მიკრობიოლოგია- რნმ-ის შემცველი ვირუსები (251-300)

50 Questions | Total Attempts: 40

SettingsSettingsSettings
- -  (251-300) - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  გადაცემის რომელი მექანიზმი არის დამახასიათებელი სემილკისტყის ცხელების ვირუსისთვის?
  • A. 

   აეროგენული

  • B. 

   სქესობრივი

  • C. 

   ალიმენტური

  • D. 

   ტრანსმისიული

 • 2. 
  რით ტარდება სემილკის ტყის ცხელების სპეციფიური მკურნალობა?
  • A. 

   ანტიბიოტიკებით

  • B. 

   ბაქტერიოფაგებით

  • C. 

   შემუშავებული არ არის

  • D. 

   ანტიტოქსიური შრატით

 • 3. 
  რით ტარდება სემილკის ტყის ცხელების სპეციფიური პროფილაქტიკა?
  • A. 

   ცოცხალი ვაქცინით

  • B. 

   ანატოქსინით

  • C. 

   მკავდარი ვაქცინით

  • D. 

   შემუშავებული არ არის

 • 4. 
  ვირუსების რომელ ოჯახში შედის ჩიკუნგუნიას ვირუსი?
  • A. 

   Adenoviridaae-ს

  • B. 

   Togaviridae-ს

  • C. 

   Herpesviridae-ს

  • D. 

   Rhabdoviridae-ს

 • 5. 
  ვირუსების რომელ გვარს ეკუთვნის ჩიკუნგუნიას ვირუსი?
  • A. 

   Enterovirus-ს

  • B. 

   Pneumovirus-ს

  • C. 

   Rotavirus-ს

  • D. 

   Alphavirus-ს

 • 6. 
  გადაცემის რომელი მექანიზმია დამახასიათებელი ჩიკუნგუნიას ვირუსისთვის?
  • A. 

   ალიმენტური

  • B. 

   ჰაერ-მტვროვანი

  • C. 

   ტრანსმისიული

  • D. 

   სქესობრივი კონტაქტი

 • 7. 
  ჩამოთვლილთაგან ვინ უზრუნველყოფს ჩიკუნგუნიას ვირუსის ჯუნგლის ტიპის ცირკულაციას ბუნებაში?
  • A. 

   ფრინველები

  • B. 

   ადამიანი

  • C. 

   ძაღლები

  • D. 

   ცხენები

 • 8. 
  ჩამოთვლილთაგან ვინ უზრუნველყოფს ჩიკუნგუნიას ვირუსის ჯუნგლის ტიპის ცირკულაციას ბუნებაში?
  • A. 

   ცხენები

  • B. 

   მაიმუნები

  • C. 

   ღორები

  • D. 

   ადამიანი

 • 9. 
  ჩამოთვლილთაგან ვინ უზრუნველყოფს ჩიკუნგუნიას ვირუსის ჯუნგლის ტიპის ცირკულაციას ბუნებაში?
  • A. 

   ცხვერები და თხები

  • B. 

   ღორები

  • C. 

   ღამურები

  • D. 

   ცხენები

 • 10. 
  ჩამოთვლილთაგან ვინ უზრუნველყოფს ჩიკუნგუნიას ვირუსის ქალაქის ტიპის ცირკულაციას ბუნებაში?
  • A. 

   ცხენები

  • B. 

   ცხვერები

  • C. 

   ადამიანი

  • D. 

   ღორები

 • 11. 
  ვირუსების რომელ ოჯახში შედის ო'ნიონგ-ნიონგის ცხელების გამომწვევი?
  • A. 

   Togaviridae-ს

  • B. 

   Rhabdoviridae-ს

  • C. 

   Picornaviridae-ს

  • D. 

   Reovirida-ს

 • 12. 
  ვირუსების რომელ გვარში შედის ო'ნიონგ-ნიონგის ცხელების გამომწვევი?
  • A. 

   Hepatovirus

  • B. 

   Herpesvirus

  • C. 

   Flavivirus

  • D. 

   Alphavirus

 • 13. 
  გადაცემის რომელი მექანიზმია დამახასიათებელი ო'ნიონგ-ნიონგის ცხელების ვირუსისათვის?
  • A. 

   ალიმენტური

  • B. 

   ტრანსმისიული (კოღოების კბენით)

  • C. 

   ჰაერწვეთოვანი

  • D. 

   სქესობრივი კონტაქტი

 • 14. 
  ჩამოთვლილთაგან ვინ წარმომადგენს ო'ნიონგ-ნიონგის ცხელების ვირუსი რეზერვუარს და წყაროს?
  • A. 

   ღამურები

  • B. 

   პრიმატები

  • C. 

   ცხვრები

  • D. 

   ღორები

 • 15. 
  უპირატესად როგორი კლიმატის ტერიტორიაზე არიან გავრცელებლები ჩიკუნგუნიას და ო'ნიონგ-ნიონგის ცხელების ვირუსები?
  • A. 

   ტროპიკულსა და სუბტროპიკულში

  • B. 

   ალპურში

  • C. 

   არქტიკულში

  • D. 

   ტაიგის ზონაში

 • 16. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელია ჯუნგლის ტიპის ჩიკუნგუნიას ცხელების სპეციფიური სამკურნალო საშუალება?
  • A. 

   პოლიენური ანტიბიოტიკები

  • B. 

   ანტიტოქსიური შრატი

  • C. 

   პრეპარატი შექმნილი არ არის

  • D. 

   ბაქტერიოფაგები

 • 17. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელია ქალაქის ტიპის ჩიკუნგუნიას ცხელების სპეციფიური საპროფილაქტიკო საშუალება?
  • A. 

   ცოცხალი ვაქცინა

  • B. 

   მკვდარი ვაქცინა

  • C. 

   ანატოქსინი

  • D. 

   შექმნილი არ არის

 • 18. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელია ქალაქის ტიპის ჩიკუნგუნიას ცხელების სპეციფიური სამკურნალო საშუალება?
  • A. 

   პრეპარატი შემუშავებული არ არის

  • B. 

   β-ლაქტამური ანტიბიოტიკები

  • C. 

   ამინოგლიკოზიდური ანტიბიოტიკები

  • D. 

   ბაქტერიოფაგები

 • 19. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელია ჯუნგლის ტიპის ჩიკუნგუნიას ცხელების სპეციფიური საპროფილაქტიკო საშუალება?
  • A. 

   ცოცხალი ვაქცინა

  • B. 

   დახოცილი ვაქცინა

  • C. 

   პრეპარატი შექმნილი არ არის

  • D. 

   ანატოქსინი

 • 20. 
  ვირუსების რომელ ოჯახში შედის ცხენების (ვენესუელის) ენეცეფალომიელიტის გამომწვევი?
  • A. 

   Picornaviridae-ს

  • B. 

   Togaviridae-ს

  • C. 

   Adenoviridae-ს

  • D. 

   Herpesviridae-ს

 • 21. 
  რომელ გვარს ეკუთვნის ცხენების (ვენესუელის) ენცეფალომიელიტის ვირუსი?
  • A. 

   Enterovirus-ის

  • B. 

   Rubivirus-ის

  • C. 

   Rotavirus-ის

  • D. 

   Alphavirus-ის

 • 22. 
  ჩამოთვლილი ვირუსული ინფექციებიდან რომელის რეზერვუარი და წყარო არის ადამიანი?
  • A. 

   ო'ნიონგ-ნიონგის

  • B. 

   ცხენების დასავლეთის ენცეფალომიელიტის

  • C. 

   ცხენების აღმოსავლეთის ენცეფალომიელიტის

  • D. 

   ჩიკუნგუნიას ჯუნგლის ტიპის

 • 23. 
  ჩამოთვლილი არბოვირუსული ინფექციებიდან რომელის რეზერვუარი და ინფექციის წყარო არის ადამიანი?
  • A. 

   ცხენების (ვენესუელის) ენცეფალომიელიტის

  • B. 

   ცხენების დასავლეთის ენცეფალომიელიტის

  • C. 

   ჩიკუნგუნიას

  • D. 

   ცხენების აღმოსავლეთის ენცეფალომიელიტის

 • 24. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელი ცხენების (ვენესუელის) ენცეფალომიელიტის დასნებოვნების მექანიზმი?
  • A. 

   ალიმენტური

  • B. 

   ტრანსმისიული

  • C. 

   სქესობრივი კონტაქტი

  • D. 

   საყოფაცხოვრებო კონტაქტი

 • 25. 
  რა ტიპის იმუნიტეტი ყალიბდება ცხენების (ვენესუელის) ენცეფალომიელიტის ვირუსით დაინფიცირების შემდეგ?
  • A. 

   იმუნიტეტი საერთოდ არ ყალიბდება

  • B. 

   ყალიბდება მხოლოდ უჯრედული იმუნიტეტი

  • C. 

   ყალიბდება მყარი იმუნიტეტი

  • D. 

   ყალიბდება შენელებული ჰიპერმგრძნობელობის ტიპის იმუნიტეტი

Back to Top Back to top