ข้อสอบออนไลน์ ชุด 236 แท็ปเล็ต 2556 ใหม่ ICT น่าออก

10 | Total Attempts: 860

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบออนไลน์ ชุด 236 แท็ปเล็ต 2556 ใหม่ ICT น่าออก

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 236 แท็ปเล็ต 2556  ใหม่ ICT น่าออก โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
   www ย่อมาจากอะไร
  • A. 

   Wold Wide Web

  • B. 

   Wide Wold Web

  • C. 

   Web Wold Wide

  • D. 

   Web Web Wold

 • 2. 
  http ย่อมาจาก ย่อมาจากอะไร
  • A. 

   Hyper Text Tranfer Protocol

  • B. 

   Hyper Tranfer Text Protocol

  • C. 

   Hyper Text to Protocol

  • D. 

   Hyper Tranfer to Protocol

 • 3. 
  Tablet เกี่ยวข้องกับโครงการใดของ ศธ. 
  • A. 

   บ้านหนังสืออัจฉริยะ

  • B. 

   OTPC

  • C. 

   1 อำเภอ 1 ทุน

  • D. 

   กรอ.

 • 4. 
  แท็ปเล็ตเกี่ยวข้องกับนักเรียนระดับชั้นใดในปีงบประมาณ 2557
  • A. 

   ป.1

  • B. 

   ม.1

  • C. 

   ป.1 และ ม.1

  • D. 

   นักเรียนทุกคน

 • 5. 
  สเป็คขั้นต่ำของ Tablet ในส่วนของ CPU คือข้อใด
  • A. 

   Dual Core ความเร็วไม่ต่ำกว่า 1.5 GHz

  • B. 

   Pentium Dual Core ความเร็วไม่ต่ำกว่า 1.5 GHz

  • C. 

   Dual Core ความเร็วไม่ต่ำกว่า 1.6 GHz

  • D. 

   Pentium Dual Core ความเร็วไม่ต่ำกว่า 1.6 GHz

 • 6. 
  จอภาพ Tablet สำหรับนักเรียน ชั้น ม.1 ปีงบประมาณ 2557 คือข้อใด
  • A. 

   ไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว

  • C. 

   ไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว

  • D. 

   6-8 นิ้ว

 • 7. 
  ความละเอียดของภาพใน Tablet ทั้งของครูและนักเรียนคือข้อใด
  • A. 

   ไม่น้อยกว่า 1024 x 600 พิกเซล

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 800 x 600 พิกเซล

  • C. 

   ไม่น้อยกว่า 1024 x 768 พิกเซล

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 1080 x 720 พิกเซล

 • 8. 
  RAM ใน Tablet มีขนาดเท่าใด
  • A. 

   ไม่น้อยกว่า 500 MB

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 800 MB

  • C. 

   ไม่น้อยกว่า 1GB

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 1.5 GB

 • 9. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Tablet ปีงบประมาณ 2557
  • A. 

   Tablet นักเรียน ป.1 หน่วยบันทึกข้อมูลในเครื่องไม่น้อยกว่า 8GB

  • B. 

   Tablet นักเรียน ปฬ1 ระบบปฏิบัติการที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับแท็บเล็ต คือ Android 4.0 ขึ้นไป หรือ iOS 6 ขึ้นไป หรือ Windows RT หรือ Windows 8

  • C. 

   Tablet ครู ต้องผ่านการทดสอบการตกกระแทก (Drop Test) 5 ด้าน ระยะความสูง 50 เซนติเมตร

  • D. 

   Tablet นักเรียน ม.1 มีช่องต่อสัญญาณ HDMI พร้อมสายเชื่อมต่อระหว่างแท็บเล็ตกับ TV

 • 10. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเงื่อนไขการประกันของ Tablet ปีงบประมาณ 2557
  • A. 

   1 ปี

  • B. 

   ภายใน 15 วัน ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่/ซ่อม และส่งถึงมือผู้ใช้ภายใน 5 วันทำการ

  • C. 

   มีหลักสูตรการฝึกอบรมการใช้บำรุงรักษา การซ่อมแซมอย่างน้อย 6 ชั่วโมง

  • D. 

   แผนการบริหารจัดการ Tablet ที่หมดอายุใช้งานเป็นหน้าที่ร่วมของหน่วยงานต้นสังกัดและบริษัทที่ได้รับประมูล

Back to Top Back to top