ბაქტერიოლოგია 241-271

30 | Total Attempts: 320

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ბაქტერიოლოგია 241-271

Questions and Answers
 • 1. 
  . რომელი ანტიგენია დამახასიათებელი შავი ჭირის გამომწვევისთვის?   
  • A. 

   H

  • B. 

   Vi

  • C. 

   W

  • D. 

   S

 • 2. 
  . ჩამოთვლილთაგან რომელი ბაქტერიის მიერ პროდუცირდება ე.წ. “თაგვის  ტოქსინი”, რომელიც ბლოკავს ღვიძლის და გულის უჯრედების მიტოქონდრიულ  ფუნქციებს?   
  • A. 

   E. coli

  • B. 

   Y. pestis

  • C. 

   E. agllomerans

  • D. 

   Y. enterocolitica

 • 3. 
  შავი ჭირის გამომწვევის რომელი სტრუქტურული კომპონენტი იწვევს თრომბების  განვითარებას?   
  • A. 

   ბაქტერიული უჯრედის გარეთა მემბრანაზე ლოკალიზირებული პლაზმოფოაგულაზა

  • B. 

   “თაგვის ტოქსინი”

  • C. 

   უჯრედის კედლის ენდოტოქსინი

  • D. 

   ბაქტერიული უჯრედის გარეთა მემბრანაზე ლოკალიზირებული ფიბრინოლიზინი

 • 4. 
  Y. pestis რომელი ფერმენტის მოქმედება იწვევს კომპლემენტის აქტივაციის  დარღვევას და ლიმფურ კვანძებში ჰემორაგიების და ნეკროზების განვითარებას?   
  • A. 

   დნმ-აზა

  • B. 

   ფიბრინოლიზინი

  • C. 

   ლეციტინაზა

  • D. 

   პროტეაზა

 • 5. 
  . ჩამოთვლილთაგან, რომელი დაზიანება შეუძლია გამოიწვიოს შავი ჭირის ჩხირების  გარეთა მემბრანაზე ლოკალიზირებულმა პლაზმაკოაგულაზამ?  
  • A. 

   ღვიძლის მიტოქონდრიული სისტემის ფუნქციის დათრგუნვა

  • B. 

   გულის მიტოქსონდრიული სისტემის ფუნქციის დაბლოკვა

  • C. 

   კომპლემენტის აქტივაციის დარღვევა

  • D. 

   თრომბების განვითარება

 • 6. 
  რა წარმოადგენს იერსენიების ძირითად რეზერვუარს ბუნებაში?   
  • A. 

   ადამიანები

  • B. 

   მღრღნელები

  • C. 

   ფრინველები

  • D. 

   რწყილები

 • 7. 
  რომელი ექტოპარაზიტი ასრულებს დიდ როლს შავი ჭირის გადატანაში?   
  • A. 

   ტკიპები

  • B. 

   მოსკიტები

  • C. 

   ტილები

  • D. 

   რწყილები

 • 8. 
  შავი ჭირის რომელი კლინიკური ფორმაა ყველაზე მეტად სწრაფი და უაღრესად  კონტაგიოზური?   
  • A. 

   პირველადი ბუბონური

  • B. 

   მეორადი ბუბონური

  • C. 

   პირველადი ფილტვის

  • D. 

   მეორადი სეპტიური

 • 9. 
  შავი ჭირის რომელი კლინიკური ფორმისთვის არის დამახასიათებელი  პირველადად იღლიისქვეშ ან საზარდულის არეში გადიდებული ლიმფური კვანძების  არსებობა?   
  • A. 

   ფილტვის

  • B. 

   სეპტიური

  • C. 

   ბუბონური

  • D. 

   ნაწლავური

 • 10. 
  რა თავისებურებით ხასიათდება შავი ჭირის პოსტინფექციური იმუნიტეტი?  
  • A. 

   შესაძლებელია განმეორებითი დაავადების განვითარება

  • B. 

   ანტისხეულები მხოლოდ “თაგვის ტოქსინის” მიმართ წარმოიქმნება

  • C. 

   იმუნიტეტი საერთოდ არ ფორმირდება

  • D. 

   ანტიბაქტერიული ანტისხეულების წარმოიქმნება, მაგრამ მათ პროტექტული თვისებები არ გააცნიათ

 • 11. 
  . რომელი ვაქცინა გამოიყენება შავი ჭირის სპეციფიკური პროფილაქტიკისათვის?  
  • A. 

   ADC

  • B. 

   BCG

  • C. 

   AKDC

  • D. 

   EV

 • 12. 
  ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი გამოიყენება შავი ჭირის სამკურნალოდ?   
  • A. 

   ინტერფერონი

  • B. 

   პრობიოტიკები

  • C. 

   ეუბიოტიკები

  • D. 

   ანტიბიოტიკები

 • 13. 
  . რა ღონისძიება გამოიყენება შავი ჭირის არასპეციფიური პროფილაქტიკისათვის?   
  • A. 

   ინტერფერონოთერაპია

  • B. 

   ვაქცინაცია

  • C. 

   დერატაცია

  • D. 

   ანტიბიოტიკოთერაპია

 • 14. 
  ჩამოთვლილთაგან უპირატესად რომელ დაავადებას იწვევს Yersinia  pseudotuberculosis?   
  • A. 

   პნევმონიას

  • B. 

   ჯორჯლის მწვავე ადენიტს

  • C. 

   წითელ ქარს

  • D. 

   გლუმერულონეფრიტს

 • 15. 
  ჩამოთვლილთაგან, რომელი მორფოლოგიური ნიშანი ახასიათებს Y.  pseudotuberculosis?   
  • A. 

   გრამდადებითი ჩხირებია

  • B. 

   წარმოქმნის სპორებს

  • C. 

   გააჩნია შოლტები

  • D. 

   გააჩნია სტრეპტობაცილების მსგავსი განლაგება

 • 16. 
  რომელი მორფოლოგიური ნიშნით არსებობით განსხვავდება Y. pseudotuberculosis  Y. pestis-გან?   
  • A. 

   ფორმით

  • B. 

   კაფსულით

  • C. 

   შოლტებით

  • D. 

   სპორით

 • 17. 
  . რა გამოიყენება Y. pseudotuberculosis-ის სპეციფიური პროფილაქტიკისთვის?   
  • A. 

   შემუშავებული არ არის

  • B. 

   ცოცხალ ვაქცინ

  • C. 

   მკვადარ ვაქცინა

  • D. 

   ანატოქსინი

 • 18. 
  . რომელი მორფოლოგიური ნიშნით განსხვავდება Y. enterocolitica Y. pestis-გან?   
  • A. 

   ფორმით

  • B. 

   სპორით

  • C. 

   შოლტით

  • D. 

   ტინქტორიული თვისებებით

 • 19. 
  რომელი მორფოლოგიური ნიშნით განსხვავდება Y. enterocolitica Y.  pseudotuberculosis-გან?   
  • A. 

   ფორმით

  • B. 

   სპორით

  • C. 

   კაფსულით

  • D. 

   შოლტებით

 • 20. 
  რომელი სიმპტომია წმაყვანი Yersinia enterocolitica-ს მიერ გამოწვეული ინფექციის  დროს?   
  • A. 

   გასტროენტერიტის

  • B. 

   სურდო

  • C. 

   ხველა

  • D. 

   ურეთრიტი

 • 21. 
   ჩამოთვლილთაგან, რომლები არიან Yersinia enterocolitica-ს ძირითადი მასპინძლები?   
  • A. 

   ადამიანი

  • B. 

   კოღოები

  • C. 

   ტკიპები

  • D. 

   შინაური საქონელი

 • 22. 
  ჩამოთვლილთაგან, უპირატესად გადაცემის რომელი გზა არის დამახასიათებელი  Yersinia enterocolitica-სთვის?   
  • A. 

   ჰაერ-წვეთოვანი

  • B. 

   ტრანსმისიული

  • C. 

   ფეკალურ-ორალური

  • D. 

   პარენტერალური

 • 23. 
  . ჩამოთვლილთაგან უპირატესად რომელ პრეპარატს იყენებენ Yersinia enterocolitica- თი გამოწვეული ინფექციების საპროფილაქტიკოდ?   
  • A. 

   პრეპარატი შემუშავებული არ არის

  • B. 

   ბაქტერიოფაგებს

  • C. 

   ცოცხალ ვაქცინას

  • D. 

   ქიმიურ ვაქცინას

 • 24. 
  . ჩამოთვლილთაგან უპირატესად რომელ პრეპარატებს იყენებენ Yersinia enterocolitica- ს მიერ გამოწვეული დაავადების სამკურნალოდ?   
  • A. 

   პრობიოტიკებს

  • B. 

   ანტიბიოტიკებს

  • C. 

   იმუნომოდულატორებს

  • D. 

   ინტერფერონს

 • 25. 
  რომელ გვარს მიეკუთვნება მუცლის ტიფის გამომწვევები?   
  • A. 

   Salmonella

  • B. 

   Shigella

  • C. 

   Serratia

  • D. 

   Morganella

Back to Top Back to top