รอบรู้ ชุด 235 บันทึก สพฐ.2013

14
รอบรู้ ชุด 235 บันทึก สพฐ.2013

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 235 บันทึก สพฐ.2013 โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com

Sample Question

บันทึก Diary สพฐ.2013 มีหน้าปกชื่องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ

สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา

สุดยอดเด็กไทย สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน

สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน

สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา พาไทยสู่อาเซียน

Number of Questions:

More Options
Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  บันทึก Diary สพฐ.2013 มีหน้าปกชื่องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ
  • A. 

   สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา

  • B. 

   สุดยอดเด็กไทย สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน

  • C. 

   สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน

  • D. 

   สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา พาไทยสู่อาเซียน

 • 2. 
  ชื่องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 2556 มีว่าอย่างไร
  • A. 

   Sopremacy with Grace and Wisdom

  • B. 

   Sopremacy with Grate and Wisdom

  • C. 

   Sopremacy Grace and Wisdom

  • D. 

   Nurturing Talent Towards Supremacy in ASEAN

 • 3. 
  ข้อใดไม่ใช่กรมใหญ่ที่ครบรอบหนึ่งทศวรรษ
  • A. 

   สปช.

  • B. 

   สศ.

  • C. 

   วก.

  • D. 

   กคศ.

 • 4. 
  Let is move forward for sustainable development เกี่ยวข้องกับท่านใด
  • A. 

   ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน

  • B. 

   นางองค์กร อมรสิรินันท์

  • C. 

   นายรัตนา ศรีเหรัญ

  • D. 

   นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา

 • 5. 
  สพฐ.มีกี่จุดเน้น
  • A. 

   9

  • B. 

   10

  • C. 

   11

  • D. 

   12

 • 6. 
  จุดเน้นของ สพฐ.ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลักเป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   ร้อยละ 3

  • B. 

   มากกว่าร้อยละ 3

  • C. 

   ร้อยละ 4

  • D. 

   มากกว่าร้อยละ 4

 • 7. 
  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับ EQ ; Emotion Quotient
  • A. 

   ร่างกาย

  • B. 

   อารมณ์

  • C. 

   สังคม

  • D. 

   จิตใจ

 • 8. 
  ข้อใดสำคัญน้อยที่สุดตามจุดเน้น สพฐ.2556
  • A. 

   Student Achievement

  • B. 

   Emotion Quotient

  • C. 

   Literacy , Numerracy & Reasoning Abilities

  • D. 

   Effective Service Areas

 • 9. 
  ข้อใด ไม่ใช่ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   นายกมล รอดคล้าย

  • B. 

   นายอนันต์ ระงับทุกข์

  • C. 

   นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า

  • D. 

   นายพิธาน พื้นทอง

 • 10. 
  วันหยุดประจำปี 2556 มีกี่วัน
  • A. 

   18

  • B. 

   19

  • C. 

   20

  • D. 

   21

 • 11. 
  เพลง OBEC เรียบเรียงโดยใคร
  • A. 

   อนวรรฆภัทร ไทยเขียว

  • B. 

   ชินภัทร ภูมิรัตน

  • C. 

   สุรักษ์ สุขเสวี

  • D. 

   โกมล บุญเพียรพล

 • 12. 
  เป้าหมายที่สำคัญที่สุดตามประทวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน สพฐ. คือข้อใด
  • A. 

   นักเรียน

  • B. 

   คน

  • C. 

   ประชากร

  • D. 

   ผู้รับบริการ

 • 13. 
  ข้อใดไม่ใช่ OBEC Core Values
  • A. 

   ORGANIC

  • B. 

   BENEVOLENCE

  • C. 

   EGERNESS

  • D. 

   COMPLETE

 • 14. 
  ข้อใดหมายถึงเว็บไซต์ สพฐ.
  • A. 

   Www.moe.go.th

  • B. 

   Www.obec.go.th

  • C. 

   Www.obec.or.th

  • D. 

   Www.obec.org