Прости и сложени броеви број 2

5 | Total Attempts: 242

SettingsSettingsSettings
Please wait...
   2

Потруди се да го решиш квизот.


Questions and Answers
 • 1. 
  Кој од следните броеви е прост број
  • A. 

   90

  • B. 

   19

  • C. 

   25

  • D. 

   8

 • 2. 
  Во следните броеви два се сложени. Кои се тие?
  • A. 

   6

  • B. 

   7

  • C. 

   10

  • D. 

   2

 • 3. 
  Ако бројот 8 се разложи на прости броеви тогаш се добива   8 = 222 =
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  Секој прост број се дели само со бројот ___________ и самиот со себе.
Back to Top Back to top