ფიზიოლოგია - საჭმლის მომნელებელი სისტემა 2

42 | Total Attempts: 554

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ფიზიოლოგია - საჭმლის მომნელებელი სისტემა 2

1030 - 1071


Questions and Answers
 • 1. 
  დღე-ღამეში გამოყოფილი პანკრეასის წვენის რაოდენობაა:
  • A. 

   0,5-1 ლ

  • B. 

   1-1,5 ლ

  • C. 

   1,5-2 ლ

  • D. 

   2,5-3 ლ

 • 2. 
  პანკრეასის წვენი შეიცავს შემდეგ ფერმენტებს:
  • A. 

   აქტიურ ამილაზას, ლიპაზასა და ნუკლეაზას, არააქტიურ ტრიფსინოგენსა და ქიმოტრიფსინოგენს. გარდა ამისა, ელასტაზას და A და B პროკარბოქსიპეპტიდაზებს, პროელასტაზას და პროფოსფოლიპაზას.

  • B. 

   აქტიურ ამილაზას და ლიპაზას, არააქტიურ ნუკლეაზას და ტრიფსინოგენს. გარდა ამისა, ენტეროკინაზას, ელასტაზას, ესთერაზას, ფოსფოლიპაზას და ქიმოზინს.

  • C. 

   აქტიურ ტრიფსინსა და ქიმოტრიფსინს, არააქტიურ ამილაზას, ლიპაზას და ნუკლეაზას. გარდა ამისა, ენტეროკინაზას, ელასტაზას, მალტაზას, ფრუქტოზას და ფოსფოლიპაზას.

  • D. 

   არააქტიურ ამილაზას, ტრიფსტინოგენს და ქიმოტრიფსინოგენს, აქტიურ ლიპაზას და ნუკლეაზას. გარდა ამისა, ენტეროკინაზას, ქიმოზინს, ესთერაზას და ელასტაზას.

 • 3. 
  დღე-ღამეში გამოყოფილი ნაღველის რაოდენობაა:
  • A. 

   0,5-1 ლ

  • B. 

   0,5 ლ-მდე

  • C. 

   1,5-2 ლ

  • D. 

   2 -2,5 ლ

 • 4. 
  ნაღვლის ბუშტის მოტორიკას თრგუნავს:
  • A. 

   ქოლეცისტოკინინ-პანკრეოზიმინი.

  • B. 

   გასტრინი

  • C. 

   სეკრეტინი

  • D. 

   კალციტონინი

 • 5. 
  ჩამოთვლილი ფუნქციებიდან რომელი არ შეესატყვისება ნაღვლის მონაწილეობას საჭმლის მონელებაში?
  • A. 

   იწვევს ცხიმების ემულგირებას. ნაღვლის მონაწილეობს წარმოიქმნება იმდენად მცირე დისპერსიული ცხიმის ნაწილაკები, რომ შესაძლებელი ხდება მათი შეწოვა.

  • B. 

   ხსნის ცხიმის ჰიდროლიზის პროდუქტებს, რითაც ხელს უწყობს მათ შეწოვას.

  • C. 

   ზრდის პანკრეასის და ნაწლავის ფერმენტების (განსაკუთრებით ალფა-ლიპაზის) აქტივობას.

  • D. 

   ხელს უშლის ცხიმში ხსნადი ვიტამინების შეწოვას და აკავებს ნაღვლის სეკრეციას.

 • 6. 
  დღე-ღამეში გამოყოფილი წვრილი ნაწლავის წვენის რაოდენობაა:
  • A. 

   0,5-1 ლ

  • B. 

   1-1,5 ლ

  • C. 

   1,5-2 ლ

  • D. 

   2,5-3 ლ

 • 7. 
  წვრილი ნაწლავის შემადგენლობაშია ფერმენტები, გარდა:
  • A. 

   ენტეროკინაზა, პეპიტდაზა, ამილაზა.

  • B. 

   ტუტოვანი ფოსფატაზა, ნუკლეაზა, ლაქტაზა.

  • C. 

   ლიპაზა, ფოსფოლიპაზა, საქაროზა.

  • D. 

   გასტრიქსინი, ელასტაზა, კარბოქსიპეპტიდაზა.

 • 8. 
  ენტეროკინაზა გამომუშავდება:
  • A. 

   კუჭში

  • B. 

   პანკრეასში

  • C. 

   ღვიძლში

  • D. 

   თორმეტგოჯა ნაწლავში.

 • 9. 
  თორმეტგოჯა ნაწლავის წვენის pH-ია:
  • A. 

   2,0-4,0

  • B. 

   5,4-6,4

  • C. 

   7,2-8,0

  • D. 

   3,3-5,3

 • 10. 
  პანკრეასის წვენის ტუტიანობა განპირობებულია მასში:
  • A. 

   ქლორიდების არსებობით.

  • B. 

   ფოსფატების არსებობით.

  • C. 

   ბიკარბონატების არსებობით.

  • D. 

   ორგანული ნივთიერებებით.

 • 11. 
   პანკრეასის სეკრეციას აძლიერებენ:
  • A. 

   სეკრეტინი, ბომბეზინი.

  • B. 

   გლუკაგონი, კალციტონინი.

  • C. 

   სომატოსტატინი

  • D. 

   კუჭის მაინჰიბირებელი პეპტიდი.

 • 12. 
  პანკრეასის სეკრეციას აკავებს:
  • A. 

   სეკრეტინი

  • B. 

   ბომბეზინი

  • C. 

   ნივთიერება P.

  • D. 

   სომატოსტატინი

 • 13. 
  საკვების მიღებიდან 2-3 წუთის შემდეგ ძლიერდება და 6-14 საათი გრძელდება:
  • A. 

   კუჭის მოტორიკა.

  • B. 

   პანკრეასის წვენის სეკრეცია.

  • C. 

   კუჭის წვენის სეკრეცია.

  • D. 

   თორმეტგოჯა ნაწლავის სეკრეცია და მოტორიკა.

 • 14. 
  ჰორმონი, რომელსაც შეუძლია პანკრეასის როგორც შეკავება, ასევე აგზნება არის:
  • A. 

   ქოლეცისტოკინინ-პანკრეოზიმინი.

  • B. 

   კუჭის მაინჰიბირებელი პეპტიდი (GIP).

  • C. 

   ვაზოაქტიური ინტერსტიციური პეპტიდი (VIP).

  • D. 

   პანკრეასული პოლიპეპტიდი (PP).

 • 15. 
  სეკრეტინის გავლენით პანკრეასიდან გამოიყოფა წვენი:
  • A. 

   ბიკარბონატებითა და ფერმენტებით მდიდარი.

  • B. 

   ბიკარბონატებით მდიდარი და ფერმენტებით ღარიბი.

  • C. 

   ბიკარბონატებით ღარიბი და ფერმენტებით მდიდარი.

  • D. 

   ბიკარბონატებითა და ფერმენტებით ღარიბი.

 • 16. 
  ნორმაში წვრილი ნაწლავის შეკუმშვის ტიპებია ყველა, გარდა:
  • A. 

   რიტმული სეგმენტაცია.

  • B. 

   ქანქარისებური

  • C. 

   ანტიპერისტალტიკური, სიგრძივი.

  • D. 

   ტონური

 • 17. 
  ქანქარისებურ შეკუმშვას უზრუნველყოფს:
  • A. 

   კუნთების ცირკულური (ირგვლივი) შრის შეკუმშვები.

  • B. 

   კუნთების სიგრძივი შრის შეკუმშვა და ცირკულური კუნთები.

  • C. 

   ქიმუსის ზემოთ ცირკულურის, ხოლო ქვემოთ სიგრძივი კუნთების შეკუმშვა.

  • D. 

   ქიმუსის ზემოთ და ქვემოთ სიგრძივი კუნთების შეკუმშვა.

 • 18. 
  პერისტალტიკურია შეკუმშვა, როდესაც ვითარდება:
  • A. 

   ქიმუსის ზემოთ სიგრძივის, ხოლო ქვემოთ - ცირკულური კუნთების შეკუმშვა.

  • B. 

   კუნთების ცირკულური შრის შეკუმშვები.

  • C. 

   შეკუმშვათა ტალღის უკუმიმართულებით გავრცელება.

  • D. 

   ქიმუსის ზემოთ ცირკულურის, ხოლო ქვემოთ - სიგრძივი კუნთების შეკუმშვა.

 • 19. 
  მსხვილი ნაწლავის წვენი არ შეიცავს:
  • A. 

   კატეპსინს, ლიპაზას.

  • B. 

   ამილაზას, ნუკლეაზებს.

  • C. 

   ტუტე ფოსფატაზას, პეპტიდაზას.

  • D. 

   საქარაზას, ენტეროკინაზას.

 • 20. 
  ბაქტერიული ფლორით განსაკუთრებით მდიდარია:
  • A. 

   კუჭი

  • B. 

   თორმეტგოჯა ნაწლავი.

  • C. 

   თეძოსა და მლივი ნაწლავი.

  • D. 

   მსხვილი ნაწლავი.

 • 21. 
   რომელ იონებს აქვთ გადამწყვეტი როლი წყლის გადატანაში შეწოვისას?
  • A. 

   Na და K.

  • B. 

   Ca და Mg.

  • C. 

   Na და Cl.

  • D. 

   K და Ca.

 • 22. 
  რომელ ორგანოს უწოდებენ “ფიზიოლოგიურ ბარიერს”?
  • A. 

   ელენთას

  • B. 

   ღვიძლს

  • C. 

   კუჭს

  • D. 

   თირკმელს

 • 23. 
  საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის რომელ უბანში ხდება ყველაზე ინტენსიური შეწოვა?
  • A. 

   წნაწლავში

  • B. 

   კუჭში

  • C. 

   ბრნაწლავში

  • D. 

   პირის ღრუში

 • 24. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელი ნივთიერება იწვევს კუჭის წვენის სეკრეციის გაძლიერებას?
  • A. 

   ენტეროგასტრონი

  • B. 

   ადრენალინი

  • C. 

   ატროპინი

  • D. 

   ჰისტამინი

 • 25. 
  კუჭის წვენის სეკრეციის რომელი ფაზა ითრგუნება ყველაზე მეტად ვაგოტომიისას?
  • A. 

   ბაზალური

  • B. 

   ტვინის

  • C. 

   კუჭის

  • D. 

   ნაწლავის

Back to Top Back to top