חומרי בניין 2 - קורוזיה

63 Questions | Total Attempts: 98

SettingsSettingsSettings
 2 - - Quiz

אוסף שאלות על המצגות של טל ידלין להנאתכם, נוצר ע"י עופרי רשתי ומעין חי


Questions and Answers
 • 1. 
  לתוך אותה תמיסה חומצית טובלים גם מתכת נחושת Cu וגם מתכת אבץ ומחברים את המתכות ע"י חוט חשמל עם מד זרם , מה משתנה עם הגדלת הנחושת?
  • A. 

   אנודה גדלה קורוזיה גדלה

  • B. 

   אנודה קטנה קורוזיה קטנה

  • C. 

   קתודה קטנה קורוזיה קטנה

  • D. 

   קתודה גדלה קורוזיה גדלה

  • E. 

   אין שינוי

 • 2. 
  לתוך אותה תמיסה חומצית טובלים גם מתכת נחושת Cu וגם מתכת אבץ ומחברים את המתכות ע"י חוט חשמל עם מד זרם , מה משתנה עם הגדלת האבץ?
  • A. 

   אנודה גדלה קורוזיה גדלה

  • B. 

   אנודה קטנה קורוזיה קטנה

  • C. 

   קתודה קטנה קורוזיה קטנה

  • D. 

   קתודה גדלה קורוזיה גדלה

  • E. 

   כמעט ואין שינוי

 • 3. 
  השלם : בתהליך הבא   2Fe + O2 +2H2O → 2Fe (OH)2הברזל הוא: (השתמשו בנוסחא שבתמונה)
  • A. 

   המחזר

  • B. 

   המחמצן

 • 4. 
  גורמים המאיצים את תהליך הקורוזיה:
  • A. 

   אוויר לח או אוויר חם

  • B. 

   אוויר מזוהם

  • C. 

   מים קרים זורמים חומציים

  • D. 

   מים מלוחים

  • E. 

   מים מותקים

  • F. 

   קורוזיה לא תלויה בתנאי סביבה

 • 5. 
  השלם : בתהליך הבא   2Fe + O2 +2H2O → 2Fe (OH)הברזל עובר תהליך:
  • A. 

   חימצון

  • B. 

   חיזור

 • 6. 
  השלם : בתהליך הבא   2Fe + O2 +2H2O → 2Fe (OH) החמצן והמים עוברים תהליך:
  • A. 

   חימצון

  • B. 

   חיזור

 • 7. 
  קורוזיה הינה תהליך:
  • A. 

   אלקטרוכימי

  • B. 

   אלקטרפיזקלי

  • C. 

   כימי

  • D. 

   חשמלי

 • 8. 
  סוג וקצב הקורוזיה מושפע:
  • A. 

   סוג מתכת, עיבוד מכנאי, עיבוד תרמי, תנאי סביבה.

  • B. 

   עיבוד חשמלי, סוג מתכת, הרכב כימי.

  • C. 

   סוג מתכת, עיבוד תרמי

  • D. 

   הקורוזיה מושפעת רק מתהליך העברת אלקטורנים.

 • 9. 
  בתהליך הבא Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 האבץ הוא :
  • A. 

   מחמצן

  • B. 

   מחזר

 • 10. 
  גורמים להתחלת תהליך קורוזיה:
  • A. 

   מתכת הנתונה בתווך קורוזיבי

  • B. 

   מתכת היכולה לשחרר אלקטרונים להתנעת התהליך

  • C. 

   אספקת חמצן רצופה

  • D. 

   כל התשובות נכונות

 • 11. 
  התהליך האנודי מתרחש על המתכת הפחות פעילה:
  • A. 

   נכון

  • B. 

   לא נכון

 • 12. 
  תהליך קתודי מתרחש על המתכת הפחות פעילה:
  • A. 

   נכון

  • B. 

   לא נכון

 • 13. 
  האלקטרונים עוברים מהמתכת הפעילה יותר לפחות פעילה
  • A. 

   נכון

  • B. 

   לא נכון

 • 14. 
  התרחשה קורוזיה על מרבית פני השטח, באיזו קורוזיה מדובר?
  • A. 

   קורוזיה אחידה

  • B. 

   קורוזיה מקומית

  • C. 

   קורוזיה גלוונית

  • D. 

   קורוזיה גימום

  • E. 

   קוריזה בחללים סגורים

  • F. 

   קורוזיה בין גרעינית

  • G. 

   קורוזיה ביולוגית

 • 15. 
  קורוזיה הנוצרת בנקודות חיבור בעיקר באיזו קדחים ותבריגים:
  • A. 

   קורוזיה מקומית

  • B. 

   קורוזיה אחידה

  • C. 

   קורוזיה גלוונית

  • D. 

   קורוזיה גימום

  • E. 

   קוריזה בחללים סגורים

  • F. 

   קורוזיה בין גרעינית

  • G. 

   קורוזיה ביולוגית

 • 16. 
  קוריזיה המתרחשת על פני ציפוי המגן
  • A. 

   קורוזיה אחידה

  • B. 

   קורוזיה מקומית

  • C. 

   קורוזיה גלוונית

  • D. 

   קורוזיה גימום

  • E. 

   קוריזה בחללים סגורים

  • F. 

   קורוזיה בין גרעינית

  • G. 

   קורוזיה ביולוגית

 • 17. 
  שני צינורות מתכת מחוברים האחד לשני, איזו קורוזיה נצפה שתתפתח?
  • A. 

   קורוזיה אחידה

  • B. 

   קורוזיה מקומית

  • C. 

   קורוזיה גלוונית

  • D. 

   קורוזיה גימום

  • E. 

   קוריזה בחללים סגורים

  • F. 

   קורוזיה בין גרעינית

  • G. 

   קורוזיה ביולוגית

 • 18. 
  דרכי מניעה לקורוזיה אחידה :
  • A. 

   הגנה קתודית

  • B. 

   הגנה אנודית

  • C. 

   ציפוי פני השטח בשכבה מוליכה

  • D. 

   נאפשר גישה של חמצן ושל לחות

 • 19. 
  דרכי מניעה לקורוזיה בחללים סגורים
  • A. 

   ריתוכים במקום חיבורים

  • B. 

   שימוש באטמים

  • C. 

   שימוש בחומרים עמידים

  • D. 

   תחזוקה מונעת

  • E. 

   ציפוי מגן

  • F. 

   בחירת חומר עמיד

 • 20. 
  נוצרת בשל שילוב בין עומס מחזורי וסביבה קורוזיבית
  • A. 

   קורוזיה התעייפות

  • B. 

   קורוזית זרמי זליגה

  • C. 

   קורוזית שחיקה

  • D. 

   קורוזיה בסביבה חומצית

  • E. 

   נזקי מימן

 • 21. 
  התמונה הבאה מתארת קורוזיה :
  • A. 

   קורוזיה אחידה

  • B. 

   קורוזיה מקומית

  • C. 

   קורוזיה גלוונית

  • D. 

   קורוזיה גימום

  • E. 

   קוריזה בחללים סגורים

  • F. 

   קורוזיה בין גרעינית

  • G. 

   קורוזיה ביולוגית

 • 22. 
  נוצרת על ידי זרם חשמלי הזולג במסלול לא מתוכנן
  • A. 

   קורוזיה התעייפות

  • B. 

   קורוזית זרמי זליגה

  • C. 

   קורוזית שחיקה

  • D. 

   קורוזיה בסביבה חומצית

  • E. 

   נזקי מימן

 • 23. 
  נגרמת בגין שחיקה בין משטחי מתכת מוגנים מקורוזיה. השחיקה גורמת לפגיעה בשכבת ההגנה
  • A. 

   קורוזיה התעייפות

  • B. 

   קורוזית זרמי זליגה

  • C. 

   קורוזית שחיקה

  • D. 

   קורוזיה בסביבה חומצית

  • E. 

   נזקי מימן

 • 24. 
  הגנה קתודית הינה הגנה פסיבית או הגנה אקטיבית
  • A. 

   נכון

  • B. 

   לא נכון

 • 25. 
  נגרמת מגורמים חומציים
  • A. 

   קורוזיה התעייפות

  • B. 

   קורוזית זרמי זליגה

  • C. 

   קורוזית שחיקה

  • D. 

   קורוזיה בסביבה חומצית

  • E. 

   נזקי מימן

Back to Top Back to top