2.4 Stosować Zasady Programowania Strukturalnego I Obiektowego

10 Pyta | Total Attempts: 37

SettingsSettingsSettings
Please wait...
2.4 Stosować Zasady Programowania Strukturalnego I Obiektowego

Questions and Answers
 • 1. 
  Technika rozwiązywania problemów dziel i zwyciężaj jest stosowana przy: 
  • A. 

   Scalaniu dwóch ciągów uporządkowanych

  • B. 

   Znajdowaniu elementu w zbiorze uporządkowanym metodą połowienia przedziału

  • C. 

   Sortowaniu zbioru metodą bąbelkową

  • D. 

   Znajdowaniu elementu w zbiorze nieuporządkowanym

 • 2. 
  Dziedziczenie w programowaniu obiektowym pozwala na:
  • A. 

   Tworzenie nowej klasy na podstawie jednej lub kilku już istniejących klas

  • B. 

   Usunięcie z istniejącej klasy zbędnych elementów

  • C. 

   Kopiowanie cech jednego obiektu do innego

  • D. 

   łączenie obiektów

 • 3. 
  Metoda zastępująca programowania strukturalnego polega na:
  • A. 

   Tworzeniu pustych procedur bibliotecznych

  • B. 

   Zdefiniowaniu najprostszych procedur i stworzenia na ich podstawie ogólnego rozwiązania

  • C. 

   Opracowaniu ogólnego planu rozwiązania problemu który w każdym kolejnym etapie jest uściślany

  • D. 

   Programowaniu "od szczegółu do ogółu"

 • 4. 
  Która z funkcji pełni rolę programu głównego w języku C/C++ ?
  • A. 

   Nosząca nazwę main

  • B. 

   Znajdująca się jako ostatnia w programie

  • C. 

   Typu void

  • D. 

   Znajdującą się jako pierwsza w programie

 • 5. 
  Z którym ze słów kluczowych w języku C++ wiąże siępojęcie hermetyzacja danych?
  • A. 

   Protected

  • B. 

   Volatile

  • C. 

   Static

  • D. 

   Constant

 • 6. 
  Definiowanie struktury (rekordu) w języku C++ zaczyna się od słowa kluczowego:
  • A. 

   Nazwa_struct

  • B. 

   Type_nazwa_struct

  • C. 

   Struct

  • D. 

   Type_struct

 • 7. 
  Które zdanie mówiące o obiektowych metodach programowania jest prawdziwe?
  • A. 

   Zastosowanie obiektu wyklucza użycie klasy

  • B. 

   Pojęcię obiekt i klasa można stosować zamiennie

  • C. 

   Klasa jest częścią składową obiektu

  • D. 

   Obiekt jest reprezentantem klasy

 • 8. 
  Kto jest twórcą języka programowania PASCAL?
  • A. 

   Blaise Pascala

  • B. 

   Carol Pascalar

  • C. 

   Andreas Passcallo

  • D. 

   Georg Pasacl

 • 9. 
  Operator logiczny koniunkcji w języku C++ to?
  • A. 

   &&

  • B. 

   ||

  • C. 

   !

  • D. 

   $

 • 10. 
  Jaki typ zmienej odnosi się do liczb całkowitych?
  • A. 

   Int

  • B. 

   Void

  • C. 

   Char

  • D. 

   Float

Back to Top Back to top