ข้อสอบออนไลน์ การย้ายใหม่ หลักสูตรใหม่ 2556 V 6 Step

10 | Total Attempts: 791

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบออนไลน์ การย้ายใหม่ หลักสูตรใหม่ 2556 V 6 Step

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 90 การย้าย เวอร์ชั่น 6 STEP  โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  การย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกี่กรณี
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 2. 
  การย้ายของข้าราชการครูและผู้บริหารแตกต่างกันกี่ข้อ
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 3. 
  ครูติวสอบ สังกัด สพป.นม.2 บรรจุในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดกลาง ไม่มีสิทธิ์ลาตามข้อใด
  • A. 

   อยู่ร่วมกับคู่สมรส

  • B. 

   ติดตามคู่สมรส

  • C. 

   ดูแลสามีที่เจ็บป่วยรุนแรง

  • D. 

   ดูแลบิดามารดาที่เจ็บป่วยรุนแรง

 • 4. 
  ผู้ที่จะเขียนขอย้ายในตำแหน่งผู้บริหารต้องมีเวลาปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาปัจจุบันเป็นเวลาติดต่อกัน
  • A. 

   ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

  • B. 

   ไม่ต่ำกว่า 12 เดือน

  • C. 

   ไม่น้อยกว่า 1 ปี

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 12 เดือน

 • 5. 
  สถานศึกษาว่าด้วยการย้ายมีกี่ประเภท
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 6. 
  หลักสูตรการศึกษาใหม่มีกี่กลุ่มสาระ
  • A. 

   5

  • B. 

   6

  • C. 

   7

  • D. 

   8

 • 7. 
  ประธานคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรและตำราการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   พารณ อิสรเสนา ณ อยุธยา

  • B. 

   ภาวิช ทองโรจน์

  • C. 

   ปลอดประสพ สุรัสสวดี

  • D. 

   กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

 • 8. 
  3 วิชาหลัก ในหลักสูตรใหม่ หมายถึงทุกข้อยกเว้นข้อใด
  • A. 

   คณิตศาสตร์

  • B. 

   ภาษาอังกฤษ

  • C. 

   ภาษาไทย

  • D. 

   สังคมศึกษาฯ

 • 9. 
  เวลาเรียนในหลักสูตรใหม่ ของประถมต้น
  • A. 

   ไม่เกิน 600 ชั่วโมงต่อปี

  • B. 

   ไม่เกิน 700 ชั่วโมงต่อปี

  • C. 

   600 ชั่วโมงต่อภาคเรียน

  • D. 

   700 ชั่วโมงต่อภาคเรียน

 • 10. 
  ข้อใด ไม่ใช่ 6 กลุ่มสาระใหม่
  • A. 

   ภาษาและวัฒนธรรม

  • B. 

   อาเซียนศึกษา

  • C. 

   Work Life

  • D. 

   Society and Humanit

Back to Top Back to top