รอบรู้ ชุด 238 สงกรานต์ 56 แก้ รธน เงินกู้ 2.2 ล้านล้าน เรื่องเด่น

14
รอบรู้ ชุด 238 สงกรานต์ 56 แก้ รธน เงินกู้ 2.2 ล้านล้าน เรื่องเด่น

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 238 สงกรานต์ 56 แก้ รธน เงินกู้ 2.2 ล้านล้าน เรื่องเด่น โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com

Sample Question

นางสงกรานต์ ปี 2556 ชื่อว่าอย่างไร

นางมโหทรเทวี

นางกิมินาเทวี

นางกิริณีเทวี

นางมัณทาเทวี

Number of Questions:

More Options
Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  นางสงกรานต์ ปี 2556 ชื่อว่าอย่างไร
  • A. 

   นางมโหทรเทวี

  • B. 

   นางกิมินาเทวี

  • C. 

   นางกิริณีเทวี

  • D. 

   นางมัณทาเทวี

 • 2. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับนางสงกรานต์ ปี 2556
  • A. 

   ทรงพาหุรัดทัดดอกสามหาว

  • B. 

   อาภรณ์แก้ว

  • C. 

   พระหัตถ์ซ้ายทรงฆทา

  • D. 

   พระหัตถ์ขวาทรงจักร

 • 3. 
  วาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร์มีกี่วาระ
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 4. 
  ในสมัยทั่วไปของการประชุมสภาผู้แทนราษฎร์มีกี่วันสูงสุด
  • A. 

   90

  • B. 

   100

  • C. 

   120

  • D. 

   150

 • 5. 
  สมัยการประชุมสภาผู้แทนราษฎร์มีกี่สมัย
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 6. 
  การแก้ไขรัฐธรรมนูยมีการเสนอแก้ไขกี่ฉบับ
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 7. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาล
  • A. 

   การได้มาของ สว.

  • B. 

   การทำหนังสือสัญญาต่างประเทศ

  • C. 

   การได้มาของ สส.

  • D. 

   การยุบพรรคการเมือง

 • 8. 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คือใคร
  • A. 

   นายชุมพล ศิลปอาชา

  • B. 

   นายบรรหาร ศิลปอาชา

  • C. 

   นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์

  • D. 

   นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล

 • 9. 
  วันหยุดสงกรานต์ 2556 มีกี่วัน
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 10. 
  เชื้อไข้หวัดนกตัวใหม่
  • A. 

   H1N1

  • B. 

   H3N2

  • C. 

   H7N9

  • D. 

   H9N7

 • 11. 
  เงินกู้ 2.2 ล้านล้าน ของรัฐบาลเป็นกฎหมายใด
  • A. 

   พรบ.

  • B. 

   พรก.

  • C. 

   พรฎ.

  • D. 

   กฎกระทรวง

 • 12. 
  พรบ.เงินกู้ 2.2 ล้านล้านบาทของรัฐบาล หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง
  • A. 

   กระทรวงการต่างประเทศ

  • B. 

   กระทรวงการคลัง

  • C. 

   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • D. 

   กระทรวงมหาดไทย

 • 13. 
  พรบ.เงินกู้ 2.2 ล้านล้านบาท เกี่ยวข้องกับข้อใด
  • A. 

   โลจิสติก

  • B. 

   เศรษฐกิจ

  • C. 

   การท่องเที่ยว

  • D. 

   การศึกษา

 • 14. 
  นางสงกรานต์ ประจำวันพฤหัสบดี มีนามว่าอย่างไร
  • A. 

   มโหทร

  • B. 

   มัณฑา

  • C. 

   กิริณี

  • D. 

   กิมิทา