รอบรู้ 239 เขาพระวิหาร ศาลโลก บอสตัน เด่นน่าออก

20

Settings
Please wait...
รอบรู้ 239 เขาพระวิหาร ศาลโลก บอสตัน เด่นน่าออก

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 239 เขาพระวิหาร ศาลโลก บอสตัน รื่องเด่น โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  กรณีพิพาทปราสาทเขาพระวิหารเกิดระหว่างประเทศใด
  • A. 

   ไทย-กัมพูชา

  • B. 

   ไทย-พม่า

  • C. 

   ไทย-เวียตนาม

  • D. 

   ไทย-มาเลเซีย

 • 2. 
  กรณีเขาพระวิหารเกิดขึ้นเมื่อใด
  • A. 

   2501

  • B. 

   2502

  • C. 

   2504

  • D. 

   2505

 • 3. 
  เขาพระวิหารอยู่ติดกับชายแดนไทยด้านอำเภอใดของจังหวัดศรีสะเกษ
  • A. 

   กันทรลักษณ์

  • B. 

   กันทรารมย์

  • C. 

   ยางชุมน้อย

  • D. 

   เบญจลักษณ์

 • 4. 
  เขาพระวิหารด้านชายแดนกัมพูชา อยู่ในเมืองใด
  • A. 

   กระแจ

  • B. 

   กำปงชนะ

  • C. 

   พนมตะแบงเมืยนเจ็ย

  • D. 

   เสียมเรียฐ

 • 5. 
  กรณีพิพาทเขาพระวิหารพื้นที่
  • A. 

   4.6 ตารางกิโลเมตร

  • B. 

   4.6 ตารางเมตร

  • C. 

   4.6 เอเคอร์

  • D. 

   6.4 ตารางกิโลเมตร

 • 6. 
  ผู้แทนคณะดำเนินการต่อสู้คดีเขาพระวิหารของฝ่ายไทย
  • A. 

   นายวีรชัย พลาศรัย

  • B. 

   ศ.ครอว์ฟอร์ด เอกเนอร์

  • C. 

   คริสตี้ โจนาส

  • D. 

   นายมีชัย วีระไวทยะ

 • 7. 
  ศูนย์อาเซียนศึกษานำร่องมีกี่แห่ง
  • A. 

   11

  • B. 

   22

  • C. 

   25

  • D. 

   26

 • 8. 
  นวัตกรรมใหม่ สมศ. คือข้อใดในการประเมินคุรภาพภายนอก
  • A. 

   BTS

  • B. 

   1 ช่วย 9

  • C. 

   ABA

  • D. 

   BAA

 • 9. 
  ข้อใดไม่ใช่ ABA ของ สมศ.
  • A. 

   อุดมศึกษา

  • B. 

   ขั้นพื้นฐาน

  • C. 

   การศึกษานอกระบบ

  • D. 

   อาชีวศึกษา

 • 10. 
  ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนปัจจุบัน
  • A. 

   ชัช ชลวร

  • B. 

   วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์

  • C. 

   มีชัย ไวทยะ

  • D. 

   สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์

 • 11. 
  ประธานกรรมการ กพฐ.คนใหม่
  • A. 

   นายแสวง บุญมากาศ

  • B. 

   นายสุรัฐ ศิลปอนันต์

  • C. 

   นายนุชากร มาศฉมาดล

  • D. 

   นายมีชัย วีระไวทยะ

 • 12. 
  แบงค์ดอลล่าร์สหรัฐใหม่มีราคาเท่าไร
  • A. 

   50 ดอลล่าร์

  • B. 

   100 คอลล่าร์

  • C. 

   500 ดอลล่าร์

  • D. 

   1000 ดอลล่าร์

 • 13. 
  ลักษณะช้างมงคลมีกี่ประการ
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

 • 14. 
  ประธานรัฐสภา
  • A. 

   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์

  • B. 

   นายนิคม ไวยรัชพานิช

  • C. 

   นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา

  • D. 

   นายสมศักดิ์ พงษ์พาณิชย์

 • 15. 
  มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013
  • A. 

   กัญญาภัค โภคสมบูรณ์

  • B. 

   กัญญาภัคร โภคสมบูรณ์

  • C. 

   กัญญารัตน์ โภคสมบูรณ์

  • D. 

   กัญญา โภคสมบูรณ์

 • 16. 
  ครม.ปู 4 เพิ่มกี่คนกี่ตำแหน่ง
  • A. 

   1 คน 2 ตำแหน่ง

  • B. 

   2 คน 2 ตำแหน่ง

  • C. 

   2 คน 1 ตำแหน่ง

  • D. 

   2 คน 3 ตำแหน่ง

 • 17. 
  รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาใน ครม.ปู 4
  • A. 

   นายยุคล ลิ้มแหลมทอง

  • B. 

   นายสมศักดิ์ ภูรีศรีศักดิ์

  • C. 

   นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล

  • D. 

   นางเยาวภา วงษ์สวัสดิ์

 • 18. 
  เชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่
  • A. 

   H3N5

  • B. 

   H5N3

  • C. 

   H7N9

  • D. 

   H9N7

 • 19. 
  พระโคในงานแรกนาขวัญปี 2556
  • A. 

   พระโคมั่น พระโคคง

  • B. 

   พระโคสมัคร พระโคสามัคคี

  • C. 

   พระโคมั่ง พระโคมี

  • D. 

   พระโคศรี พระโคสุข

 • 20. 
  สพฐ.เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2556 ครั้งที่ 1 
  • A. 

   949 อัตรา 35 กลุ่มวิชา 83 เขต

  • B. 

   731 อัตรา 36 กลุ่มวิชา 84 เขต

  • C. 

   949 อัตรา 35 กลุ่มวิชา 84 เขต

  • D. 

   731 อัตรา 36 กลุ่มวิชา 83 เขต