รอบรู้ 239 เขาพระวิหาร ศาลโลก บอสตัน เด่นน่าออก

20 | Total Attempts: 444

SettingsSettingsSettings
Please wait...
รอบรู้ 239 เขาพระวิหาร ศาลโลก บอสตัน เด่นน่าออก

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 239 เขาพระวิหาร ศาลโลก บอสตัน รื่องเด่น โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  กรณีพิพาทปราสาทเขาพระวิหารเกิดระหว่างประเทศใด
  • A. 

   ไทย-กัมพูชา

  • B. 

   ไทย-พม่า

  • C. 

   ไทย-เวียตนาม

  • D. 

   ไทย-มาเลเซีย

 • 2. 
  กรณีเขาพระวิหารเกิดขึ้นเมื่อใด
  • A. 

   2501

  • B. 

   2502

  • C. 

   2504

  • D. 

   2505

 • 3. 
  เขาพระวิหารอยู่ติดกับชายแดนไทยด้านอำเภอใดของจังหวัดศรีสะเกษ
  • A. 

   กันทรลักษณ์

  • B. 

   กันทรารมย์

  • C. 

   ยางชุมน้อย

  • D. 

   เบญจลักษณ์

 • 4. 
  เขาพระวิหารด้านชายแดนกัมพูชา อยู่ในเมืองใด
  • A. 

   กระแจ

  • B. 

   กำปงชนะ

  • C. 

   พนมตะแบงเมืยนเจ็ย

  • D. 

   เสียมเรียฐ

 • 5. 
  กรณีพิพาทเขาพระวิหารพื้นที่
  • A. 

   4.6 ตารางกิโลเมตร

  • B. 

   4.6 ตารางเมตร

  • C. 

   4.6 เอเคอร์

  • D. 

   6.4 ตารางกิโลเมตร

 • 6. 
  ผู้แทนคณะดำเนินการต่อสู้คดีเขาพระวิหารของฝ่ายไทย
  • A. 

   นายวีรชัย พลาศรัย

  • B. 

   ศ.ครอว์ฟอร์ด เอกเนอร์

  • C. 

   คริสตี้ โจนาส

  • D. 

   นายมีชัย วีระไวทยะ

 • 7. 
  ศูนย์อาเซียนศึกษานำร่องมีกี่แห่ง
  • A. 

   11

  • B. 

   22

  • C. 

   25

  • D. 

   26

 • 8. 
  นวัตกรรมใหม่ สมศ. คือข้อใดในการประเมินคุรภาพภายนอก
  • A. 

   BTS

  • B. 

   1 ช่วย 9

  • C. 

   ABA

  • D. 

   BAA

 • 9. 
  ข้อใดไม่ใช่ ABA ของ สมศ.
  • A. 

   อุดมศึกษา

  • B. 

   ขั้นพื้นฐาน

  • C. 

   การศึกษานอกระบบ

  • D. 

   อาชีวศึกษา

 • 10. 
  ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนปัจจุบัน
  • A. 

   ชัช ชลวร

  • B. 

   วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์

  • C. 

   มีชัย ไวทยะ

  • D. 

   สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์

 • 11. 
  ประธานกรรมการ กพฐ.คนใหม่
  • A. 

   นายแสวง บุญมากาศ

  • B. 

   นายสุรัฐ ศิลปอนันต์

  • C. 

   นายนุชากร มาศฉมาดล

  • D. 

   นายมีชัย วีระไวทยะ

 • 12. 
  แบงค์ดอลล่าร์สหรัฐใหม่มีราคาเท่าไร
  • A. 

   50 ดอลล่าร์

  • B. 

   100 คอลล่าร์

  • C. 

   500 ดอลล่าร์

  • D. 

   1000 ดอลล่าร์

 • 13. 
  ลักษณะช้างมงคลมีกี่ประการ
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

 • 14. 
  ประธานรัฐสภา
  • A. 

   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์

  • B. 

   นายนิคม ไวยรัชพานิช

  • C. 

   นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา

  • D. 

   นายสมศักดิ์ พงษ์พาณิชย์

 • 15. 
  มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013
  • A. 

   กัญญาภัค โภคสมบูรณ์

  • B. 

   กัญญาภัคร โภคสมบูรณ์

  • C. 

   กัญญารัตน์ โภคสมบูรณ์

  • D. 

   กัญญา โภคสมบูรณ์

 • 16. 
  ครม.ปู 4 เพิ่มกี่คนกี่ตำแหน่ง
  • A. 

   1 คน 2 ตำแหน่ง

  • B. 

   2 คน 2 ตำแหน่ง

  • C. 

   2 คน 1 ตำแหน่ง

  • D. 

   2 คน 3 ตำแหน่ง

 • 17. 
  รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาใน ครม.ปู 4
  • A. 

   นายยุคล ลิ้มแหลมทอง

  • B. 

   นายสมศักดิ์ ภูรีศรีศักดิ์

  • C. 

   นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล

  • D. 

   นางเยาวภา วงษ์สวัสดิ์

 • 18. 
  เชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่
  • A. 

   H3N5

  • B. 

   H5N3

  • C. 

   H7N9

  • D. 

   H9N7

 • 19. 
  พระโคในงานแรกนาขวัญปี 2556
  • A. 

   พระโคมั่น พระโคคง

  • B. 

   พระโคสมัคร พระโคสามัคคี

  • C. 

   พระโคมั่ง พระโคมี

  • D. 

   พระโคศรี พระโคสุข

 • 20. 
  สพฐ.เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2556 ครั้งที่ 1 
  • A. 

   949 อัตรา 35 กลุ่มวิชา 83 เขต

  • B. 

   731 อัตรา 36 กลุ่มวิชา 84 เขต

  • C. 

   949 อัตรา 35 กลุ่มวิชา 84 เขต

  • D. 

   731 อัตรา 36 กลุ่มวิชา 83 เขต

Back to Top Back to top