  • B. 

   ნავარჯიშებ ფეხს გადაკვეთენ და ჩააკერებენ ფეხის ტერფზე

  • C. 

   ნავარჯიშებ ფეხს გადაკვეთენ და ჩააკერებენ მუცლის წინა კედელზე

  • D. 

   ნავარჯიშებ ფეხს გადაკვეთენ და ჩააკერებენ ზურგის მიდამოში

 • 15. 
  როგორია კანის საშუალო სისქის ნაფლეთის პლასტიკისას კანის სისქე:
  • A. 

   0,1-0,2 მმ

  • B. 

   0,2-0,3 მმ

  • C. 

   0,3-0,4 მმ

  • D. 

   0,4-0,6 მმ

 • 16. 
  რას ნიშნავს ტერმინი ტომია:
  • A. 

   ხვრელმილის შექმნას

  • B. 

   ორგანოს გაკვეთას

  • C. 

   ორგანოს ამოკვეთას

  • D. 

   ორგანოს გაკერვას

 • 17. 
  რას ნიშნავს ტერმინი amputatio?
  • A. 

   ორგანოს გაკვეთას

  • B. 

   ორგანოს გაკერვას

  • C. 

   ორგანოს მთლიანად ამოკვეთას

  • D. 

   კიდურის ან რომელიმე ორგანოს პერიფერიული ნაწილის მოკვეთა

 • 18. 
  გაუტკივარების მითითებული სახეებიდან რომელი ეკუთვნის ადგილობრივს:
  • A. 

   ინტრამუსკულარული ნარკოზი და ინტრავენური

  • B. 

   ვენური ნარკოზი და ინჰალაციური

  • C. 

   რექტალური ნარკოზი და ინჰალაციური

  • D. 

   ინფილტრაციული და რეგიონალური ანესთეზია

 • 19. 
  რამდენ ჯგუფად იყოფა ძირითადი ქირურგიული ხელსაწყოები:
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 20. 
  ჩამოთვალეთ ნემსდამჭერის მოდელები:
  • A. 

   მატიეს, ჰეგარის და ტროიანოვის

  • B. 

   ჰეგარის, ბილროთის, მატიეს

  • C. 

   ტროიანოვის, ჰეგარის, ჩაჩავას

  • D. 

   ანთელავას, ჩაჩავას, ჰეგარის

 • 21. 
   ჩამოთვლილი ხელსაწყოებიდან რომელი ხელსაწყოთი კვეთენ რბილ ქსოვილებს:
  • A. 

   სკალპელი, ელექტროდანა, ულტრაბგერა, ლაზერის სხივი

  • B. 

   ჯილის ხერხი, ფურცლოვანი ხერხი

  • C. 

   რასპატორი, ლუერის მაშა, ტრაქეოსტომული მილი

  • D. 

   მახვილი და ფურცლოვანი კავები, კოხერის ზონდი

 • 22. 
  რომელი ნემსით სარგებლობენ სისხლძარღვის გასაკერად:
  • A. 

   დეშანის ნემსით

  • B. 

   სამწახნაგიანი მჭრელი ნემსით

  • C. 

   რევერდენის ნემსით

  • D. 

   ატრავმული ნემსით

 • 23. 
  პარენქიმულ ორგამოებზე ოპერაციული ჩარევის დროს სისხლის დენის შეჩერების მიზნით რომელი დანის გამოყენებაა მიზანშეწონილი:
  • A. 

   მახვილწვერიანი სკალპელი

  • B. 

   მუცლიანი სკალპელი

  • C. 

   სარეზექციო დანა

  • D. 

   ელექტროდანა

 • 24. 
  ლიგატურის დადებისას როდის კეთდება მეორე ჩასკვნა:
  • A. 

   მომჭერის მოხსნის შემდეგ

  • B. 

   მომჭერის მოხსნამდე

  • C. 

   მომჭერის წვერის ზემოთ აწევის შემდეგ

  • D. 

   მომჭერის წვერის ქვემოთ დაწევის შემდეგ

 • 25. 
  სისხლის დენის შეჩერების მიზნით როდის შეიძლება იქნას გამოყენებული ტამპონი:
  • A. 

   როდესაც დაზიანებულია წვრილი ვენები

  • B. 

   როდესაც დაზიანებულია მსხვილი კალიბრის არტერიები

  • C. 

   როდესაც დაზიანებულია მსხვილი კალიბრის ვენები

  • D. 

   როდესაც სისხლძარღვის გადასკვნა ტექნიკურად არ ხერხდება

Back to Top Back to top