ข้อสอบชุดที่ 2 เรื่อง ประวัติความเป็นมาของ��

10
ข้อสอบชุดที่ 2 เรื่อง ประวัติความเป็นมาของ��

ข้อสอบ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผู้ที่สนใจความรู้ทา ด้านดนตรีสากล โดยครูสมเกียรติ เวชภูติ

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  การกำเนิดของดนตรีตะวันตกนั้น มาจากเครื่องดนตรีของชนชาติใดในสมัยโบราณ
  • A. 

   โรมัน

  • B. 

   กรีก

  • C. 

   อังกฤษ

  • D. 

   สหรัฐอเมริกา

 • 2. 
  สำหรับการกำเนิดของดนตรีตะวันตกนั้นมาจากเครื่องดนตรีโบราณที่สร้างขึ้นมา ครั้งแรกนั้นสร้างขึ้นมามีกี่ชนิด
  • A. 

   1 ชนิด

  • B. 

   2 ชนิด

  • C. 

   3 ชนิด

  • D. 

   4 ชนิด

 • 3. 
  การรู้จักใช้อักษรหรือสัญลักษณ์อื่นๆ พึ่งจะมีปรากฏและเริ่มนิยมใช้กันในสมัยเริ่มต้นของยุค  Middle  age  คือระหว่างศตวรรษที่เท่าไหร่ 
  • A. 

   ระหว่างศตวรรษที่ 1-2

  • B. 

   ระหว่างศตวรรษที่ 3-4

  • C. 

   ระหว่างศตวรรษที่ 5-6

  • D. 

   ระหว่างศตวรรษที่ 7-8

 • 4. 
  การร้องรำทำเพลงของมนุษย์ในยุคแรกๆเพื่อช่วยให้ตนพ้นภัย   บันดาลความสุขความอุดมสมบูรณ์ต่างๆให้แก่ตนมีความสุขความสบาย การกระทำดังกล่าวทำไปเพื่ออ้อนวอนผู้ใด
  • A. 

   หัวหน้าเผ่า

  • B. 

   พระเจ้า

  • C. 

   บุพการี

  • D. 

   ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว

 • 5. 
  มนุษย์เราเริ่มรู้จักการใช้เสียงต่างๆมาประสานกันอย่างง่ายๆ  เกิดเป็นดนตรีหลายเสียงขึ้นมา ซึ่งเราเรียกว่าประสานเสียง วิธีการนี้เกิดขึ้นในศตวรรษที่เท่าไหร่
  • A. 

   ศตวรรษที่ 10

  • B. 

   ศตวรรษที่ 11

  • C. 

   ศตวรรษที่ 12

  • D. 

   ศตวรรษที่ 13

 • 6. 
  ประวัติดนตรีตะวันตกซึ่งแบ่งออกเป็นสมัยต่าง ๆ ได้กี่สมัย
  • A. 

   7 สมัย

  • B. 

   8 สมัย

  • C. 

   9 สมัย

  • D. 

   10 สมัย

 • 7. 
  "The Renaissance" มีความหมายตรงกับข้อใด
  • A. 

   สมัยกรีก

  • B. 

   สมัยรีเนซองส์

  • C. 

   สมัยโรมัน

  • D. 

   สมัยอิมเพรชชั่นนิสติค

 • 8. 
  ยุคนี้เป็นยุคที่ดนตรีเริ่มเข้าสู่ยุคใหม่  มีความรุ่งเรืองมากขึ้น  มีนักดนตรีเอก 3ท่านคือ  Haydn Gluck และMozart มีความหมายตรงกับข้อใด
  • A. 

   Polyphonic Perio

  • B. 

   Baroque Period

  • C. 

   Classical Period

  • D. 

   Romantic Period

 • 9. 
  เมื่อมีบทเพลงเกี่ยวกับศาสนามากขึ้น  เพื่อเป็นการป้องกันการลืมจึงได้มีผู้ประดิษฐ์สัญลักษณ์ต่างๆแทนทำนอง  เมื่อประมาณ ค.ศ. ใด
  • A. 

   ประมาณ ค.ศ. 500

  • B. 

   ประมาณ ค.ศ. 1000

  • C. 

   ประมาณ ค.ศ. 1500

  • D. 

   ประมาณ ค.ศ. 2000

 • 10. 
  เพลงที่ใช้ประกอบการแสดงละครที่มีการร้องโต้ตอบกันตลอดเรื่อง   เพลงประเภทนี้ใช้วงดนตรีวงใหญ่ๆบรรเลงประกอบ มีความหมายตรงกับข้อใด
  • A. 

   ซิมโฟนี่ (Symphony)

  • B. 

   คอนเซอร์โต ( Concerto)

  • C. 

   แชมเบอร์มิวสิค ( Chamber Music )

  • D. 

   โอเปรา (Opera )