ბაქტერიოლოგია (271-300)

30 | Total Attempts: 267

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ბაქტერიოლოგია (271-300)

Questions and Answers
 • 1. 
  სხვა სალმონელებისგან განსსხვავებით რომელი ანტიგენი გააჩნია S. tphis-ის  ჩხირებს?   
  • A. 

   O

  • B. 

   H

  • C. 

   K

  • D. 

   Vi

 • 2. 
   S. typhi-ის რომელი ანტიგენი ნიღბავს O-ანტიგენს?   
  • A. 

   H

  • B. 

   V

  • C. 

   Vi

  • D. 

   W

 • 3. 
  S. typhi-ის რომელი ანტიგენი იცავს მას O-ანტიგენის საწინააღმდეგო  ანტისხეულების შეტევისგან?   
  • A. 

   H

  • B. 

   V

  • C. 

   Vi

  • D. 

   W

 • 4. 
  ჩამოთვლილთაგან, რომელი მორფოლოგიური ნიშანია დამახასიათებელი მუცლის  ტიფის და პარატიფის ჩხირებისთვის?   
  • A. 

   გრამუარყოფითებია

  • B. 

   წარმოქმნიან სპორას

  • C. 

   წარმოქმნიან კაფსულას

  • D. 

   არ გააჩნიათ შოლტები

 • 5. 
  ჩამოთვლილთაგან, რომელი საერთო მორფოლოგიური ნიშანია დამახასიათებელი  გასტროენტერიტის გამომწვევი სალმონელებისთვის?   
  • A. 

   გრამუარყოფითი ჩხირებია

  • B. 

   მონოტრიქებია

  • C. 

   გააჩნია კაფსულა

  • D. 

   წარმოქმნის სპორას

 • 6. 
  რომელ ხელოვნურ საკვებ ნიადაგზე ხდება სალმონელების კულტივირება?   
  • A. 

   კვერცხიან აგარზე

  • B. 

   სოტენის სინთეტურ აგარზე

  • C. 

   ხორც-პეპტონიან აგრზე

  • D. 

   გლიცერინიან აგარზე

 • 7. 
  ბუნებაში რა წარმოადგენს S. typhis-ის ბუნებრივ რეზერვუარს?   
  • A. 

   ადამიანი

  • B. 

   მღრღნელები

  • C. 

   ფრინველები

  • D. 

   შინაური ცხოველები

 • 8. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელია მუცლის ტიფის გამომწვევის პათოგენობის ფაქტორი?   
  • A. 

   ეგზოტოქსინი

  • B. 

   Vi ანტიგენი

  • C. 

   H ანტიგენი

  • D. 

   კაფსულა

 • 9. 
  რომელი ტოქსინი განაპირობებს სალმონელების მაღალ ტოქსიურობას?   
  • A. 

   ენდოტოქსინი

  • B. 

   ალფა-ტოქსინი

  • C. 

   ნეკროტოქსინი

  • D. 

   ერითროგენინი

 • 10. 
  როგორი კლინიკური ნიშნებია დმახასიათებელი ნაწლავური სალმონელოზური  ინფექციებისთვის?   
  • A. 

   ბუბონის განვითარება

  • B. 

   ჩირქოვანი გამონაყარი

  • C. 

   სპაზმური ხველება

  • D. 

   პირღებინება

 • 11. 
  როგორი კლინიკური ნიშნია დამახასიათებელი მუცლის ტიფისთვის?  
  • A. 

   კეფის კუნთების რიგიდობა

  • B. 

   ხველა

  • C. 

   პნევმონია

  • D. 

   ბაქტერიემია

 • 12. 
   რომელი ნიშნით ხდება სალმონელების იდენტიფიკაცია?  
  • A. 

   მორფოლოგიურით

  • B. 

   ბაქტერიოცინოგენობით

  • C. 

   ანტიგენურით

  • D. 

   ტინქტორიალურით

 • 13. 
  რომელი მექანიზმით ხდება S. typhi-ის გადაცემა?   
  • A. 

   ფეკალურ-ორალური

  • B. 

   ჰაერ-წვეთოვანი

  • C. 

   ტრანსმისიული

  • D. 

   სქესობრივი

 • 14. 
  რა თავისებურებით ხასიათდება მუცლის ტიფის პოსტინფექციური იმუნიტეტი?   
  • A. 

   არ ყალიბდება

  • B. 

   ანტისხეულები წარმოიქმნება, მაგრამ არ გააჩნიათ პროტექტული თვისებები

  • C. 

   ძირითადად ყალიბდება შენელებული ტიპის ჰიპერმგრძნობელობა

  • D. 

   იმუნიტეტი მყარი და ხანგრძლივია

 • 15. 
  რასთან არის დაკავშირებული მუცლის ტიფის ფართო მასშტაბიანი ეპიდემიები?   
  • A. 

   სეზონურობასთან

  • B. 

   სასმელ წყალთან

  • C. 

   საკვებ პროდუქტებთან

  • D. 

   მასობრივ იმუნიზაციასთან

 • 16. 
  ჟანგბადისადმი დამოკიდებულების მიხედვით მიკრობთა რომელ ტიპს  მიეკუთვნებიან სალმონელები?   
  • A. 

   ობლიგატურ ანაერობებს

  • B. 

   ობლიგატურ აერობებს

  • C. 

   მიკროაეროფილებს

  • D. 

   ფაკულტატურ ანაეროებებს

 • 17. 
  რა მასალას იკვლევენ მუცლის ტიფის სადიაგნოსტიკოდ დაავადების პირველ  კვირას?   
  • A. 

   შარდს

  • B. 

   სისხლს

  • C. 

   განავალს

  • D. 

   ნაღველს

 • 18. 
  რითი ტარდება მუცლის ტიფისა და პარატიფის მკურნალობა?   
  • A. 

   ანატოქსინით

  • B. 

   გამა-გლობულინით

  • C. 

   ლევომიცეტინით

  • D. 

   აუტოვაქცინით

 • 19. 
  რომელი პრეპარატი გამოიყენება მუცლის ტიფის სამკურნალოდ?   
  • A. 

   ანტიბიოტიკები

  • B. 

   გამა-გლობულინი

  • C. 

   ანტიტოქსიური შრატი

  • D. 

   ანატოქსინი

 • 20. 
  რა გამოიყენება მუცლის ტიფით დაავადებულ ადამიანებთან კონტაქტში მყოფთა  პროფილაქტიკისთვის?   
  • A. 

   მონოვალენტური ბაქტერიოფაგი

  • B. 

   ანატოქსინი

  • C. 

   ანტიტოქსინი

  • D. 

   იმუნოგლობულინები

 • 21. 
  რომელი ტიპის ვაქცინა გამოიყენება მუცლის ტიფის პროფილაქტიკისათვის?   
  • A. 

   ქიმიური

  • B. 

   ატენუირებული

  • C. 

   გენურ-ინჟინერული

  • D. 

   მკვდარი

 • 22. 
  სალმონელას გვარის რომელი სახეობა იწვევს პარტიფს?   
  • A. 

   S. shotmulerri

  • B. 

   S. typhi

  • C. 

   S. typhimurium

  • D. 

   S. derbi

 • 23. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელი იწვევს ბაქტერიულ დიზენტერიას?   
  • A. 

   S. flexsnerii

  • B. 

   S. heiderbergii

  • C. 

   S. enteridis

  • D. 

   S. derbi

 • 24. 
  ჩამოთვლილი ნიშნებიდან რომლით განსხვავდებიან შიგელები სალმონელებისგან?   
  • A. 

   არ მოძრაობენ

  • B. 

   გრამდადებითებია

  • C. 

   წარმოქმნიან სპორებს

  • D. 

   ობლიგატური ანაერობებია

 • 25. 
  რა მორფოლოგიური ნიშნებით ხასიათდება შიგელას გვარის ყველა  წარმომადგენელი?   
  • A. 

   გააჩნია შოლტები

  • B. 

   წარმოქმნის სპორას

  • C. 

   გრამუარყოფითი ჩხირია

  • D. 

   გააჩნიათ უჯრედშიდა ჩანართები

Back to Top Back to top