ข้อสอบออนไลน์ ชุด 236 แท็ปเล็ต 2556 ใหม่ ICT น่าออก

10

Settings
Please wait...
ข้อสอบออนไลน์ ชุด 236 แท็ปเล็ต 2556 ใหม่ ICT น่าออก

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 236 แท็ปเล็ต 2556  ใหม่ ICT น่าออก โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
   www ย่อมาจากอะไร
  • A. 

   Wold Wide Web

  • B. 

   Wide Wold Web

  • C. 

   Web Wold Wide

  • D. 

   Web Web Wold

 • 2. 
  http ย่อมาจาก ย่อมาจากอะไร
  • A. 

   Hyper Text Tranfer Protocol

  • B. 

   Hyper Tranfer Text Protocol

  • C. 

   Hyper Text to Protocol

  • D. 

   Hyper Tranfer to Protocol

 • 3. 
  Tablet เกี่ยวข้องกับโครงการใดของ ศธ. 
  • A. 

   บ้านหนังสืออัจฉริยะ

  • B. 

   OTPC

  • C. 

   1 อำเภอ 1 ทุน

  • D. 

   กรอ.

 • 4. 
  แท็ปเล็ตเกี่ยวข้องกับนักเรียนระดับชั้นใดในปีงบประมาณ 2557
  • A. 

   ป.1

  • B. 

   ม.1

  • C. 

   ป.1 และ ม.1

  • D. 

   นักเรียนทุกคน

 • 5. 
  สเป็คขั้นต่ำของ Tablet ในส่วนของ CPU คือข้อใด
  • A. 

   Dual Core ความเร็วไม่ต่ำกว่า 1.5 GHz

  • B. 

   Pentium Dual Core ความเร็วไม่ต่ำกว่า 1.5 GHz

  • C. 

   Dual Core ความเร็วไม่ต่ำกว่า 1.6 GHz

  • D. 

   Pentium Dual Core ความเร็วไม่ต่ำกว่า 1.6 GHz

 • 6. 
  จอภาพ Tablet สำหรับนักเรียน ชั้น ม.1 ปีงบประมาณ 2557 คือข้อใด
  • A. 

   ไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว

  • C. 

   ไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว

  • D. 

   6-8 นิ้ว

 • 7. 
  ความละเอียดของภาพใน Tablet ทั้งของครูและนักเรียนคือข้อใด
  • A. 

   ไม่น้อยกว่า 1024 x 600 พิกเซล

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 800 x 600 พิกเซล

  • C. 

   ไม่น้อยกว่า 1024 x 768 พิกเซล

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 1080 x 720 พิกเซล

 • 8. 
  RAM ใน Tablet มีขนาดเท่าใด
  • A. 

   ไม่น้อยกว่า 500 MB

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 800 MB

  • C. 

   ไม่น้อยกว่า 1GB

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 1.5 GB

 • 9. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Tablet ปีงบประมาณ 2557
  • A. 

   Tablet นักเรียน ป.1 หน่วยบันทึกข้อมูลในเครื่องไม่น้อยกว่า 8GB

  • B. 

   Tablet นักเรียน ปฬ1 ระบบปฏิบัติการที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับแท็บเล็ต คือ Android 4.0 ขึ้นไป หรือ iOS 6 ขึ้นไป หรือ Windows RT หรือ Windows 8

  • C. 

   Tablet ครู ต้องผ่านการทดสอบการตกกระแทก (Drop Test) 5 ด้าน ระยะความสูง 50 เซนติเมตร

  • D. 

   Tablet นักเรียน ม.1 มีช่องต่อสัญญาณ HDMI พร้อมสายเชื่อมต่อระหว่างแท็บเล็ตกับ TV

 • 10. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเงื่อนไขการประกันของ Tablet ปีงบประมาณ 2557
  • A. 

   1 ปี

  • B. 

   ภายใน 15 วัน ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่/ซ่อม และส่งถึงมือผู้ใช้ภายใน 5 วันทำการ

  • C. 

   มีหลักสูตรการฝึกอบรมการใช้บำรุงรักษา การซ่อมแซมอย่างน้อย 6 ชั่วโมง

  • D. 

   แผนการบริหารจัดการ Tablet ที่หมดอายุใช้งานเป็นหน้าที่ร่วมของหน่วยงานต้นสังกัดและบริษัทที่ได้รับประมูล