รอบรู้ ชุด 241 เก็งข้อสอบครูผู้ช่วย ปี 2556

14 | Total Attempts: 2450

SettingsSettingsSettings
Please wait...
รอบรู้ ชุด 241 เก็งข้อสอบครูผู้ช่วย ปี 2556

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 241 เก็งสอบครูผู้ช่วย ปี 56 ชุด 2 โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม ม.32 ค (2) เป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   2 ประเภท 20 สายงาน

  • B. 

   3 ประเภท 20 สายงาน

  • C. 

   2 ประเภท 21 สายงาน

  • D. 

   3 ประเภท 21 สายงาน

 • 2. 
  จากข้อ 1 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ตำแหน่งวิชาการ 8 สายงาน ทั่วไป 12 สายงาน

  • B. 

   สายงานปฏิบัติงานห้องสมุด คือตำแหน่งวิชาการ

  • C. 

   สายงานปฏิบัติงานธุรการ คือตำแหน่งทั่วไป

  • D. 

   ผู้กำหนดมาตรฐานตำแหน่ง คือ ก.ค.ศ.

 • 3. 
  ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย
  • A. 

   นายวีระ ไวทยะ

  • B. 

   นายมีชัย ฤชุพันธ์

  • C. 

   นายปลอดประสพ สุรัสวดี

  • D. 

   นายเฉลิม อยู่บำรุง

 • 4. 
  เงินลงทุนตามโครงการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล
  • A. 

   2.2 ล้านบาท

  • B. 

   2.2 ล้านล้านบาท

  • C. 

   3 แสนล้านบาท

  • D. 

   3.5 แสนล้านบาท

 • 5. 
  ทวายโปรเจค เกี่ยวข้องกับชาติใด
  • A. 

   ไทย-มาเลเซีย

  • B. 

   ไทย-อินโดนีเซีย

  • C. 

   ไทย-พม่า

  • D. 

   ไทย-กัมพูชา

 • 6. 
  นโยบายของรัฐบาล สัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่ออาชีวศึกษาคือข้อใด
  • A. 

   50 ต่อ 50

  • B. 

   60 ต่อ 40

  • C. 

   40 ต่อ 60

  • D. 

   30 ต่อ 70

 • 7. 
  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับ มาตรา 68 รัฐธรรมนูญไทย 2550
  • A. 

   ศาลรัฐธรรมนูญ

  • B. 

   การยุบพรรคการเมือง

  • C. 

   การได้มาของ สว.

  • D. 

   การล้มล้างการปกครอง

 • 8. 
  344 คน ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี 2556 ได้ DSI และ กคศ.มีมติลงโทษอย่างไร
  • A. 

   ภาคทัณฑ์

  • B. 

   ลดขั้นเงินเดือน

  • C. 

   ให้ออก

  • D. 

   ปลดออก

 • 9. 
  การเลือกตั้งในวันที่ 16 มิ.ย.2556 เป็นการเลือกตั้งซ่อม สส.ที่ใด
  • A. 

   เชียงใหม่

  • B. 

   กทม.เขต 10

  • C. 

   กทม.เขต 11

  • D. 

   กทม.เขต 12

 • 10. 
  ข้อใดหมายถึง องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
  • A. 

   UNESCO

  • B. 

   UNESGO

  • C. 

   UESZO

  • D. 

   UNESKO

 • 11. 
  รัฐบาลยิ่งลักษณ์กำหนดงบประมาณประจำปี 2557 แบบขาดดุล 
  • A. 

   2.2 แสนล้านบาท

  • B. 

   2.2 ล้านล้านบาท

  • C. 

   2.5 แสนล้านบาท

  • D. 

   2.5 ล้านล้านบาท

 • 12. 
  ข้อใด ไม่ใช่หลัก 3R ในการบริหารงบประมาณรัฐบาลยิ่งลักษณ์
  • A. 

   Review

  • B. 

   Reduction

  • C. 

   Redeploy

  • D. 

   Replace

 • 13. 
  ข้อใด ไม่ใช่ตำแหน่งสายงานบุคลากรทางการศึกษาประเภทวิชาการ
  • A. 

   จัดการงานทั่วไป

  • B. 

   ประชาสัมพันธ์

  • C. 

   ปฏิบัติงานห้องสมุด

  • D. 

   ตรวจสอบภายใน

 • 14. 
  ข้อใดไม่ใช่เขตพื้นที่การศึกษาพิเศษชายแดนใต้
  • A. 

   ยะลา

  • B. 

   สตูล

  • C. 

   สงขลา

  • D. 

   นครศรีธรรมราช

Back to Top Back to top