Ε.Γ.Καταλήξεις -ε & -αι (2)

13 Demandojn | Total Attempts: 80

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ε.Γ.Καταλήξεις -ε & -αι (2)

Να συμπληρώσει&sigm af;  τις καταλήξεις των ρημάτων στις παρακάτω προτάσεις  με –τε ή  -ται.


Questions and Answers
 • 1. 
  -Νομίζε__ότι τελικά θα έρθει;
  • A. 

   -τε

  • B. 

   -ται

 • 2. 
  Ό,τι κι αν κάνε__ εσείς,(συνεχίζεται)
  • A. 

   -τε

  • B. 

   -ται

 • 3. 
  αυτή δε στενοχωριέ___ .
  • A. 

   -τε

  • B. 

   -ται

 • 4. 
  Να μη σηκώνεσ___ απότομα
  • A. 

   -τε

  • B. 

   -ται

 • 5. 
  γιατί θα  ζαλιστεί___.
  • A. 

   -τε

  • B. 

   -ται

 • 6. 
  Αυτοί δε νοιάζον___ ό,τι (συνεχίζεται)
  • A. 

   -τε

  • B. 

   -ται

 • 7. 
  ό,τι κι αν λέ___.
  • A. 

   -τε

  • B. 

   -ται

 • 8. 
  Μη μιλά___ δυνατά
  • A. 

   -τε

  • B. 

   -ται

 • 9. 
  γιατί κοιμά___ το μωρό.
  • A. 

   -τε

  • B. 

   -ται

 • 10. 
  Δεν επιτρέπε___ το  κάπνισμα την περίοδο της εγκυμοσύνης.
  • A. 

   -τε

  • B. 

   -ται

 • 11. 
  Επιτέλους ο γιατρός έρχε___.
  • A. 

   -τε

  • B. 

   -ται

 • 12. 
  Δε θα χρειαστεί να περιμένε___ άλλο.
  • A. 

   -τε

  • B. 

   -ται

 • 13. 
  Μην καπνίζε___ μπροστά στα παιδιά.
  • A. 

   -τε

  • B. 

   -ται

Back to Top Back to top