ქართული (3) - ჩიკო და მიკო

9 Questions | Total Attempts: 64

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 (3) -

.


Questions and Answers
 • 1. 
                                                      ზ ღ ა პ ა რ ი 
  • A. 

                                                        ჩიკო და მიკო

  • B. 

   შემდეგი

 • 2. 
         ერთ გალიაში ორი თუთიყუში _ჩიკო და მიკო ცხოვრობდა. მათ პატრონი ყოველდღე ასწავლიდა მეტყველებას. ჩიკო ყურადღებით უსმენდა პატრონს, ხოლო მიკოს არ აინტერესებდა და არც იწუხებდა თავს მოსმენით.       გავიდა რამდენე კვირა და ჩიკომ მოულოდნელად საუბარი დაიწყო, ხოლო მიკოს ერთი სიტყვის წარმოთქმაც არ შეეძლო, ამიტომ შურდა ჩიკოსი და როცა მას აქებდნენ, ისე იბერებოდა თუთიყუშს აღარ ჰგავდა.       ერთხელ მიკოს მეზობელი გალიიდან შესძახეს: შურს ის არა სჯობს ჩიკოს მიბაძო_ გაისარძო და დრო უქმად არ დაკარგოო?!
  • A. 

   მორალი(შეგონება): ბაძვა სჯობია შურსაო.

  • B. 

   შემდეგი

 • 3. 
  რამდენი თუთიყუში ყავდა პატრონს?
  • A. 

   სამი

  • B. 

   ორი

  • C. 

   ხუთი

  • D. 

   არ ვიცი

 • 4. 
  რა ქვია თუთიყუშებს?
  • A. 

   ჩიკო და ტიკო

  • B. 

   ტატო და მიკი

  • C. 

   მიკო და თაკო

  • D. 

   ჩიკო და მიკო

 • 5. 
  ვინ ასწავლიდა თუთიყუშებს მეტყველებას?
  • A. 

   მეზობელი

  • B. 

   მასწავლებელი

  • C. 

   პატრონი

  • D. 

   დედა

 • 6. 
  რომელი თუთიყუში უსმენდა პატრონს?
  • A. 

   ჩიკო

  • B. 

   მიკო

  • C. 

   ორივე

  • D. 

   არცერთი

 • 7. 
  რომელი თუთიყუში არ უსმენდა პატრონს?
  • A. 

   ჩიკო

  • B. 

   მიკო

  • C. 

   ორივე

  • D. 

   არცერთი

 • 8. 
  რომელმა  თუთიყუშმა ისწავლა საუბარი?
  • A. 

   თუთიყუშები არ საუბრობენ

  • B. 

   მიკო

  • C. 

   ჩიკო

  • D. 

   არ მახსოვს

 • 9. 
  რა შესძახეს მიკოს მეზობელი გალიიდან?
  • A. 

   არაუშავს თუ ვერ საუბრობ ეგ უფრო კარგიაო

  • B. 

   რა ცუდია ჩიკო რომ საუბრობსო

  • C. 

   შურს სჯობია ჩიკოს მიბაძოო

  • D. 

   შური სჯობია მიმბაძველობასო

Back to Top Back to top