รอบรู้ ชุด 235 บันทึก สพฐ.2013

14 | Total Attempts: 69

SettingsSettingsSettings
Please wait...
รอบรู้ ชุด 235 บันทึก สพฐ.2013

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 235 บันทึก สพฐ.2013 โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  บันทึก Diary สพฐ.2013 มีหน้าปกชื่องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ
  • A. 

   สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา

  • B. 

   สุดยอดเด็กไทย สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน

  • C. 

   สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน

  • D. 

   สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา พาไทยสู่อาเซียน

 • 2. 
  ชื่องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2556 มีว่าอย่างไร
  • A. 

   Sopremacy with Grace and Wisdom

  • B. 

   Sopremacy with Grate and Wisdom

  • C. 

   Sopremacy Grace and Wisdom

  • D. 

   Nurturing Talent Towards Supremacy in ASEAN

 • 3. 
  ข้อใดไม่ใช่กรมใหญ่ที่ครบรอบหนึ่งทศวรรษ
  • A. 

   สปช.

  • B. 

   สศ.

  • C. 

   วก.

  • D. 

   กคศ.

 • 4. 
  Let is move forward for sustainable development เกี่ยวข้องกับท่านใด
  • A. 

   ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน

  • B. 

   นางองค์กร อมรสิรินันท์

  • C. 

   นายรัตนา ศรีเหรัญ

  • D. 

   นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา

 • 5. 
  สพฐ.มีกี่จุดเน้น
  • A. 

   9

  • B. 

   10

  • C. 

   11

  • D. 

   12

 • 6. 
  จุดเน้นของ สพฐ.ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลักเป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   ร้อยละ 3

  • B. 

   มากกว่าร้อยละ 3

  • C. 

   ร้อยละ 4

  • D. 

   มากกว่าร้อยละ 4

 • 7. 
  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับ EQ ; Emotion Quotient
  • A. 

   ร่างกาย

  • B. 

   อารมณ์

  • C. 

   สังคม

  • D. 

   จิตใจ

 • 8. 
  ข้อใดสำคัญน้อยที่สุดตามจุดเน้น สพฐ.2556
  • A. 

   Student Achievement

  • B. 

   Emotion Quotient

  • C. 

   Literacy , Numerracy & Reasoning Abilities

  • D. 

   Effective Service Areas

 • 9. 
  ข้อใด ไม่ใช่ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   นายกมล รอดคล้าย

  • B. 

   นายอนันต์ ระงับทุกข์

  • C. 

   นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า

  • D. 

   นายพิธาน พื้นทอง

 • 10. 
  วันหยุดประจำปี 2556 มีกี่วัน
  • A. 

   18

  • B. 

   19

  • C. 

   20

  • D. 

   21

 • 11. 
  เพลง OBEC เรียบเรียงโดยใคร
  • A. 

   อนวรรฆภัทร ไทยเขียว

  • B. 

   ชินภัทร ภูมิรัตน

  • C. 

   สุรักษ์ สุขเสวี

  • D. 

   โกมล บุญเพียรพล

 • 12. 
  เป้าหมายที่สำคัญที่สุดตามประทวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน สพฐ. คือข้อใด
  • A. 

   นักเรียน

  • B. 

   คน

  • C. 

   ประชากร

  • D. 

   ผู้รับบริการ

 • 13. 
  ข้อใดไม่ใช่ OBEC Core Values
  • A. 

   ORGANIC

  • B. 

   BENEVOLENCE

  • C. 

   EGERNESS

  • D. 

   COMPLETE

 • 14. 
  ข้อใดหมายถึงเว็บไซต์ สพฐ.
  • A. 

   Www.moe.go.th

  • B. 

   Www.obec.go.th

  • C. 

   Www.obec.or.th

  • D. 

   Www.obec.org

Back to Top Back to top