รอบรู้ ชุด 241 ครม.ปู 5

11 | Total Attempts: 195

SettingsSettingsSettings
Please wait...
รอบรู้ ชุด 241 ครม.ปู 5

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้  ชุด 245 ครม.ยิ่งลักษณื 5  โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  ครม.ปู 5 มีวันใด
  • A. 

   29 มิ.ย.2556

  • B. 

   30 มิ.ย.2556

  • C. 

   1 ก.ค.2556

  • D. 

   2 ก.ค.2556

 • 2. 
  จากข้อ 1 เป็นไปตามมาตราใดของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
  • A. 

   171

  • B. 

   183

  • C. 

   171 และ 183

  • D. 

   171 และ 184

 • 3. 
  ครม.ปู 5 ที่เพิ่มขึ้นเป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   17 คน 18 ตำแหน่ง

  • B. 

   17 คน 17 ตำแหน่ง

  • C. 

   18 คน 17 ตำแหน่ง

  • D. 

   18 คน 18 ตำแหน่ง

 • 4. 
  ครม.ยิ่งลักษณ์ 5 มีรองนายกรัฐมนตรีกี่คน
  • A. 

   5

  • B. 

   6

  • C. 

   7

  • D. 

   8

 • 5. 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ใน ครม.ปู 5
  • A. 

   นายบุญทรง เตริยาภิรมย์

  • B. 

   นายยรรยง พวงราช

  • C. 

   นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล

  • D. 

   นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

 • 6. 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ใน ครม.ปุ 5
  • A. 

   นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

  • B. 

   พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา

  • C. 

   นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา

  • D. 

   นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล

 • 7. 
  รมว.ศธ. ปู 5
  • A. 

   นายจาตุรนต์ ฉายแสง

  • B. 

   นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา

  • C. 

   นายเสริมศักดิ์ พงศ์พานิชย์

  • D. 

   นางปวีณา หงสกุล

 • 8. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้อง ในส่วนที่เพิ่มเติมของ ครม.ปู 5
  • A. 

   2 รองนายก 9 รัฐมนตรี 7 รัฐมนตรีช่วย

  • B. 

   2 รองนายก 9 รัฐมนตรี 7 รัฐมนตรีช่วย

  • C. 

   3 รองนายก 10 รัฐมนตรี 8 รัฐมนตรีช่วย

  • D. 

   3 รองนายก 10 รัฐมนตรี 8 รัฐมนตรีช่วย

 • 9. 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม่เคยเป็น ส.ส.กี่พรรค
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 10. 
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ รมว.ศธ.คนใหม่ได้รับ คือ
  • A. 

   ป.ช.

  • B. 

   ม.ป.ช.

  • C. 

   ม.ว.ม.

  • D. 

   จ.พ.ร.

 • 11. 
  รมว.ศธ.ปู 5 อายุกี่ปี 
  • A. 

   48

  • B. 

   49

  • C. 

   50

  • D. 

   51

Back to Top Back to top